ruimte en milieu / Partnerbijdrage

BNG Duurzaamheidsfonds groeit met 15 miljoen euro

“We kunnen nu nog meer mooie duurzame plannen van de grond helpen.”

Header

Sportverenigingen, bedrijven en stichtingen met duurzame plannen kunnen weer bij het BNG Duurzaamheidsfonds terecht. Het fondsvermogen groeit van 35 naar 50 miljoen. Daarmee heeft het fonds 15 miljoen euro extra beschikbaar voor de Sportlening en Maatwerklening. “We kunnen nu nog meer mooie duurzame plannen van de grond helpen”, zegt fondsmanager Hilbert Bouwman.

Sinds juli dit jaar konden er geen aanvragen gedaan worden, omdat alle beschikbare gelden uitgezet waren. “We hebben de afgelopen maanden noodgedwongen vaak nee verkocht”, vertelt Bouwman. “Wij zijn erg blij met de extra middelen die door BNG Bank beschikbaar zijn gesteld. Zonder financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds worden projecten namelijk vaak niet of later uitgevoerd.” Het extra budget is beschikbaar voor de Sportlening en de Maatwerklening. De Standaardlening van het BNG Duurzaamheidsfonds is komen te vervallen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Sportlening

De Sportlening is bedoeld voor sportorganisaties die hun accommodatie willen verduurzamen. “Dankzij de lening kunnen sportverenigingen hun duurzaamheidsambities waarmaken”, legt Bouwman uit. De rente voor de Sportlening is 4,95%.

Maatwerklening

De Maatwerklening van het BNG Duurzaamheidsfonds is bedoeld voor duurzame bedrijven, verenigingen, VvE’s, coöperaties en stichtingen die investeren in een publiek belang. “Als het leenbedrag hoger wordt en de financiering complexer, is extra aandacht belangrijk”, weet Bouwman. “We helpen organisaties die de Maatwerklening aanvragen van aanvraag tot bouwdepot. We kijken en lezen mee en geven tips waar mogelijk.” De rente voor de Maatwerklening is afhankelijk van de aanvraag.

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van 10.000 tot 2.500.000 euro. Het fonds is een initiatief van BNG Bank en wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Meer informatie
Voor meer informatie bezoek de website van het BNG Duurzaamheidsfonds of neem contact op met Hilbert Bouwman via h.bouwman@svn.nl.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Voor 4,95% rente kunnen deze instellingen meestal ook wel elders terecht.