Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Aanpak krachtwijken werkt wel

Bij veel wethouders zijn de conclusies van het SCP over de falende krachtwijkenaanpak in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de VNG, G4 en G32 is het essentieel dat gemeenten en corporaties doorgaan met investeren om verloedering tegen te gaan.

31 juli 2013

De conclusie van het SCP dat de krachtwijkenaanpak nauwelijks effect heeft gehad, is bij veel wethouders in het verkeerde keelgat geschoten. ‘De bevindingen van het SCP zijn te algemeen en alle wijken worden over een kam geschoren’, stelt de Enschedese wethouder Stedelijke Ontwikkeling Jeroen Hatenboer (VVD).

Flinke verbetering

‘Bij ons zijn de resultaten in de wijk Velve-Lindenhof namelijk wel positief. Hier hebben de investeringen wel degelijk een flinke verbetering teweeg gebracht’, aldus Hatenboer. Hij refereert daarbij aan twee rapporten: ‘Onderscheid in leefbaarheid’ van Rigo Research & Advies en Atlas voor gemeenten over 2010-2012 en ‘Wijkcoaches in Velve-Lindenhof: Overkoepelende Eindrapportage’ van de Universiteit Twente.

Leefbaarometer

In ‘Onderscheid in leefbaarheid’ wordt ingegaan op de landelijke ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2010 en 2012. Er is – via de zogeheten Leefbaarometer – weliswaar niet alleen, maar ook naar de ontwikkeling van de krachtwijken gekeken. De algemene conclusie luidt dat de leefbaarheid zich tussen 2010 en 2012 ‘net als tussen 2008 en 2010’ het positiefst heeft ontwikkeld in de 40 aandachtswijken.’ Over de Enschede wijk Velve-Lindehof wordt geconcludeerd dat de leefbaarheid tussen 2008 en 2012 is verbeterd, ook ten opzichte van vergelijkbare wijken in de stad. Daarnaast zorgde het ‘krachtwijkenbeleid’ voor een aanzienlijke verbetering van de sociaal economische positie.


Inzet wijkcoaches

Uit aanvullend onderzoek door de Universiteit Twente naar de effecten van de in het kader van de krachtwijkenaanpak uitgevoerde pilot ‘Achter de Voordeur’, blijkt dat door inzet van wijkcoaches de situatie van probleemhuishoudens aanzienlijk is verbeterd. Herstructurering van de wijk zorgde voor meer diversiteit en ook de inzet van wijkcoaches om de versnippering van hulp- en dienstverlening het hoofd te bieden had een positieve invloed, aldus de Enschedese wethouder. ‘We kunnen aantoonbaar maken en onderbouwen dat de aanpak in Enschede wel succesvol is en dat investeringen renderen. Ik nodig het SCP dan ook van harte uit om in Enschede te komen kijken.’

Nauwelijks verbeterd

Hatenboer is niet de enige wethouder uit ‘krachtwijkgemeenten’ die de dinsdag gepubliceerde onderzoeksresultaten van het Sociaal en Cultuur Planbureau in twijfel trekt. Het SCP stelt in zijn rapport 'Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid' onder meer dat de leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in de veertig ‘krachtwijken’ tussen 2008 en 2012 nauwelijks is verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken. Het rijk heeft in het kader van de krachtwijkenaanpak ruim een miljard euro geïnvesteerd in veertig wijken, verspreid over achttien gemeenten.

Blijven investeren

In een reactie op het SCP-rapport stellen gemeentekoepel VNG, de G4 en de G32 dat het ‘essentieel is dat gemeenten en corporaties doorgaan met investeren om op wijk- en buurtniveau verloedering tegen te gaan’. Volgens de drie is jaarlijks 240 miljoen nodig ‘om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en woonkwaliteit in slechte wijken niet verder afglijden’. Het rijk stopt sinds 2012 geen geld meer in de krachtwijken en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) houdt volgend jaar op te bestaan. VNG, G4 en G32 opperen dat financiering van de wijkenaanpak via de investeringskorting op de verhuurderheffing of door een investeringsfonds stedelijke vernieuwing kan worden geregeld.

Grote vraagtekens

De VVD-fractie in Amsterdam wil naar aanleiding van het SCP-rapport weten wat het concrete resultaat is van de vijftien miljoen euro die deze raadsperiode voor de Amsterdamse wijkaanpak is uitgetrokken. Hiertoe besloot de coalitie van VVD, PvdA en GroenLinks nadat het rijk de subsidiekraan dichtdraaide. Naast het resultaat van de investering wil de VVD-fractie weten ‘of er nog andere substantiële bedragen zijn gegaan naar de aanpak van probleemwijken. Wij stellen na dit gedegen rapport hier grote vraagtekens bij’, aldus VVD-raadslid Marianne Poot. Het SCP-rapport is geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering Bouwen en Wonen.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ambtenaar / secretaris
Veel negatieve reacties over ontkenning, smaldenken, tumnnelvisies en zelfs het einde van de maakbaarheid lees ik als reactie op het artikel. Grote lastige projecten starten altijd met veel onbekende factoren. Het zijn ingewikkelde en lastige projecten om te besturen en uit te voeren. Het blijft ook moeilijk om sociale vooruitgang te meten, dat geeft men in het rapport zelf ook aan heb ik begrepen. Toch maar eens even goed kijken naar succesvolle projecten als in Enschede voor er half afgewerkte projecten in de prullemand verdwijnen. We kunnen er allemaal van leren, voortschrijdend inzicht kan op die manier tot stand komen. Het is wat simpel om allerlei mensen te betichten van onkunde en daarmee het boek te sluiten en weer een nieuwe onzekere weg in te slaan of te roepen dat niets doen zo belangrijk is. Dat kan alleen een figuur als prof. Frisen die zelf nooit iets tekort komt zonder schuldgevoel roepen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Er zullen ongetwijfeld een aantal verbeteringen zijn te constateren.

