Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Utrecht wil 1,4 miljard van rijk voor ontsluiting nieuwe wijken

Tussen Utrecht en Amersfoort kunnen versneld tienduizenden woningen worden gebouwd, maar dan moet het rijk meebetalen ze bereikbaar te maken

29 juni 2022
woningbouw
Shutterstock

Gemeente en provincie Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van 83.500 woningen in de Metropool Regio Utrecht mogelijk te maken. Voorwaarde is dat het rijk 1,4 miljard bijdraagt uit de 7,5 miljard euro grote pot voor de ontsluiting van nieuwe woongebieden.

80.000 nieuwe woningen

Dat is naar eigen zeggen ‘het aantrekkelijke bod’ dat vanuit Utrecht aan het kabinet wordt gedaan om de nationale wooncrisis mee te helpen oplossen. Plan is voor 2030 ruim 80.000 nieuwe woningen te bouwen zonder dat dat ten koste gaat van de leefbaarheid. Vandaar dat de verenigde Utrechtse bestuurders voorwaarden stellen bij hun bod: het rijk moet mee investeren in bereikbaarheid om extra files te voorkomen, in groen om toekomstige bewoners dichtbij huis te kunnen laten recreëren en in het vergroten van netcapaciteit.

Extra groen

Aanpak van de netcongestie is noodzakelijk om aardgasvrij en met zonnepanelen duurzaam te kunnen bouwen. De provincie Utrecht wil, bovenop die 200 miljoen euro, bovendien nog eens 50 miljoen euro uittrekken voor aanleg van extra groen. De investeringen van 400 miljoen zijn onderdeel van een breder pakket om de woningbouw in de provincie Utrecht te versnellen en te zorgen dat groen meegroeit. Utrechts gedeputeerde Huib van Essen: ‘Wat ons onderscheidt van andere regio’s is dat we de bouw van al die nieuwe, betaalbare woningen samen laten gaan met meer groen. Onder het motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht in groene recreatie maar ook in meer bos. Zo bouwen we niet alleen meer betaalbare woningen, maar ook aan groene, gezonde en klimaatbestendige leefgebieden.’

Ontlasten OV

Volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma piept en kraakt het ov-netwerk in de regio al en uit ramingen blijkt dat er alleen al in de eerste fase minstens 1,8 miljard euro nodig is om het bestaande OV-netwerk te ontlasten. Het belang en de urgentie is dermate groot dat provincie en gemeente Utrecht bereid zijn ieder 200 miljoen euro te investeren. Dijksma: Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.’ Om het bestaande OV-netwerk in de provincie Utrecht te ontlasten zouden nieuwe verbindingen zoals de Merwedelijn, de Papendorplijn en de versterking van de stations Amersfoort Centraal en Vathorst bijvoorbeeld cruciaal zijn.

Nieuwe stadswijken

De komende jaren verrijzen in de regio Utrecht ruim 80.000 nieuwe woningen. De stad Utrecht groeit van 360.000 naar 450.000 inwoners in 2040, met name door het realiseren van 42.000 woningen in de nieuwe stadswijk Groot Merwede. In Amersfoort neemt de woningvoorraad toe met 16.000 woningen, een stijging van 25 procent.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De kwantitatieve groei, veroorzaakt door het immigratiebeleid dat decennia lang is gevoerd, brengt kosten met zich mee die tot nu toe verborgen werden. Dat zal toch ooit eens tot uitdrukking moeten komen. Op dit moment ligt de hoofdoorzaak van de bevolkingsgroei bij de ongebreidelde arbeidsmigratie die D66 zo graag wil en die VVD en CDA met al hun werkgeversconnecties geen strobreed in de weg legt. Arbeidsmigratie die geen moer bijdraagt aan de effecten van de vergrijzing. Sterker nog: de huidige arbeidsmigratie versterkt de effecten van de vergrijzing. Mensen zijn al wat ouder als zij naar Nederland komen, hebben geen of weinig pensioen opgebouwd etc. Gedurende korte tijd een feest voor de werkgevers, een ramp uiteindelijk voor de belastingbetaler. Stop de kwantitatieve groei van Nederland, stop het onleefbaar worden van ons land.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie