Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken

ABN Amro deed onderzoek naar hoe een stapeling van klimaatrisico’s de woningmarkt kunnen beïnvloeden.   

28 november 2023
Valkenburg-overstroming.jpg
Shutterstock

Voor bewoners van negenhonderd wijken zijn de klimaatrisico’s in combinatie met de verduurzamingsopgave mogelijk te veel gevraagd. Zij dreigen daardoor in de financiële problemen te komen. In negentig van die wijken doet zich een stapeling van risico’s voor, terwijl de bewoners er financieel kwetsbaar zijn.

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Kabinetschef (via PublicSpirit)

Provincie Overijssel
Kabinetschef (via PublicSpirit)

Risico's

Dat is de belangrijke uitkomst van het rapport ‘Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt’ van ABN Amro. De bank bracht  de ‘klimaatkwetsbare wijken’ in Nederland in beeld. Volgens de onderzoekers vertalen de risico’s op overstromingen en funderingsproblemen zich nog nauwelijks in lagere woningprijzen. ‘Daardoor dragen toekomstige kopers deze risico’s alleen en dreigt onder zittende woningeigenaren onderwaarde.’

Particulier eigendom

De meest kwetsbare wijken bevinden zich aan de randen van Nederland. Grote delen van Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland behoren ertoe. ‘Hier liggen de energielabels gemiddeld een stuk lager en kijken kwetsbare wijken tegen grote kosten van verduurzamen aan.’ Het probleem wordt vergroot omdat in die gebieden een relatief groot percentage van de woningen particulier eigendom is.

Herstelopties

Volgens de onderzoekers moeten ‘(lokale) beleidsmakers’ ermee beginnen om in de meest kwetsbare gebieden per pand de risico’s en herstelopties in beeld te brengen. ‘Woningeigenaren, banken, woningcorporaties, verzekeraars en overheidsinstanties op gemeentelijk én provinciaal niveau zullen bij elkaar moeten komen.’

Fondsen

Bovendien moet worden vermeden dat financieel kwetsbare huishoudens vooral terechtkomen in panden die door het klimaatrisico goedkoper zijn geworden (en later met hoge herstelkosten zitten opgescheept).

Fondsen voor duurzaam funderingsherstel zouden daarom in klimaatkwetsbare wijken breed moet worden ingezet. Bijvoorbeeld door funderingsherstel te combineren met een aansluiting op aardwarmte.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Als ik het goed lees, is het geen klimaatrisico, maar het risico financieel geruïneerd te worden door de Staat, die tegenwoordig een hobby heeft in precies te vertellen hoe wij moeten leven. Alles dat niet in het gewenste beeld past, wordt met belastingen beboet.
Advertentie