Als je de verbeteringen afzet tegen de investeringen dan vraag ik me af of er sprake was van een verantwoorde interventie. Ik waag het te betwijfelen.

De grenzen van de maakbaarheid zijn bereikt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Er zullen best een aantal redelijk geslaagde projecten te noemen zijn, maar de kosten-batenanalyse valt landelijk natuurlijk behoorlijk negatief uit. Het is ook een dom idee van bureaucraten van linkse huize geweest on zulke plannen top-down aan te pakken. Dire bureaucraten op één bouwvakker. Helaas, ze kunnen niet anders. Wat nu nodig is, is een aanpak van onderop. Laat bewoners meedenken en meehelpen met verbouwen. Geef ze een rol en eigen verantwoordelijkheden bij de opzet van een sociale structuur in die wijken. Kies voor sociaal liberalisme in plaats van het leegkiepen van bakken met belastinggeld in een bijna bodemloze put.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan de Wit / Controller
"Bij ons zijn de resultaten in de wijk Velve-Lindenhof namelijk wel positief. Hier hebben de investeringen wel degelijk een flinke verbetering teweeg gebracht"’, aldus Hatenboer.

Dat is een beetje het probleem bij dit soort "bestuurders". Zij missen het complete vermogen tot zelfreflectie. Vaak ingegeven door hun tunnelvisie en bekrompen gedachtengang van jarenlang "gedoog"-politiek en wegkijken en totaal gebrek aan inlevingsvermogen van de inwoners van hun stad of dorp
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
frederique rentenaar / burger van enschede
Aanpak Velve Lindenhof mislukt? Insider, kom zelf eens kijken in Enschede en laat u overtuigen. Dat is beter dan zo'n zure en ongefundeerde reactie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
Nietes - Welles. Het is jammer dat sommigen/velen in bestuurlijke kringen geen kritiek kunnen aanvaarden en dan in herhaling vallen met hun standaardantwoord...waarin hoogstens het onderwerp is veranderd maar de inhoud altijd hetzelfde blijft: de ontkenning !!! Men herkent zich weer niet in de kritiek. Als alles zo goed was als men beweert, waarom is/wordt het dan NIET BETER in NL ?

Omdat men zowel plaatselijk als landelijk de kritiek ontkent en met probleemgevende "oplossingen" blijft komen en die opdringt...terwijl men tussendoor de eerder gemaakte regels TIJDENS het "spel" alleen TEN NADELE van de hulpbehoevende mensen veranderd ! Dat je daarmee zelf het vertrouwen, het fatsoen en de eerlijkheid vertrapt met die mensonvriendelijke "oplossingen" blijkt niet belangrijk. Dat er geen beleidswijzigingen in het nadeel van de overheid zijn...is veelzeggend over de cultuur die daar heerst en die men blijkbaar met alle mogelijk middelen wil behouden...dus niet voor een echte oplossing zal zorgen. Het loijkt op een oude CIA taktiek die ze in Cuba toepasten: onrust onder de bevolking zaaien zodat men zelf de macht en de geldstromen kan beheersen/behouden. (Zelfs dat beheersen lukt al niet!) Vooral blijven ontkennen..."dat zal helpen !!!"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Een kat in het nauw.... Ja! je moet je verdedigen anders komt de waarheid boven drijven. De honderden miljoenen die naar onderzoekbureaus zijn gegaan, de gedichte gaten in de begroting en de door belaste ambtenaren uren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / directeur adviesbureau
Voor de Vogelaarewijken is tien jaar uitgetrokken vanaf 2007. Dus voor de crisis, die 2008 begon met de banken en daarna vanaf 2009 in de werkgelegenheid. Dus vooral ook bij de laagbetaalde banen, waarvan mensen vaak in zgn. Vogelaarwijken wonen. Dus soc. econ. is er logisch gezien nauwelijks verbetering, dat er vooral door de recessie die vanaf medio 2010 fors om zich heen grijpt . Op de andere punten is er voor de tussenevaluatie wel degelijk verbetering zo lees ik uit het artikel van 30 juli. De ontwikkelde voordelen van de Vogelaarswijken worden in de andere wijken natuurlijk ook gebruikt.

Dus die wijken gebruiken de opgedane kennis in de Vogelaarwijken. En profiteren hier dus ook van.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie