Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nog twintig jaar onveilige spoorwegovergangen

Als de ontmanteling van onbewaakte spoorwegovergangen het tempo van 2020 aanhoudt, duurt het nog 20 jaar voordat alle onveilige overgangen uit Nederland zijn verdwenen. Vorig jaar vonden 20 zware ongevallen op het spoor plaats. Gemeenten zijn nu nog voor de overgangen verantwoordelijk.

11 december 2021
Spoorweg.jpg

Als de ontmanteling van onbewaakte spoorwegovergangen het tempo van 2020 aanhoudt, duurt het nog 20 jaar voordat alle onveilige overgangen uit Nederland zijn verdwenen. Vorig jaar vonden 20 zware ongevallen op het spoor plaats. Gemeenten zijn nu nog voor de overgangen verantwoordelijk. 

Opgeheven

Dat is te lezen in het Jaarverslag Spoorveiligheid 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.In 2020 zijn 24 onbewaakte en 10 bewaakte overwegen opgeheven. Ook zijn er 10 onbewaakte overwegen van beveiliging voorzien. Daarmee zijn er minder overwegen opgeheven dan in 2019, toen 42 overwegen werden opgeheven en er 3 werden beveiligd.

 

Twintig zware ongevallen 

Ondanks dat het Nederlandse spoor tot de veiligste in Europa kan worden gerekend, zijn er volgens de ILT nog verbeteringen mogelijk om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Vorig jaar vonden er twintig zware ongevallen plaats op het spoor, waarvan tien bij een overweg. Bij alle ongevallen samen kwamen in totaal acht mensen om het leven, raakten drie mensen zwaargewond en elf mensen lichtgewond. De aantallen ongevallen en slachtoffers lagen iets lager dan in 2019, toen elf dodelijke slachtoffers vielen.

 

Corona

Het aantal slachtoffers is ten opzichte van eerdere jaren laag. Dat komt door de coronamaatregelen, waardoor treinen vorig jaar 8 procent minder kilometers aflegden dan het jaar ervoor. Reizigers hebben in 2020 80 procent minder kilometers afgelegd per trein.

 

Rijksoverheid
Het kabinet wil de spoorwegwet wijzigen om daarmee de veiligheid bij onbewaakte spoorwegovergangen sneller te kunnen verbeteren. Het wil dat de rijksoverheid de bevoegdheid krijgt om onbewaakte overwegen op te heffen of om te kunnen opleggen dat ze moeten worden aangepast. Nu ligt de bevoegdheid nog bij de gemeente waarin de overweg ligt. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Hulleman / Senior verkeerskundige
Het artikel suggereert dat de gemeenten de oorzaak zijn van de trage gang van zaken. Dat is - uitzonderingen ongetwijfeld daargelaten, niet het geval. Er spelen nu eenmaal veel belangen rondom (onbewaakte) overwegen en die belangen moeten uit het oogpunt van zorgvuldigheid, ook met het oog op juridische haalbaarheid, wel goed worden gewogen. Daarnaast zijn in veel gevallen alternatieven nodig, zoals parallelwegen en ook daarvoor gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen, inhoudelijk en juridisch. Wat betreft dat laatste is het Rijk verantwoordelijk voor de wetgeving en dient het Rijk het zich aan te trekken als (juridische) procedures stroperig zijn. Als het Rijk denkt dat ze daar wel overheen kan walsen dan vergist ze zich. Ook het Rijk is gehouden aan zorgvuldige belangenafweging en het volgen van de juiste (juridische) procedures. Anders grijpt de rechterlijke macht wel in. Tenslotte: als het RIjk haast heeft kan ze ook investeren in het beveiligen van meer overwegen dan nu voorzien. Maar ja, dat kost geld ....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie