Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Wet kwaliteitsborging kan koper op kosten jagen’

Zolang er nog geen garantie is dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de kopers van een nieuwbouwwoning niet op kosten jaagt, moet de invoering van de wet worden uitgesteld. Die oproep doet de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan de Eerste Kamer.

24 maart 2021
shutterstock-643467928.jpg

Zolang er nog geen garantie is dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de kopers van een nieuwbouwwoning niet op kosten jaagt, moet de invoering van de wet worden uitgesteld. Die oproep doet de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan de Eerste Kamer.

Verplaatst

In de nieuwe wet, die samen met de Omgevingswet volgend jaar van kracht wordt, wordt het toezicht op nieuwbouw verplaatst van de gemeente naar een private kwaliteitsborger die wordt betaald door de bouwer. Die blijft daarmee ook langer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk. Minister Ollongren loodste de wet na veel discussie door de Tweede en Eerste Kamer, maar bouwers, gemeenten en kopers hielden bedenkingen bij de uitvoerbaarheid van het nieuwe toezichtsysteem. Uiteindelijk beloofde de minister de Eerste Kamer eerst een aantal pilots te starten om te onderzoeken hoe goed de private kwaliteitsborging werkt.

 

Onduidelijk

Volgens de VEH zijn er nu nog teveel onduidelijkheden over het nieuwe systeem. Dat zou blijken uit de inmiddels afgeronde proefprojecten. ‘Private kwaliteitsborging heeft zich tot op heden nog niet bewezen: er zijn veel te weinig proefprojecten uitgevoerd en de signalen die daarover naar buiten komen zijn niet positief. Bovendien gaan de kosten in de proefprojecten flink omhoog, vaak met een verdubbeling en soms wel meer.’

 

Kosten

De kosten voor het toetsen van de bouwkwaliteit betaalt de bouwer nu nog aan de gemeente, meestal samen met de kosten voor een bouwvergunning in een vast legesbedrag per gemeente. Maar straks moet de gemeente die leges verlagen en moet de bouwer zelf voor kwaliteitsborging zorgen. Die zal die extra kosten uiteindelijk verrekenen in de prijs voor de koper. Volgens de VEH moeten de werkprocessen zich eerste beter uitontwikkelen en moet de koper niet gedupeerd worden door hogere kosten en ‘experimenten met de bouwkwaliteit,’ zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij de VEH. ‘Wij vinden het onbestaanbaar en niet acceptabel dat er nog steeds geen duidelijk zicht is op een goed werkend en betaalbaar kwaliteitssysteem. Het is al lastig genoeg om voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen te bouwen. Dit extra risico kunnen we daar niet bij hebben.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Slot / Juridisch afdviseur vth
De Wkb maakt niets goedkoper, alleen maar duurder, in de eerste plaats voor de burger. Ook de buurman van de bouwplaats komt er slechter van af, niet financieel, maar juridisch, want die kan bij een melding van het bouwplan geen bezwaar meer maken, terwijl die dat nu als belanghebbende buur wel kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T / medewerker
De kop moet m.i. anders, het woordje 'kan' veranderen

in 'zal'. We zijn nu met de tweede pilot bezig in onze gemeente. De medewerkers van de aannnemer moeten dit werk erbij doen, gaat kosten verhogen of er wordt weer een adviseur ingehuurd die dit gaat doen, Links of rechtsom moet dit dus ook betaald worden. Gemeente hebben grote zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen, leges naar beneden is nog maar de vraag. De private kwaliteitsborger moet ook betaald worden. Je hoeft geen rekenwonder te zijn, dat dit geld gaat kosten. Ik zie de maand december met angst en beven tegemoet als alle (niet ontvankelijke) aanvragen (zoals bij de wijziging naar BENG) weer over de schutting gekieperd wordt. Daarnaast maak ik me grote zorgen over de beschikbaarheid van private kwaliteitsborgers. De bouw kon wel eens stil komen te lliggen en wie krijgen weer de schuld: de gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Quint
Ja dat klopt, de kosten voor nieuwbouw zullen veel hoger worden. Hoe fat komt zal ik proberen uit te leggen:

Het systeem wordt commercieel en dat betekent dat er winst moet worden gemaakt! Nu nog worden vergunningaanvragen getoetst op juistheid door gemeenten en Veiligheidsregio's (lees brandweer). Die stellen vervolgens vast of een aanvraag voldoet aan de wet of niet. Neemt u maar van mij dat u blij moet zijn met deze onafhankelijke toetsers want hun bevindingen liegen er niet om. Nadeel: zij houden geen data bij om dit te bewijzen. Dat de vergunning dan niet wordt verleend ligt natuurlijk aan 'die zeikerds van de gemeente of brandweer'. Niet omdat het plan gewoon niet deugt..

Bij deze toets en bouwcontrole zouden deze onafhankelijke partijen vast moeten stellen dat er conform de verleende vergunning wordt gebouwd. Ook daar schort het aan de naleving, er wordt wat af gesjoemeld in de bouwwereld! De ambtenaar kan natuurlijk niet altijd toezicht houden op elk moment en ziet ook niet alles. Ook hier weer is het allemaal de schuld van de ambtenarij en niet van de bouwer zelf..

Ja er zijn ook ambtenaren die hun werk niet goed doen. Dat is niet perse de schuld van de ambtenaar zelf maar kan ook liggen aan beleidsmakers en bestuurders.

Afijn terug naar de toekomst: er komt een kwaliteitsborger en die mag wat kosten. Ook moet hij zich verzekeren tegen de gevolgen die het werk met zich mee brengt. Ook dat is een dure grap want de risico's zijn enorm. Geen zorgen, de bouwwereld (branchevereniging) heeft zich juridisch goed voorbereid, bij hen valt niets te halen, alles is al dichtgetimmerd. U als opdrachtgever/eindgebruiker heeft er niets aan!

Er wordt naar beweert proef gedraaid met de Wkb. Dat blijkt van meet af aan bezijden de waarheid. Afgezien van het feit dat de aangewezen projecten niet bestaan, blijkt van de schamele rest de bouwkwaliteit ronduit slecht te zijn.

Er worden nu veel mensen opgeleid, starters zonder enige ervaring gaan daarmee aan de slag bij commercieel partijen. Zij vervangen het huidige systeem. het treintje rijdt al flink.Wat gaat het opleveren? Nou als gezegd wordt het duurder, de kwaliteit wordt niet beter, juridisch levert het u als opdrachtgever geen enkele zekerheid (net als Bouwgarant wat van de bouwwereld zelf is!) maar het bedrijfsleven spint er goed garen bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harold
De politiek is een leugenfabriek.De Omgevingswet zou voor een kostenbesparing voor burger en bedrijfsleven zorgen.

Recente rapporten laten zien dat de Omgevingswet waarschijnlijk nooit terugverdiend gaat worden door gemeenten. Dus op wie zullen die kosten verhaald worden?Daarnaast resulteert deze nieuwe bouwwet dus ook in fors hogere kosten. De burger / bouwer is dus dubbel de klos.Niet dubbel, maar zeker driedubbel:

De fatale beslistermijn van 8 weken op aanvragen wordt losgelaten onder de Omgevingswet.

Waardoor de gemeente feitelijk weer oneindig lang over die omgevingsvergunning mag doen wat dan een omgevingsplan activiteit gaat heten.Dus wat wordt er onder de Omgevingswet nu sneller, beter en goedkoper?!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie