Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Ombudsman: 'Vertrouwen Groningers moet worden hersteld'

'Burgers rekenen op een betrouwbare overheid. We staan aan het begin van nieuwe kansen met een nieuw aan te treden kabinet. We moeten leren van voorgaande jaren en daar lessen uit trekken. De bestuurlijke spaghetti moet van het bord. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Groningers verdienen van de overheid een volmondig 'Ja, wij staan dichtbij u' en een haarscherpe, concrete blik op de toekomst', stelt ombudsman Reinier van Zutphen.

06 april 2017

Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk het vertrouwen van inwoners van het Groningse aardgasgebied in de overheid herstellen. Te lang zijn de mensen aan hun lot overgelaten waardoor het vertrouwen grote scheuren vertoont, stellen de Nationale ombudsman en kinderombudsman in een donderdagochtend gepubliceerde oproep.

'Bestuurlijke spaghetti'
'Burgers rekenen op een betrouwbare overheid. We staan aan het begin van nieuwe kansen met een nieuw aan te treden kabinet. We moeten leren van voorgaande jaren en daar lessen uit trekken. De bestuurlijke spaghetti moet van het bord. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Groningers verdienen van de overheid een volmondig 'Ja, wij staan dichtbij u' en een haarscherpe, concrete blik op de toekomst', stelt ombudsman Reinier van Zutphen.

Verantwoordelijkheid nemen

De rijksoverheid moet onder meer verantwoordelijkheid tonen door bijvoorbeeld de schadevergoedingen en schadeherstel zelf ter hand te nemen. Vergoedingen en herstel moeten bovendien ruimhartig zijn. De veiligheid van de bewoners moet voorop worden gesteld door huizen snel te versterken en de gaswinning te verminderen, aldus Van Zutphen en kinderombudsman Margrite Kalverboer. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
De hysterie over de Groningers moet niet nog gekker worden. Nu begint ook de ombudsman zich al via hun emoties te profileren. En ach die arme Groningse kinderen. Bij elke trilling komen die verder in het nauw. Een dankbaar object voor de kinderombudsvrouw. Laten we dat eens fact checken.Op 15 februari schreef Binnenlands Bestuur n.a.v. het verschijnen van het rapport ´Kinderen in tel´:´In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen groeit een op de acht kinderen op in armoede. Vier van de steden in de top-tien van gemeenten waar de armoede onder kinderen het sterkst is toegenomen, liggen in de provincie Groningen. De armoede zorgt niet alleen voor een kloof tussen arm en rijk, maar ook tussen verschillende wijken in een gemeente.´

http://www.kinderenintel.nl/2016/databoek2016.htmlIk schreef toen al dat de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen meer op hebben met het framen van trillingsschade dan met aandacht en zorg voor de Groningse kinderen.Mevrouw Kalverboer denkt nu ook dat die kinderen meer lijden als gevolg van trillingen, dan als gevolg van armoede. Waar haalt zij die waanzin in hemelsnaam vandaan?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Ik raad de ombudsman aan om ook rapporten te lezen waarin andere conclusies over de gebouwschade in Groningen staan.Op 10 januari 2013 schreef Arcadis In opdracht van de provincie Groningen, het waterschap, een tweetal Groningse gemeenten en een bedrijf dat in Groningen aan diepe zoutwinning doet, de hoofdconclusies op over de schade aan gebouwen in Groningen:* Van de onderzochte panden is het merendeel relatief oud en van een matige bouwkundige kwaliteit door veroudering en/of door wijziging van constructie of functie, maar ook door verouderde bouwmethoden zoals gemetselde funderingen en het veelal ontbreken van lateien boven gevelopeningen.* Er is op lokaal niveau bij diverse panden sprake van een sterk heterogene bodemopbouw met aanwezigheid van restveen, met name ook in de bovenste laag boven het grondwaterniveau, waardoor gemakkelijk ongelijke vervorming van de ondiepe ondergrond heeft kunnen ontstaan. Deze ongelijke vervormingen van de ondiepe ondergrond ontstaan met name onder invloed van wijzigingen in de grondwaterstand wanneer daarbij veen droog komt te liggen. Deze wijzigingen ontstaan deels door natuurlijke invloeden (droge en natte perioden) en deels door ingrepen (peilwijzigingen).

Deze factoren, of een combinatie hiervan, dragen bij aan het merendeel van de aanwezige schades en worden daarom beschouwd als hoofdoorzaken. Opgemerkt wordt dat deze oorzaken niet uniek zijn voor dit gebied en dat vergelijkbare schade ook elders in Nederland voorkomt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie