Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Uitkoop boeren geen taboe, wel duur

De aanpak van het stikstofprobleem wordt veel duurder en ingrijpender dan tot dusver werd gedacht. Gedwongen uitkoop van boeren in de buurt van natuurgebieden is voor het demissionaire kabinet geen taboe meer. Maar dat gaat wel vele miljarden kosten, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.

06 september 2021
ruimte---lege-stal.jpg

De aanpak van het stikstofprobleem wordt veel duurder en ingrijpender dan tot dusver werd gedacht. Gedwongen uitkoop van boeren in de buurt van natuurgebieden is voor het demissionaire kabinet geen taboe meer. Maar dat gaat wel vele miljarden kosten, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.

Scenario's 

Het PBL bracht op verzoek van de ministeries van Landbouw en Financiën de kosten en effecten in kaart van twee scenario's voor de stikstofaanpak. In beide varianten is geld uitgetrokken om gericht die boerenbedrijven uit te kopen die de meeste stikstof doen neerdalen in kwetsbare natuurgebieden, eventueel door middel van onteigening. Een keuze hierover zou aan een volgend kabinet zijn. Volgens betrokkenen worden de voorstellen straks ook besproken aan de formatietafel.


Duur

Het kabinet had voor de komende jaren tot dusver 5 miljard euro uitgetrokken voor de structurele vermindering van de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden. In het goedkoopste scenario komt daar nog eens 9 miljard euro bij, in het duurste zelfs 25 miljard euro. En dan nog is het volgens het PBL maar de vraag of de doelen die het kabinet zich gesteld heeft voor 2035 worden gehaald.


Tempo

Volgens het PBL zijn de voorgestelde stikstofplannen ambitieus en is het uitvoeringstempo 'ongekend hoog', omdat ze ook nog eens binnen tien jaar gerealiseerd moeten worden. Dit 'terwijl de maatregelpakketten een beroep doen op beleidsinstrumenten die momenteel alleen op veel kleinere schaal worden toegepast,' aldus het planbureau. 'Ook wordt ingezet op maatregelen die nog ontwikkeld moeten worden.'


Risico's

Het PBL waarschuwt ook dat aan onteigening risico’s verbonden zijn. In de plannen wordt bij gedwongen opkoop een opslag van 30 procent op de reguliere marktwaarde betaald. Dat kan boeren ervan weerhouden mee te doen aan een vrijwillige regeling. 'Ze weten immers dat ze bij onteigening een hogere prijs kunnen krijgen.' Ook kan zo'n maatregel lokaal het draagvlak voor natuurbeleid aantasten.


Emmissiereductie

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Connecting Agri&Food, een onderzoeksorganisatie van de veesector, dat het opkopen van boerenbedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden een dure oplossing is. Volgens een zelf ontwikkelde rekenmethodiek is het volgens hen veel goedkoper om te investeren in emmissiereductie in boerenstallen. (ANP/Redactie)


Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Ik ben reuze benieuwd naar de onteigeningstitel die men hier voor denkt te gebruiken. Mocht het op een of andere manier dan toch lukken, dan zullen de nieuw te bouwen woningen met deze kosten belast worden, zoals het hoort en gebruikelijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / ambtenaar
Ik neem aan dat het verzet hevig zal worden. Het stikstofprobleem is een papierenprobleem, veroorzaakt door pennenlikkers in Brussel (waar bemoeien ze zich mee) en Den Haag. En zolang de voordeur open staat voor iedereen die hier zijn/haar hand gaat ophouden blijft de druk op milieu en natuur toenemen. Dus eerst de deur dicht en de regels aanpassen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
De kosten moeten worden verhaald op het CDA en Oud CDA’ers. Het CDA heeft zich decennia lang geleend voor het behartigen van de belangen van veeboeren en de vleesindustrie, Dat begon in de jaren ‘80 van de vorige eeuw toen de boer op de arme zandgronden opeens steenrijk kon worden met een trucje: de grondstoffen, het veevoer, in het buitenland halen, waaronder Tapioca uit Zuid Amerika. Er ontstonden enorme slachthuizen en een vleesverwerkende industrie. Vervolgens kon de sector nog meer geld verdienen door het personeel voor de slachthuizen uit Turkije en Marokko te halen. Die hadden hoofdzakelijk geen formele verblijfstitel. De drie kabinetten Lubbers weigerden hierop in te grijpen; de economie zou anders instorten. Gewoon keiharde belangenbehartiging ten behoeve van een kleine groep die steenrijk wilde worden. Clientelisme in de zuiverste vorm. Er is veel over geschreven, ook over de positie die het toenmalige ministerie van landbouw innam. In de jaren ‘90 zijn die Turken en Marokkanen met de invoering van de Koppelingswet allemaal genationaliseerd Zo is het CDA ook nog eens verantwoordelijk voor een enorme bevolkingsgroei. CDA’ers die hiervoor verantwoordelijk zijn en nog in leven zijn, kunnen nog steeds strafrechtelijk worden vervolgd. Politici die nu verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van buitenlandse arbeid in de vleessector zoals de schreeuwende Robje Jetten, moeten ook strafrechtelijk worden vervolgd. Door wetgeving die tot stand is gekomen dankzij D66 konden de arbeidskosten voor flexwerkers uit Oost Europa fors omlaag. Dit houdt de vleessector mede in stand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Slachterijen en de vleesverwerkende industrie leunen voor bijna 100% op goedkope buitenlandse flex arbeid. Als we dat duurder of misschien onmogelijk maken, krimpt de sector vanzelf. Een andere optie is het aanpakken van de invoer van veevoer uit oa Zuid Amerika, waar tropisch regenwoud voor wordt platgebrand. De kostenstructuur maakt dat we zo goedkoop kunnen produceren, dat Nederlands varkensvlees op grote schaal naar Azie wordt geëxporteerd. Als we dat aanpakken, dan krimpt de sector vanzelf. Scheelt veel geld en bovendien draait de belastingbetaler niet voor de kosten op, maar de sector zelf. Terecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Een groot schandaal…. De boeren weg en dan Iris er ruimte voor de projectontwikkelaars en subsidiegraaiers. Meer vervuilende bedrijven, meer blikken vierkante industrie dozen, meer windmolen, meer zonnepaneelvelden…… En ondertussen breiden de boeren in Rusland en Polen uit, ….. Grote vervuilers als Tatasteel, scheepvaart, luchtvaart, dsm gaan lekker verder. Rutte : je bent verschrikkelijk bezig en dat terwijl je demissionair bent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Wat doet de overheid tegen de grootste vervuiler, de bevolkingsgroei?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Annemarie / Handhaver
Waar komt toch al dat geld vandaan? We (de regering) hebben al miljarden uitgegeven vanwege Corona en nu dit weer. Hoe kan dat? Gemeenten moeten bezuinigen, de bevolking betaald zich blauw aan belastingen en de regering maar uitgeven. Bijzonder!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
De schade die de vleessector heeft aangericht wordt met dit plan afgewenteld op de belastingbetaler. De schade bestaat uit milieuschade, schade aan de gezondheid en bevolkingstoename door decennia lang import van lage lonen arbeid. Vroeger uit Turkije en Marokko, nu uit Oost Europa. Onze slachthuizen zaten en zitten er vol van. Als de belastingbetaler de schade straks heeft betaald, kunnen zoals Henk aangeeft de projectontwikkelaars en de alternatieve energie maffia weer gaan graaien. En wederom op kosten van de belastingbetaler. Als de Nederlandse politiek, het CDA voorop, dit niet mogelijk had gemaakt, was Nederland een stuk rijker. Een trendbreuk kan ik het plan niet noemen, het is een bevestiging van een ondernemers faciliterende politiek die de lasten afwentelt op de bevolking, Winst voor de ondernemer, verlies voor de bevolking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Laat de Rabobank maar eens bloeden. Het is of de Rabobank, of de belastingbetaler. Veel bedrijven zijn zwaar verhypothekeerd. Allemaal Rabo leningen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Je krijgt dus geld om je eindelijk aan de regels te gaan houden. Tjonge waar kan ik cashen? Zoals onder ook opgemerkt is er meer mis in de hele productieketen. Dat oplossen betkent waarschijnlijk ook minder stikstof...stuk goedkoper ook

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Opnieuw weer boeren bashen? Het CO2 probleem dient over de volle breedte te worden opgelost. Dus ook de actoren industrie, visserij, vliegmaatschappijen, de bouw etc. etc. dienen een bijdrage aan de oplossing te leveren. Ook van dit Rutte-Kabinet is het probleem dat het ontbreekt aan goed en breed publiek beleid en visie. Dit beleid is vooral te duiden als pure verdeel- en heerspolitiek dat Nederland kapot maakt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Nee @ p. Deze boeren krijgen geld omdat ze worden gedwongen hun eigen grond, hun eigen bedrijf, hun eigen dieren, hun leefwijze, hun verleden en hun toekomst te verkopen aan de overheid. Diezelfde overheid die daarin nog even een gore truc stopt als of dat moet vanwege 'de stikstof''. In 2020 boerden de boeren lekker door zonder een dier of boerderij minder en was de lucht veel en veel schoner dankzij de lockdown. Helemaal niet de schuld van de boeren dus. Maar ja, een paar boeren zijn makkelijker te pakken en zwart te maken dan miljoenen particulieren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Zolang Diana op vakantie gaat naar Mauritius, Koen met zijn sleurhut, Arie drie keer per jaar op wintersport, Henk op zondag zinloos rond rijdt op de motor, Joop rondjes vaart in zijn speedboot en de vissen stoned aan de riooloverstort liggen kunnen we nog lekker door keuvelen over stikstof. Compleet ongeloofwaardig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
2C
Een van de meest krankzinnige dossiers van de afgelopen jaren. Een zeer uniek Nederlands probleem, geschapen door onze eigen bureaucraten, want deze gefabriceerde 'stikstofcrisis' bestaat in geen enkel ander EU-land in deze krankzinnige vorm. Waarbij ook moet worden opgemerkt dat de stikstofuitstoot al zeer sterk is gereduceerd door de landbouwsector sind begin jaren '90. Je zou er ook kunnen kiezen om z.g. natuurgebieden (Natura 2000) anders te in te richten. Nederland is eigenlijk al 100% cultuurlandschap. Maar dat 'mag' niet van 'Europa', Dus moet deze onzin de Nederlandse belastingbetalers tot 17.000.000.000 Euro gaan kosten.

17.000.000.000

17.000.000.000Laat dat even inzinken. En dan wil een demissionair kabinet hierover gaan beslissen. (=KRANKZINNIG)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie