of 64204 LinkedIn

Waterschappen steunen pilot tegen bodemdaling

Samen met waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet) en Wij.land ondersteunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een pilot om de bodemdaling te remmen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van subirrigatie.

Samen met waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet) en Wij.land ondersteunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een pilot om de bodemdaling te remmen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van subirrigatie.

Mol

Het moet een slimme oplossing worden om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. De nieuwe techniek heet subirrigatie. Dat houdt in dat er gangen in de grond worden aangebracht die voor ondergrondse irrigatie zorgen, zonder dat daarbij drainslangen van pvc nodig zijn. Bij de aanleg van een ‘gewoon’ waterinfiltratiesysteem, liggen er pvc buizen of biodrains in de grond om water in te brengen in de grond. Bij deze pilot legt de boer geen pvc buizen in de grond, maar maakt de draineermachine als een mol ondergrondse gangen.

Bodemdaling
Met een pilot bij verschillende boerenbedrijven willen de waterschappen kennis opdoen over de manier waarop dit subirrigatiesysteem zou kunnen leiden tot minder daling van de bodem. De initiatiefnemers willen met meerdere boeren deze pilot uitvoeren om ook bij verschillende waterstanden en grondsoorten onderzoek te kunnen doen. De aanleg van het systeem bij verschillende boeren staat gepland voor september 2021.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar) op
Daar hebben we in Nederland een gezegde voor bedacht, "water naar de zee dragen", je verzetten tegen het onvermijdelijke dat we zelf hebben veroorzaakt. "Bodemdaling wordt vaak veroorzaakt door menselijk handelen: bijvoorbeeld door de onttrekking van delfstoffen of grondwater, of drainage van slappe klei- en veengronden." link: https://www.deltares.nl/nl/topdossiers/bodemdali …