Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's

De provincie Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's, de regionale diensten die zorg gaan dragen voor het uitvoeren van het omgevingsrecht.

15 maart 2012

De provincie Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's, de regionale diensten die zorg gaan dragen voor het uitvoeren van het omgevingsrecht. Staatssecretaris Atsma heeft groen licht gegeven.

Alternatief
De meeste van de 28 tot 30 RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten) die waarschijnlijk op 1 januari 2013 officeel van start gaan, zullen gemeenschappelijke regelingen zijn, conform de wens van Atsma. In Overijssel is echter gekozen voor twee netwerk-RUD's, waarbij de betrokken ambtenaren van provincie en gemeenten in dienst blijven van hun eigen organisatie. Hun deskundigheid wordt gebundeld, niet hun dienstverbanden.

Efficiency
Na een pilot-project in beide regio's heeft een stuurgroep de staatssecretaris ervan weten te overtuigen dat de netwerk-RUD's een goed alternatief zijn en prima in staat zijn de beoogde efficiencyslag in vergunningverlening, toezicht en handhaving te realiseren. Wel moet nog over aanvullende voorwaarden worden onderhandeld.

HNW
De Overijsselse RUD's willen een 'Wabo-breed' takenpakket gaan uitvoeren, dus niet alleen het wettelijk vereiste basispakket voor de RUD's. "Al anderhalf jaar geleden onstond de gedachte 'zouden we dat niet samen met Het Nieuwe Werken kunnen vormgeven?", zegt Harrie Hamstra, secretaris van de stuurgroep die de opzet van beide RUD's begeleidt. Voorwaarde was wel dat er op alle bestuurlijke niveaus enthousiasme was voor de netwerk-opzet. "Als je zo'n alternatief wilt, moet je het wel met elkaar eens zijn." De portefeuillehouders van de 25 gemeenten hebben onlangs hun fiat gegeven.

Directeur
Over zo'n innovatieve opzet moet je wat meer doorpraten en doordenken dan bij de opzet van een traditioneler openbaar lichaam, stelt Hamstra. "Bijvoorbeeld over hoe je de doorzettingsmacht regelt." De RUD IJsselland (11 gemeenten) en de RUD Twente (14 gemeenten) krijgen daarom wel elk een directeur die bijvoorbeeld knopen doorhakt over prioriteiten en de inzet van medewerkers bij calamiteiten.

Digitaal
ICT speelt een belangrijke rol in de netwerkorganisatie, die per definitie niet lokatiegebonden is. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) en digitalisering van alle werkprocessen nemen dan ook een belangrijke plaats in. "Maar je moet wel kunnen sparren met collega's", stelt Hamstra. "Elkaar fysiek ontmoeten is een essentieel onderdeel van de plannen. We moeten ook loskomen van het beeld dat we het alleen maar digitaal gaan oplossen."

Kosten
De kostenafweging is uiteraard ook gemaakt, bevestigt Hamstra. Zijn voorlopige - voorzichtige - conclusie is dat een netwerk-RUD op een aantal punten kostenefficiënter is. "Er is geen sprake van een grote personele reorganisatie met overplaatsingen en desintegratiekosten." In het netwerkproces zal het werk op een meer organische manier verschuiven. En op de langere termijn zullen volgens Hamstra de kosten niet veel verschillen van die van een gemeenschappelijke regeling.

SBK 

Wat de netwerk-RUD's in ieder geval uit de weg gaan zijn de onderhandelingen over het sociaal beleidskader (SBK) dat voor de overige RUD's moet gaan gelden. Zo'n SBK is belangrijk, om dat in hun geval grote aantallen medewerkers van gemeenten en provincies overgaan naar de nieuwe RUD-organisaties. Het vastlopen van het COA-overleg bij gemeenten en provicies heeft dit SBK overigens van de landelijke onderhandelingstafel doen verdwijnen. Het wordt nu een regionale kwestie tussen provincie, gemeenten en de betrokken RUD.


Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

gerrie
Handhavend Nederland is al een puinhoop en met de vorming van RUD's wordt deze hoop alleen maar groter. In Nederland wordt op grote schaal met willekeur gehandhaafd. Vooral de kleine nette ondernemers pesten en de boeven laten lopen. Dit hebben we te danken aan vriendjespolitiek, bange bestuurders en ellenlange procedures
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.C. Groen / milieuinspecteur
A.Raam, Hoe negatief kan een mens zijn. Nette ondernemers pesten? Indien een ondernemer netjes werkt en zich aan de wetgeving houdt is er geen enkele reden c.q. mogelijkheid om hem te pesten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Wiegerinck / adviseur wonen
Waarom staat er een foto van een niet-eens-nederlandse kerncentrale bij een verhaal over de RUD's in Overijssel?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie