Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nieuwe directeur Floriade nog onzeker

Het lijkt erop dat er een nieuwe tweede directeur van de Floriade komt na het recent aangekondigde vertrek van oud-topambtenaar Pieter Cloo als directeur per 2 april 2021. In een debat dat aangevraagd was door de PVV en Partij voor de Dieren ontraadde Floriade-wethouder Jan Hoek (GroenLinks) een PvdA-motie voor het houden van één directeur. Het grootste zorgpunt voor de Floriade is en blijft de sponsoring.

20 februari 2021
Floriade

Het lijkt erop dat er een nieuwe tweede directeur van de Floriade komt na het recent aangekondigde vertrek van oud-topambtenaar Pieter Cloo als directeur per 2 april 2021. In een debat dat aangevraagd was door de PVV en Partij voor de Dieren ontraadde Floriade-wethouder Jan Hoek (GroenLinks) een PvdA-motie voor het houden van één directeur. Het grootste zorgpunt voor de Floriade is en blijft de sponsoring.

'Positief en optimistisch'
Na een goed ontvangen presentatie van Floriade-directeur Sven Stimac over de expositie, kwam Hoek aan het woord over de eveneens gepresenteerde voortgangsrapportage van 31 oktober 2020. Hoek is positief en optimistisch over de voortgang van de voorbereiding van de Floriade. ‘Het terrein krijgt gestaag vorm. De inrichting wordt mooi en inspirerend, de realisatie van het vastgoed vordert en veel landen, gemeenten, provincies en bedrijven sluiten zich aan.’ Ook ziet hij een ‘positieve ontwikkeling in corona’.

Sponsoring zorgpunt
Toch baren twee zaken hem zorgen. De minste daarvan is het oplossen van de problemen richting de deadline. ‘Vergunningverlening lijkt goed voor elkaar te komen. Er speelt nog iets met aanbestedingen. Richting de deadline moeten we daar acht op slaan en oog voor hebben.’ Het tweede zorgpunt is de sponsoring. ‘Door corona is het nu niet het goede moment om bij bedrijven aan te kloppen. Dat maakt het een onzeker traject. Onze hoop is erop gevestigd dat de Floriade een evenement zal zijn waarover bedrijven, die in de loop van dit jaar constateren dat het goed met ze gaat, nadenken of ze er onderdeel van willen zijn.’

Geen publiekstrekker
Volgens fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren roept de voortgangsrapportage meer vragen op dan het antwoorden geeft. ‘Alles lijkt vertraging te hebben, de beslissing over de avondprogrammering is vooruitgeschoven, er was gedoe over het veiligheidsplan. Hoe kan het dat alles opschuift, terwijl wordt gezegd dat we ons geen week uitstel kunnen veroorloven?’ PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk vraagt zich af hoe actueel een rapportage van vier maanden oud nog is en heeft als grootste zorgpunt dat er geen mensen naar de Floriade toe komen. ‘Ik zie geen grote publiekstrekker. Het lijkt op een zes maanden durende conferentie voor professionals in de sector.’ Hij noemt breder in de raad levende zorgen over corona-scenario’s en de status en locatie van de avondprogrammering.

Aannames
Hoek wijst erop dat college en raad voor de zomer hebben besloten door te gaan met Floriade. ‘We hebben toen een aantal aannames gedaan, waaronder dat er in 2022 gevaccineerd zal zijn. Daarbij maakt de inrichting van het terrein een 1,5 metersamenleving mogelijk. Ik denk dat de ontwikkeling van corona aangeeft dat we er in de zomer van 2022 uit zijn.’ Wel houdt hoek een ‘grote reserve’ wat betreft sponsoring en de bezoekersaantallen. In de voortgangsrapportage staat bij sponsoring de kleurcode geel, waar sommige partijen dat eerder als rood aan zouden aanduiden.

'Bedrijven zijn terughoudend'
De wethouder kan dat wel plaatsen ‘als we de omvang bedrag zien wat nog niet is geregeld, bijna het hele bedrag, en de moeite die het kost’. Qua zorgen is de kleur eerder rood dan geel. Maar omdat we maatregelen nemen om het te laten slagen is de code geel. We hebben een beeld dat we bedrijven kunnen benaderen voor sponsoring en partnerdeals. Hier zit wel ons grootste zorgpunt. De partij Nida wijst erop dat directeur Cloo in juni 2020 had verzekerd dat vijf sponsoren snel zouden worden geregeld. Wat is er misgegaan? Hoek erkent dat dit niet is gelukt. ‘Bedrijven zijn terughoudend.’

'Cloo heeft evenement schade toegebracht'
In het debat over het vertrek van directeur Pieter Cloo wijst PVV-fractievoorzitter Van Dijk erop dat wethouder Lindenbergh eerder aangaf dat de hoge salariseisen van de Floriade-directeuren waren geaccepteerd om de continuïteit in het bestuur van de Floriade te waarborgen. ‘Dat is dus niets van gebleken.’ Daarbij lichtte Cloo zijn vertrek op niet zo’n fraaie manier toe in de lokale media. ‘Hij wees met de beschuldigende vinger naar iedereen, behalve naar zichzelf.’ Daarnaast had hij geschermd met een schadeclaim over de kabelbaan over het terrein. ‘Maar dat is klinkklare onzin. De directeur heeft stad en evenement schade toegebracht. Het is beter dat hij per ommegaande zijn biezen pakt.’

Geen constructieve samenwerking

Hoek benadrukt dat Cloo tot de conclusie is gekomen dat er geen verdere constructieve samenwerking met het gemeentebestuur mogelijk is. Cloo stelt dat het vergrootglas op de Floriade is gekomen door het benoemen van een volggroep en hij hekelt de negatieve toon van raadsleden over de Floriade. Ook zou het college te ruimhartig informatie verstrekken, wat weer tot nieuwe debatten leidt en due toon weer bovenkomt. Volgens Hoek wist het college niet dat Cloo niet door wilde gaan als directeur op het moment dat de raad discussieerde over de salarissen. ‘Kennelijk was die discussie dus niet de reden om niet door te gaan.’

Vergrootglas op Floriade
Er zou pas sprake zijn van een breuk in de continuïteit van het bestuur als iedereen zou vertrekken, dus de hele directie en de Raad van Commissarissen, aldus Hoek die Cloo overigens gelijk geeft over dat het vergrootglas op de Floriade is gericht. ‘Dat is een keuze van de gemeenteraad, maar dat laat zich ook rechtvaardigen uit de ervaringen in het verleden.’ Tegelijkertijd worden met een vergrootglas dingen groter die anders niet zo groot zouden zijn geweest. ‘Er worden meer vragen over gesteld en meer tijd aan besteed, maar ik vind niet dat de raad dan maar moet wachten tot de Floriade is geweest.’

'De toon doet ertoe'
Hoek vindt dat Cloo wel een punt heeft met de toon van het debat. ‘De gemeenteraad moet het college controleren en dat kan gepaard gaan met stevige bewoordingen. Het is aan individuele raadsleden om hun woorden te kiezen, maar woorden hebben wel betekenis. Als er dan negatieve kwalificaties als ‘hoofdpijnevenement’ en ‘daar komt geen mens op af’ worden gebruikt, dan wordt het lastig om gesprekken met sponsoren te voeren. Het point of no return is gepasseerd. De toon doet er dan toe.’

'Klaar met de publiciteit'
Ook als je er tegen was is het in het belang van de stad dat de Floriade een succes wordt, vindt Hoek. Je moet rekenschap van geven bij de woorden die je gebruikt. Daar heeft Cloo een punt.’ Hoek vindt het niet verstandig erop aan te sturen dat Cloo nu al zijn biezen pakt. Hij wil dat hij zijn taken afmaakt en dat de Raad van Commissarissen op zoek gaat naar een nieuwe directeur. Wel heeft hij tegen hen gezegd dat ‘het nu wel klaar is met de publiciteit’.

Rust en bescheidenheid
PvdA-fractievoorzitter Ruud de Jonge ziet in deze veranderingen toch een kans en gaat een motie indienen om door te gaan met een eenhoofdige directie van de Floriade BV. ‘Er is krappe tijd tot de start van de Floriade en er leeft behoorlijk wat sentiment onder de Almeerse bevolking over deze organisatievorm. Enige rust en bescheidenheid zou ons passen. We hebben focus in de BV nodig om alle activiteit en energie te richten op het succes van het evenement.’

Wethouder ontraadt motie eenhoofdige directie
Hoek begrijp de opvatting van De Jonge in het licht van het eerdere debat over het salaris. ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar het voorstel dat u doet wil ik ontraden. We hebben voor de zomer besloten om de aansturing van de BV te versterken. Een tweede directeur is nodig om contacten onderhouden en voor sponsors zoeken.’ Maar volgens De Jonge is het MT met negen mensen daar best toe in staat. ‘We moeten daarbij niet onderschatten hoe dit punt valt bij de Almeerse bevolking. De acceptatie van dit evenement is cruciaal voor ons.’


Geen plus op WNT
De Partij voor de Dieren zal een motie indienen die oproept om bij de salarisbepaling van de mogelijke nieuwe af te zien van een plus op de WNT in het eerste jaar. VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian wijst erop dat de president-commissaris van de Floriade BV, Eric van der Burg, heeft gezegd dat de grenzen van de WNT niet zullen worden opgezocht. Uiteindelijk gaat de raad ermee akkoord dat op 4 maart de verschillende moties zullen worden besproken en er meteen over zal worden besloten. Tot die tijd blijft de vraag of er een tweede Floriade-directeur komt dus nog boven de (politieke) markt hangen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wietske
De overheid moet met de Floriade geen enkele bemoeienis hebben. Als er iets is wat je aan de marktwerking kunt overlaten dan is dit het wel!
Hans / afdelingsmanager
Precies Wietske! Het is al 30 jaar overal een flop, die Floriade, want het is een totaal verouderd concept uit de jaren 70, toen het groeikernenbeleid hoogtij vierde.
Advertentie