of 59318 LinkedIn

'Schaf belasting af op zelf opgewekte energie'

Burgers en bedrijven moeten eenvoudiger en goedkoper hun eigen energie kunnen produceren. Dat vindt een alliantie van twaalf maatschappelijke organisaties.

Het heffen van belasting op zelf opgewekte energie voor eigen gebruik moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Burgers en bedrijven moeten eenvoudiger en goedkoper hun eigen energie kunnen produceren. Dat vindt een alliantie van twaalf maatschappelijke organisaties.

Snel een visie

In een oproep aan demissionair minister Verhagen (Economische Zaken) spoort de alliantie bestuurlijk en politiek Den Haag aan om ruim baan te geven aan lokale duurzame energie. Het kabinet moet snel met een visie daarop komen en werk maken van alle goede voornemens, stelt de alliantie met daarin onder meer natuur- en milieuorganisaties, de VNG, de Woonbond en corporatiekoepel Aedes.

 

Wetten en regels staan in de weg

Steeds meer burgers en bedrijven kiezen ervoor om zelf en samen energie op te wekken. Wetten en regels staan hen daarbij in de weg. De eisen die gesteld worden aan een leveringsvergunning voor lokale collectieve energieleveranciers zijn nu onnodig zwaar en complex. Maar ook de btw-heffing op zelf opgewekte energie is ongewenst, licht woordvoerster Lot van Hooijdonk toe namens de Milieufederaties.

 

Energiebelasting en btw

‘Als die energie is opgewekt met zonnepanelen op het eigen dak, is er geen probleem. Maar wanneer jouw dak daar niet geschikt voor is en je legt jouw paneel op het dak van de school verderop, dan is de energie op het publieke net geweest en betaal je zowel energiebelasting als btw, ondanks dat het je eigen energie is.’ Opgeteld vormen de belastingen bijna de helft van de energieprijs, zegt Van Hooijdonk.

 

Decentraal heeft de toekomst

Decentrale energieopwekking heeft de toekomst, volgens de alliantie. De centralistische werkwijze, waarbij grote producenten via eenrichtingverkeer naar veel kleine afnemers energie leveren, heeft de langste tijd gehad. Verbruikers worden ‘prosumer’, producer en consumer tegelijkertijd. De grote energiebedrijven zullen veel meer dienstverlenend gaan werken en schommelingen in vraag en aanbod opvangen.

 

Goedkoper en efficiënt

Lokaal en decentraal energie opwekken heeft verschillende voordelen. De distributie is goedkoper en er wordt efficiënt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld restwarmte en afval. Het blijkt dat decentrale energiesystemen kunnen voorzien in de energiebehoefte van meer dan 95 procent van de energieverbruikers in Nederland, aldus de alliantie, vooral de huishoudens en kleine bedrijven.

 

Werkgelegenheid

Daarnaast zorgt het voor positieve lokale sociaal economische effecten. ‘Groene energie levert bijvoorbeeld veel meer werkgelegenheid op dan energie op basis van fossiele brandstoffen. Al die zonnepanelen en windmolens moeten worden gemaakt en geplaatst’, zegt Van Hooijdonk. Momenteel voert de VNG een studie uit naar de omvang van deze effecten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John (Ambtenaar) op
Wedden, dat er binnen een paar jaar een aparte belasting voor wordt geheven? Hoezo belasting opheffen.
Door Joris op
@ivo Je betaalt met zonnepanelen op dak gewoon vaste kosten, aansluit en netwerkkosten. Dus dat is geen issue.
Door henk op
Laten we ervoorzorgen dat onze pensioenen en AOW ook een duurzame transitie ondergaan. Laten we hiervoor ook de belastingen afschaffen!
Door Toon Nieuwhof op
Niet vergeten dat de energie hier niet goedkoper door wordt! We betalen er alleen anders voor.
De mindere belastinginkomsten moeten immers via een andere weg binnenkomen. Zo bezien betaalt elkeen die geen eigen electriciteit op kan wekken mee aan de goedkopere stroom van degeen met een zonnepaneel.
Door Johan Piet (accountant voro MVO) op
De transitie naar duurzame energie is onvermijdelijk en verdient de stimulans van onze overheid. Het huidige fiscale regime werkt contraproductief; de meeste investeringen zijn nu verliesgevend.Belasting op duurzame energie moet dus worden afgeschaft. Wel mogen de producenten een hoger tarief berekenen ter dekking van de reservecapaciteit. Het werkgelegenheidargument is apekool!
Door Ivo op
Het klinkt natuurlijk goed, maar die zelf opgewekte energie belast het net en verlangt backup van conventionele centrales. Als de grote producenten jouw schommelingen op moeten vangen, moeten ze daar toch een vergoeding voor krijgen?

Als je energie produceert en dat wil afleveren op het net, ben je energieproducent met alle bijbehorende rechten en plichten.

Al met al een eenzijdig artikel dat wel een reclamespot lijkt.