ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Een gezonde leefomgeving én hoge ambities

Meer park, meer stad; zo doen ze dat in Groningen.

24 oktober 2022
Leefomgeving
Beeld: Karlo Feunekes & Aafke Stadhouders

In de wijk Selwerd, Groningen stad, werkt de gemeente samen met woningcorporatie Nijestee aan een stedenbouwkundig plan. Er worden 250 woningen gesloopt en ongeveer 440 woningen nieuw gebouwd. Een behoorlijke toename in binnenstedelijk gebied. En dat terwijl de ambities niet alleen hoog is als het gaat om toename van het aantal woningen. Bij de wijkvernieuwing van ‘Sunny Selwerd’ zijn ook ambities als vergroenen, verduurzamen, een divers woningaanbod (sociaal, middenhuur en koop) en inclusiviteit (een plek voor iedereen) van aanzienlijk belang. Tijdens de herontwikkeling van dit gebied focussen ze zich minder op beleid en meer op de eindgebruiker(s).

Kwantiteit en kwaliteit in balans

Karlo Feunekes en Aafke Stadhouders (van Procap) zijn namens de gemeente Groningen betrokken bij deze gebiedsontwikkeling. Tijdens de zoektocht naar een wenselijke invulling van dit gebied voeren ze regelmatig discussies over hoe functies, die een claim leggen op de ruimte te integreren. Met het projectteam zoeken ze naar gezonde en leefbare oplossingen binnen een ontwerp. Enerzijds wordt de druk op ruimte — toename van het aantal woningen — opgevoerd. Anderzijds dient de kwaliteit van verblijf én gebruik in de toekomst juist te verbeteren.

Karlo: “Vanuit het wijkvernieuwingsprogramma genaamd ‘Sunny Selwerd’ ben ik als projectmanager verantwoordelijk voor de aansturing van deze herstructureringsopgave vanuit de gemeente Groningen en voor het gemeentelijke projectteam. Met alle partijen stemmen we de inhoud van het project af. Thema’s als mobiliteit en parkeren, groenvoorziening, het woningbouwprogramma; energie (warmtestad), klimaatadaptatie en verbinding met de openbare ruimte worden hierin meegenomen. In de planfase beginnen we zo vroeg mogelijk met hoe we beleid en maatwerk binnen de gemeente kunnen verenigen in het plan. Daarnaast ben ik vanuit de gemeente Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie van ruimtelijke procedures, de hiervoor benodigde (bestuurlijke) adviezen en besluiten en het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten.”

Aafke: “Binnen het projectteam heb ik de rol van assistent-projectleider. Ik ondersteun het team en denk mee over het proces. De gemeente en corporatie hebben een vergelijkbare wens voor de ontwikkeling van dit gebied in Selwerd. De uitdaging zit hem in het benutten van zoveel mogelijk kansen nu het moment van planvorming daar is. Hoe geven we (een nieuwe) definitie aan de stedenbouwkundige structuur die Selwerd kenmerkt, terwijl we ook een toekomstbestendig, toegankelijk en leefbaar gebied willen creëren? Om het beste resultaat te behalen, is onderlinge afstemming vanaf de start volgens mij onmisbaar!”

Zichtbaarheid van leefbaarheid

De relatie met het thema van de gezonde leefbare stad is in dit project overduidelijk aanwezig. Er vindt gebiedsontwikkeling plaats waarbinnen, inmiddels gekozen is voor een autoluwe openbare ruimte, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een groen, gezond en veilig verblijf. Aandacht voor meer en groenere ruimtes betekent dat er kan worden geïnvesteerd in onder andere wateropvang, aandacht voor ecologie, veilige fiets- en wandelpaden en ontmoetingsplekken. Door de verstedelijkingsopgave wordt ook de ambitie omtrent een divers woningaanbod gerealiseerd.

Gezamenlijk opdrachtgeverschap

Veel zaken in dit project gaan niet op de standaard manier. Zo is de vroegtijdige samenwerking tussen gemeente en de woningcorporatie nog relatief uniek. Gezamenlijk opdrachtgeverschap voor een stedenbouwkundig plan biedt veel kansen en levert efficiëntie op binnen een verbindend project als deze. De mate van verdichting in dit binnenstedelijke gebied maakt het project buitengewoon uitdagend en complex. Bij alle afwegingen die we maken, staat de ambitie om op een positieve manier bij te dragen aan een gezond en leefbaar Groningen centraal.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.