Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG en IPO willen geen plafond voor subsidie duurzame energie

VNG en IPO willen dat minister Jetten voor Klimaat en Energie afziet van plafond voor subsidie voor duurzame energie.

23 maart 2022
windpark windturbine
Foto: Shutterstock

In de brief die minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft hij aan een plafond in te stellen voor de subsidieregeling voor duurzame energie. Maar volgens IPO/VNG past dat plafond niet bij de RESsen noch de ambitie uit het regeerakkoord om 60 procent CO2-reductie te bereiken in 2030, zo schrijven ze in een brief aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken.

Consistenter beleid

De Kamercommissie komt morgen, donderdag 24 maart, bij elkaar voor een debat over subsidieregeling SDE++. VNG en IPO geven aan 'behoorlijk overvallen' te zijn door de wijzigingen die minister Jetten zegt aan te brengen in de subsidieregeling voor duurzame energie SDE++. 'Wij zijn gebaat bij een consistenter beleid', schrijven de belangenverenigingen. De minister wil een plafond voor SDE++ vaststellen bij 33,5 terrawattuur. Die hoeveelheid is gebaseerd op de 35 terrawattuur die de regionale energiestrategieën (RESsen) naar verwachting zullen opleveren in 2030.

Netcongestie

Behalve het terugdraaien van het plafond pleiten de belangenclubs voor een verlenging van de SDE++ voor zonneparken. 'Op dit moment zien we dat SDE++ beschikkingen voor grootschalig zon dreigen te verlopen vanwege de problematiek van de netcongestie. Dat zorgt ervoor dat parken niet kunnen worden aangesloten op het net.'

Buiten de boot

IPO en VNG signaleren verder een risico doordat de SDE++regeling CO2-uitstoot wil vermijden tegen de laagst mogelijke kosten. 'Daardoor bestaat het risico dat projecten buiten de boot vallen vanwege extra kosten door noodzakelijke afwegingen over ruimtelijke inpassing en over maatschappelijk draagvlak.'

Multifunctionele parken

Zo leveren hoge turbines een maximale CO2-reductie per uitgekeerde euro SDE++ op, maar hoge windmolens zijn niet overal ruimtelijk in te passen. SDE++ indelen in hoogtecategorieën zou hiervoor een oplossing zijn. Daarnaast stelt het coalitieakkoord dat zonnepanelen op land alleen geplaatst mogen worden als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is. Maar multifunctionele parken zijn vaak duurder en komen daardoor minder snel in aanmerking voor subsidie. 'Een aparte categorie voor 'agri-pv' bijvoorbeeld kan het multifunctioneel grondgebruik stimuleren.'

Groene waterstof

Ook Holland Solar (zonne-energiesector) roept de Tweede Kamerleden op de minister te bewegen het plafond voor hernieuwbare energie in de SDE++ los te laten. De lobbyclub wijst erop dat het elektriciteitsverbruik komende jaren zal toenemen van 110 terrawattuur nu naar 200 terrawattuur in 2030. Dat is een gevolg van elektrificatie van de industrie, de groeiende vloot elektrische auto's en de opmars van groene waterstof.'

Vrachtwagenkilometers

Natuur en Milieu pleitte deze week voor meer zonnedaken op distributiecentra. Bedrijfsdaken boven de 1.000 vierkante meter zouden nu nog voor 88 procent leeg zijn. 'Met panelen op de daken van alle distributiecentra, kan al in de helft van de stroombehoefte voor alle elektrische vrachtwagenkilometers in Nederland worden voorzien', schrijft Natuur en Milieu.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Zonder het gebruik van financiële plafonds is ook geen verantwoord financieel beleid te voeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie