ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Circulair bouwen en inkopen in 2023

Grote taak voor de overheid

24 januari 2023
Circulair bouwen en inkopen in 2023

Per 1 januari verandert er steevast het één en ander en dat is in 2023 niet anders. Het prijsplafond voor energie is ingegaan, om de klap van de stijgende energieprijzen wat te compenseren. Het minimumloon ging omhoog, net als de zorg- en huurtoeslag. De ‘jubelton’ (de schenkingsvrijstelling eigen woning) verdween. Deze voorbeelden zijn algemeen bekend. Maar hoe zit het per 2023 eigenlijk met de ambities voor de circulaire bouweconomie?

In deze opinie vertelt Bas van de Westerlo:

  • Welke ambities Nederland heeft op het gebied van de circulaire bouweconomie
  • Welke speerpunten er op de transitieagenda staan
  • Welke rol de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden hierin spelen

In Nederland hebben we de ambitie om in 2050 een volledige circulaire (bouw)economie te hebben. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar de markt is al volop in beweging. Steeds meer projecten maken gebruik van circulaire materialen en ontwerpen en ook de inzet van nieuwe contractvormen en businessmodellen neemt toe. Op het gebied van circulaire materialen zien we dat het aanbod stijgt. Dat alles levert resultaat op: er worden steeds meer circulaire gebouwen, woningen en infrastructurele projecten gerealiseerd.

Van oud  naar nieuw denken en werken
We werken in Nederland dus toe naar een volledige circulaire bouweconomie, maar om dat te bereiken zullen we moeten afstappen van de oude manier van denken en werken. De wereld is, volgens het Circularity Gap Report 2022, nu 8,6% circulair. In Nederland is dat percentage 24,5%. We lijken als Nederland dus koploper op het gebied van circulariteit en dat komt door ons hoge recyclings- en hergebruikpercentage. Jammer genoeg is er in Nederland vooral sprake van downcycling; waardevol bouwafval wordt voornamelijk laagwaardig gebruikt.

Alle uitvragen van de overheid circulair in 2023
Uit de speerpunten die zijn voorgesteld in de transitieagenda volgt een reeks van acties en interventies. Zo is het uitgangspunt dat vanaf 2023 alle uitvragen van overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) circulair moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn waarom dit niet (volledig) mogelijk is.
De wet van vraag en aanbod geldt ook voor circulair bouwen. Om het aanbod van de grond te krijgen, moet er vraag ontstaan. Overheden kunnen hierin via hun inkoopkracht een belangrijke rol spelen als ‘launching customer’. Zij zijn immers prominente opdrachtgevers in bouw en infra. Er zijn al diverse organisaties die het goede voorbeeld geven voor een circulaire bouweconomie, zoals Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Prorail.

Opleiding circulair inkopen en bouwen
Circulair inkopen in 2023 is dus de norm. Om te leren hoe dat moet, is er de opleiding Circulair Inkopen en Bouwen van Schulinck Opleidingen. Hierin worden alle ins en outs gegeven voor een circulaire aanbesteding én een circulair bouwproject. Cursisten krijgen handvatten om circulaire uitgangspunten te vertalen naar gunningscriteria en beoordelingen, intern en extern draagvlak te creëren en de doorvertaling in het ontwerp- en bouwproces te realiseren. De laatste stand van zaken komt aan bod en natuurlijk sluit de opleiding aan op landelijke ontwikkelingen zoals CB ’23, City Deal Circulair, Conceptueel Bouwen en het Bouwprogramma Samen Versnellen: het nieuwe normaal.
https://www.schulinck.nl/opleiding-omgevingsrecht-circulair-inkopen-en-bouwen/

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.