ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Houtstook op wijkniveau meten?

Link naar gezondheid te leggen met nieuwe TNO-methode.

TNO
29 februari 2024
Wijkoverleg houtstook

Krijg jij ook steeds meer vragen van bezorgde burgers over houtstook? Voel je je hierdoor onmachtig, en ontbreekt het je aan de juiste antwoorden? Het afwegen van de verschillende belangen maakt het lastig en vraagt om een zorgvuldige aanpak.

TNO ontwikkelt een methode om houtrook op wijkniveau te meten en de link naar gezondheid te leggen, in samenwerking met burgers en lokale instanties. Met dit soort data en de mogelijkheid hierover in gesprek te gaan met wetenschappers en de overheid geeft bewoners grip op hun leefomgeving. De houtstookmetingen bieden gemeenten handvatten voor het opzetten van beleid en handhaving omtrent houtstook.

De onzichtbare risico’s van houtrook

Door de toename van houtstook en de mogelijke gezondheidseffecten is er behoefte aan gericht beleid. Metingen tonen aan dat houtrook schadelijke stoffen bevat die vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen treffen. Het is echter moeilijk om individuele gezondheidsschade vast te stellen.

Hootrook meten in Heemskerk | TNO

Houtrook in kaart brengen voor gerichte beleidsmaatregelen

De pilot richt zich op het meten van roet als indicator voor houtrook op wijkniveau, met als doel om de verspreiding en schadelijkheid ervan te begrijpen. Bewoners die meedoen aan Hollandse Luchten hebben samen met experts van TNO, Waag Futurelab en de Omgevingsdienst, in kaart gebracht welke vragen zij hebben over houtstook in hun omgeving en de locaties voor de sensoren gekozen. Dit levert waardevolle inzichten op voor zowel wetenschappers als bewoners. Het uitrollen van deze meetmethode kan gemeenten helpen bij het opstellen van beleid en handhaving met betrekking tot houtstook.

Stap naar gezondere lucht

Als de resultaten gunstig zijn, kan de methode mogelijk worden uitgebreid naar meer gemeenten, inclusief grote steden met verschillende bronnen van fijnstof. Uiteindelijk kunnen deze metingen bijdragen aan een beter begrip van de invloed van houtstook op de luchtkwaliteit en gezondheid, en kunnen ze worden geïntegreerd in bestaande monitoringssystemen.

Paula Bronsveld - TNO
Paula Bronsveld - TNO

Doe jij met ons mee?

Wij willen graag meer meetpunten inrichten om beter beeld te krijgen. Ben jij als gemeente geïnteresseerd in het meten van houtrook? Neem dan contact op met Paula Bronsveld.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het lijkt vanwege de luchtverontreiniging nog beter om -met in achtneming van een overgangsregeling- houtstook binnen een redelijke termijn via wetgeving volledig te verbieden.