Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Statushouders in onverkochte huizen

Limburgse corporaties slaan handen ineen om woningeigenaren en statushouders te helpen. Mensen wiens huis niet verkocht wordt kunnen tijdelijk hun huis voor 500 euro per maand aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning verhuren.

25 maart 2016

De woningmarkt is nog niet hersteld, ook niet in de provincie Limburg. Gevolg: veel particuliere woningen staan te koop en vaak ook langdurig leeg. Acht Limburgse woningcorporaties maken van de nood een deugd. Ze willen de woningbezitters én statushouders helpen bij tijdelijke verhuur van de huizen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij werken hierbij samen met gemeenten en de Provincie Limburg.

Slechte doorstroom

Het gaat over het algemeen niet goed met de doorstroom van statushouders vanuit de AZC’s naar reguliere woonruimte. De gemeenten zijn er vorige maand weer niet in geslaagd het geplande aantal erkende vluchtelingen van een huurwoning te voorzien. Slechts 2692 van de voorgenomen 3900 statushouders kregen een woning volgens cijfers van het platform Opnieuw Thuis.
 
Creatieve oplossingen 

De Limburgse corporaties zocht naar creatieve oplossingen die in deze tijdelijke piek voorzien. Wim Hazeu, bestuurder van één van de deelnemende corporaties: ‘We zien dit vooral als een initiatief dat lokaal en op kleine schaal heel goed kan werken. De vraag naar huisvesting van statushouders is nu flink,’ waarschuwt hij. ‘Het is echter ook belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dan is een leegstaande woning her en der uitermate geschikt. Bovendien is het zonde om woningen zomaar leeg te laten staan. En zo brengt het de particuliere woningeigenaar ook nog wat op.’


500 euro per maand

Met dit zogenaamde ontzorgingsarrangement neemt de corporatie een aantal zaken uit handen van de woningeigenaar. Zo helpt de corporatie bij het opstellen van het huurcontract en neemt zij de verhuur en het beheer van de woning voor haar rekening. De verhuurder ontvangt € 500,- € 575,- per maand aan huurinkomsten. En betaalt op zijn beurt maximaal € 55,- per maand aan de corporatie voor de bewezen diensten.


Leegstandswet

De woningen worden verhuurd op basis van de leegstandswet. Dat betekent dat de eigenaar bij verkoop van zijn woning de huurovereenkomst mag opzeggen. De huurder kan gedurende de huurperiode inschrijftijd opbouwen bij de corporaties om zo via de reguliere weg in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Indien de huurder bij verkoop van de woning nog onvoldoende inschrijftijd heeft opgebouwd, bieden de corporaties een helpende hand bij het vinden van een woning. 
 
Gesprekken 

Op een aantal plekken in Limburg is al een eerste aanzet gedaan richting de uitvoering van het ontzorgingsarrangement. Verschillende dorpsraden werken met gemeenten samen op dit terrein. En de gemeente Bergen heeft in samenwerking met Destion 50 particuliere woningverkopers actief benaderd met het arrangement. Hier lopen met zes eigenaren inmiddels concrete gesprekken over de verhuur van hun woning aan vergunninghouders.


Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R
...dan wordt het ook tijd dat er politieke druk wordt uitgeoefend op de banken, want die moeten uiteindelijk toestemming geven en die stellen daarnaast ook nog de nodige voorwaarden.

Vraag is alleen of de woningcooperatie ook opdraait voor herstel van schade en vernieling?
Jan van den Braak / Beleidsmedewerker milieu
Geen realistisch plan als de maandelijkse hypotheeklasten van de te koop staande woning 'n drievoud bedragen van de maximaal te vragen huurprijs. Als het Rijk of woningcorporatie het verschil bijpast kunnen we zaken doen.
Advertentie