Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tijdelijke milieuvergunning geeft gemeente meer grip

Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken.

11 maart 2020
640px-Binckhorsthaven-met-Caballero-Fabriek.jpg

Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken. 

Track & trace
Dat zijn de voor gemeenten meest relevante aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Bedrijven zouden daarnaast via nationale wetgeving moeten worden verplicht voor hun gevaarlijke stoffen een track & trace-systeem te hanteren.

Onverwachte plekken
De raad constateert in het rapport dat gemeenten de verspreiding van gevaarlijke stoffen (zoals medicijnresten, PFAS en gewasbestrijdingsmiddelen) onvoldoende beheersen. ‘Er worden stoffen aangetroffen op onverwachte plekken en er doen zich onvoorziene risico’s voor.’ Ook komt vaker dan voorheen een cumulatieve blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor. De overgang naar een circulaire economie zorgt bovendien voor nieuwe bedreigingen: bij hergebruik komen ‘secundaire grondstoffen’ in nieuwe productieketens terecht.

Te weinig handvatten
Als een van de oorzaken daarvan stelt de raad vast dat het huidige systeem van milieuvergunningen een gemeente te weinig handvatten biedt voor adequaat toezicht. De raad ziet meer in tijdelijke milieuvergunningen. Zo kunnen bedrijven doorlopend worden aangesproken op de impact van hun bedrijfsvoering op de leefomgeving. Gemeenten zouden zo ook beter kunnen afdwingen dat bedrijven de best beschikbare technieken van dat moment gebruiken en zich voortdurend rekenschap geven van veranderende inzichten over de risico’s van een gebruikte stof.

Vaker contra-expertise
Daarnaast vindt de raad dat gemeenten vaker een onafhankelijke contra-expertise zouden moeten aanvragen bij adviesbureaus. Zo kan het onderzoek dat bedrijven zelf voor een vergunning aanleveren beter worden getoetst. Om dit allemaal mogelijk te maken moet de decentrale kennis en capaciteit worden uitgebreid. Hiervoor zal, stelt de raad, vanuit de rijksoverheid extra geld moeten worden vrijgemaakt.  

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Inderdaad geeft een tijdelijke milieuvergunning meer grip voor gemeenten. Voor bedrijven, burgers en voor banken geeft het echter minder zekerheid. Wat zijn dit voor achterlijke beleidsideeën.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie