Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schipholwatch: provincie maakte soepele norm voor gifgrond

Provinciale normen voor PFOS en PFOA in verontreinigde grond maakten afvoer verontreinigde grond van Schiphol mogelijk.

04 maart 2022
Schiphol

Volgens Schipholwatch, naar eigen zeggen 'een stichting die strijdt voor een betere leefomgeving en dus tegen de verdere groei van Schiphol op de huidige locatie' heeft de provincie Noord-Holland in het verleden 'een eigen, soepele norm' voor het schadelijke PFOS vastgesteld. Daardoor kon met PFOS verontreinigde grond naar het Aalsmeerderbrug worden afgevoerd.

Stortverbod

Schipholwatch wijst daarvoor naar een brief van 12 juli 2017 van toenmalig commissaris van de Koning Johan Remkes. Die wees enerzijds op de afwezigheid van landelijke normen voor PFOS en het aanverwante PFOA en anderzijds op een landelijk stortverbod voor grond die verontreinigd is met deze stoffen. Dat stortverbod gold voor verontreinigde grond die naar alle waarschijnlijkheid niet binnen vijf jaar gereinigd kon worden. De verwachting was dat met PFOS verontreinigde grond wél binnen vijf jaar viel te reinigen.

Risico op stagnatie

Door het ontbreken van normen was, schreef Remkes, 'niet altijd duidelijk' wat er gesaneerd moest worden. Het gebrek aan normen 'is vooral ook heel lastig voor uitvoerders van projecten, eigenaren en/of gebruikers van locaties (lees: Schiphol, red.) waar een bodemverontreiniging met PFOS en/of PFOA wordt aangetroffen.' Volgens de CvdK was, zolang er geen beleid, normen en verwerkingsmethodes waren, alleen tijdelijke opslag mogelijk. 'Hierdoor ontstaat een risico op stagnatie van projecten in de markt', vreesde hij.

Sanering niet nodig

Daarop stelde de provincie eigen beleidsregels op. Bodemsanering was niet nodig als de PFOS-waarde onder 8 microgram/kg grond bleef en de PFOA-waarde onder 674 microgram/kg grond. Dat pakte goed uit voor Schiphol, dat 50.000 kubieke meter verontreinigde grond kwijt moest na afloop van een bouwproject. 'De gehalten PFOS en PFOA zijn laag', zo meldt Remkes' brief zonder de gemeten waarden te noemen. 'Toepassing van de voorgestelde provinciale beleidsregel wijst uit dat sanering niet nodig is.'

Razendsnel

Maar wat dan? 'De vrijkomende grond met PFOS en PFOA zal waarschijnlijk leiden tot vertraging binnen het project', vermoedde de CvdK. 'In afwachting hiervan dient derhalve op korte termijn een (interim)oplossing gevonden te worden.' Na vaststelling van de volgens Schipholwatch 'veel te ruime norm', voerde Schiphol de vuile grond 'razendsnel' af naar een perceel in Aalsmeerderbrug, een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer.

Blusschuim

PFOS en PFOA horen bij de familie PFAS, door de mens gefabriceerde poly- en perfluoralkylstoffen, aldus het RIVM. Ze zitten onder andere in smeermiddelen, blusschuim en anti-aanbaklagen. PFAS kunnen schadelijk zijn voor het immuunsysteem, de voortplanting en de ontwikkeling van het ongeboren kind. De huidige 'Maximale Waarden' in het 'tijdelijk handelingskader voor PFAS' zijn, zo vermeldt het RIVM, 3,7 microgram/kg grond voor PFOS en 3 microgram/kg grond voor PFOA.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie