Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nog meer geld voor aardgasvrije gemeenten

Het rijk stelt in totaal 120 miljoen euro beschikbaar aan 27 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dat is nog eens 35 miljoen meer dan afgelopen weekend al bekend was geworden.

01 oktober 2018

Het rijk stelt in totaal 120 miljoen euro beschikbaar aan 27 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dat is nog eens 35 miljoen meer dan afgelopen weekend al bekend was geworden. 

Programma Aardgasvrije wijken
Het geld is onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken, bedoeld om gemeenten kennis en ervaring te laten opdoen om bestaande wijken te verduurzamen.  In totaal 74 gemeenten hadden een aanvraag ingediend, waarvan dus ruim een derde kon worden gehonoreerd. 

 

Groot en klein

De plannen werden beoordeeld op kwaliteit en financiële onderbouwing. Ook keek het ministerie van Binnenlandse Zaken naar hoe de plannen konden helpen bij andere opgaven in de wijk. Er werd een gevarieerde groep gemeenten geselecteerd: groot en klein, landelijk en meer stedelijk georiënteerd. Verder kreeg elke provincie minimaal één proeftuin.

Meer dan gedacht

Ook kwam er geld beschikbaar om basisscholen aardgasvrij te maken  (5 miljoen euro), plus een subsidie voor technische innovaties (bijna 13 miljoen euro). Het totale bedrag is hoger dan verwacht en werd begroot. Dat werd mogelijk door een deel van het budget voor 2019 nu al in te zetten. Volgend jaar kunnen gemeenten zich opnieuw voor een proeftuin aardgasvrij aanmelden.  Het kabinet streeft ernaar dat aan het eind van de regeerperiode in 2021 zo’n 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden opgeleverd. 

Volledige lijst  

De volledige lijst met deelnemende gemeenten:
Amsterdam:                Van Der Pekbuurt
Appingedam:              Opwierde-Zuid
Assen:                        Lariks West
Brunssum:                  Brunssum-noord
Delfzijl                        Delfzijl Noord
Den Haag                    Bouwlust/Vrederust
Drimmelen                  Terheijden
Eindhoven                   't Ven
Groningen                   Paddepoel en Selwerd
Hengelo                      Nijverheid
Katwijk                       Smartpolder
Loppersum                  Loppersum-'t Zandt- Westeremden
Middelburg                  Dauwendaele
Nijmegen                    Dukenburg
Noordoostpolder          Nagele
Oldambt                      Nieuwolda-Wagenborgen
Pekela                         Boven Pekela en de Doorsneebuurt
Purmerend                  Overwhere-Zuid
Rotterdam                   Pendrecht
Sittard-Geleen             Limbrichterveld-Noord
Sliedrecht                    Sliedrecht-Oost
Tilburg                         Quirijnstok
Tytsjerksteradiel          Garyp
Utrecht                        Overvecht Noord
Vlieland                       Duinwijck
Wageningen                Benedenbuurt
Zoetermeer                 Palenstein

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dhr. Bert van Herwaarden / Dir./eig. v. Van Herwaarden Energie BV
Graag willen wij gemeenten (overheid en burgers) helpen om een mooie win-win-situatie in deze te bereiken ! En wel door tijd te maken voor maatwerk en goede systemen uit te rollen.
Hans Neinhuis / Commissioning Engineer
Begin 2018 krijgen de inwoners van Wagenborgen (gem Delfzijl) bericht over de gemeentelijke plannen betreffende het leveren van Groen gas.

Eea in het kader van het Programma Aardgasvrije wijken (PAW) van het rijk.https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili …Het project , ook bedoeld voor Nieuwolda, wordt Nieuwborgen genoemd.

Meedoen is vrijwillig , niet verplicht, heet het maar het blijkt dat het groene gas via het bestaande (en enige) gasnetwerk geleverd gaat worden en wie geen groen gas wil krijgt dus ook geen (Aard)gas.

Volgens de gemeente moeten niet-vrijwilligen "op termijn" zelf voor een alternatief zorgen.

"Op termijn" blijkt al in 2022 te zijn en niet zoals suggestief vermeld 2050.Het groene gas wordt geleverd door een biovergister die vlgs het projectteam 700m3 per uur biogas kan produceren. Dat wordt dan omgezet naar groen gas.

De door de gemeente berekende 8.7 miljoen m3 biogas per jaar is op jaarbasis te weinig en dus moet er ook door de inwoners bespaard worden op het verbruik.

Alleen als er 50% op de energievraag bespaard wordt is de vergister (bijna) in staat vlgs de projectgroep om aan de energievraag te voldoen.

Deze 50% besparing wordt als volgt gespecificeerd:

25% door isolatie.

2.5% door renovatie en nul-op-de-meter

10% door bijmengen van Waterstof

12.5% door lokale bijverwarming en inzet van "smartgasnetwerk".Ook moet er daarna in de winter op de koudste dagen door de inwoners "bijverwarmd" worden omdat er dan door de piekvraag nog steeds te weinig groen gas beschikbaar is.Op het uitwerken van dit plan, "Wagenborgen en Nieuwolda Aardgasloos", wordt € 4.7 miljoen subsidie ontvangen van het Rijk in het kader van het Programma Aardgasvrije wijken (PAW).

NB. De inwoners wordt een (subsidie) wortel voorgehouden maar de subsidie wordt opgestreken door de initiatiefnemers (gemeente, bedrijven en ZZPers die het plan maar blijven "uitwerken" en vooral blijven uitmelken) en niet verstrekt aan de slachtoffers, nl de bewoners.

Die moeten te nemen maatregelen nl helemaal zelf betalen, eventueel via een lening.

Het zou gestart moeten zijn in 2018.Het vlgs het projectteam "doordachte" plan rammelt aan alle kanten, is niet goed doorgerekend en is ook niet uitvoerbaar.Iedereen met een rekenmachine kan uitrekenen dat met 700m3 per uur jaarlijks geen 8.7 miljoen m3 biogas geproduceerd wordt!

Daar heb je de Rekenkamer niet voor nodig.

700X24X365= 6.1 Miljoen m3 per jaar en alleen als de installatie geen storing heeft en niet onderhouden hoeft te worden.

De beheerder zegt trouwens dat de opbrengst van de biovergister maar 600m3 per uur is.

Dan komen we op een jaaropbrengst van maximaal 5.3 Miljoen m3 Biogas.

Ivm met het hoge percentage CO2, tot 50% , in het Biogas is dit ruwweg vergelijkbaar met 2.7 Miljoen m3 Aardgas.

De uitgefilterde CO2 wordt gewoon in de atmosfeer uitgestoten bij de transitie van bio gas naar groen gas.

Zo goed voor het milieu is groen gas dus ook weer niet.Verder gaat de projectgroep er voor het gemak van uit dat als er meer vraag dan aanbod is van het groene gas de apparatuur op een lager pitje gaat werken en we dus moeten bijverwarmen.

Dat klopt niet: Als de druk te laag wordt door de grotere vraag werkt de meeste apparatuur (CV-Ketels) helemaal niet en moet de "bijverwarming" de hele woning verwarmen.

En moeten we ook elders douchen.

Niet alleen op de koudste dagen in de winter maar de hele winter en grote delen van de herfst en lente er bij.

De projectgroep zegt zich van de expertise/advies van technici van oa Enexis verzekerd te hebben maar deze misrekening is deze technici toch ontgaan.

Worden er door de projectgroep wel de juiste vragen gesteld cq hebben deze experts/adviseurs wel de juiste kennis?

We hebben bij de gemeente en Enexis gevraagd wie er namens Enexis in de projectgroep zit. We willen graag met deze mensen in gesprek.

Bij Enexis weet men niet van het bestaan van het Nieuwborgen project en van de gemeente krijgen we in eerste instantie geen reactie, vervolgens moeten we vragen stellen via een WOB procedure , gevolgd door een maand uitstel en uiteindelijk , na 3 maanden, krijgen we te horen dat de gemeente het niet weet.

De vraag wordt door de Gemeente Delfzijl doorgestuurd naar de Gemeente Oldambt. We zijn inmiddels 9 maanden verder en wachten nog steeds op een reactie.De geclaimde 50% besparing op de energievraag kan ook niet gehaald worden.

De 25% besparing door isolatie is vlgs het projecteam mogelijk doordat het gemiddelde verbruik in de dorpen 25% hoger is dan het landelijke gemiddelde.

Deze aanname is niet correct.

Als we het verbruik in Wagenborgen corrigeren naar het woningbestand (we hebben nu eenmaal geen energievriendelijke flats en 2-kamerappartementjes) is het verbruik vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde.

De 2.5% besparing door renovatie en nieuwbouw is ook vreemd. De wettelijke bepalingen voor aansluiten van nieuwbouw op Aardgas zijn niet van toepassing op het aansluiten op groen gas.

De 10% besparing door bijmengen van Waterstof zijn zeer opportunistisch.

Aan het, nog zeer experimentele, gebruik van het zeer gevaarlijke Waterstof zijn vele voorwaarden verbonden blijkt uit het eindrapport van de proef op Ameland waar men aan refereert.

De aanbevelingen in dit rapport worden evenwel door het projectteam genegeerd. Zie ook https://nieuwborgenfacts.blogspot.com/2020/02/80 …

De 12.5% besparing door lokaal bijverwarmen zal nog tegenvallen als de CV-ketels een half jaar in storing staan ivm te lage gasdruk.

En "smartgasnetwerk" klinkt mooi maar wat is dat eigenlijk?Wordt met "smartgasnetwerk" bedoeld het "bijmengen" van Aardgas zoals de projectgroep nu laat doorschemeren?

Krijgen we nu Aardgas met een vleugje groen gas?

Nieuwolda en Wagenborgen gaan in 2022 "Aardgasloos" worden door "slim" herbenoemen van Aardgas in "Groengas"?Of is het allemaal een schijnbeweging om de ware bedoelingen van de gemeente te verhullen?NL: Uiterlijk 2021 moeten alle 355 gemeenten in Nederland voor elke woonwijk/elk dorp grofweg bekendmaken hoe en wanneer die gasloos wordt.

Wat is er mooier dan 2 vliegen in 1 klap slaan.

Aan de wettelijke verplichtingen voldoen en voor het "uitwerken" van een "doordacht" plan ook nog subsidie krijgen.

Dat de inwoners voor onverwachte problemen en kosten komen te staan is van later zorg. En ook niet de zorg van de gemeente lijkt het.

Maar het dmv onjuiste gegevens claimen van subsidie is in ieder geval niet zo netjes.

Het ministerie kan claims ook wel iets kritischer toetsen voordat men publiek geld weggeeft.Inmiddels is het ministerie ook met de 2e golf van "gratis geld uitdelen" begonnen en krijgen nog meer gemeentes subsidie voor het bedenken van leuke en wellicht ook onuitvoerbare plannetjes.https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1790291 …Voor gedetailleerd commentaar , berekeningen, adressen, gebruikte suggestieve retoriek etc verwijs ik naar onderstaande website waar eea uitvoerig wordt behandeld.https://nieuwborgen.blogspot.com/
Advertentie