of 64204 LinkedIn

Raadspartijen kritisch over schuiven kosten stadion

De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

Veegbrief

In de veegbrief bij de Rotterdamse voorjaarsnota werd begin deze maand duidelijk dat de kosten van verschillende delen van het project niet langer voor rekening komen van Nieuw Stadion BV, de ontwikkelaars van het nieuwe stadion. Het gaat om zo’n 21 miljoen euro, onder andere voor de overkluizing van de toegangsweg (‘urban bridge’) naar het stadion en een parkeergarage. De gemeente wil die kosten deels verhalen op de gebiedsontwikkeling van de woningbouw van het project. Daarvoor krijgt de stad een vergoeding uit de Woningbouwimpuls-regeling van het rijk.

 

Doorschuiven

De raadsleden zijn verbaasd over het schuiven met kosten. Volgens hen heeft de gemeente eerder afgesproken dat het geld werd betaald door de marktpartijen die de ontwikkeling van het stadion voor hun rekening nemen. Ze vragen zich af of er ook andere afspraken zijn gemaakt over het doorschuiven van kosten tussen gemeente en ontwikkelaar.

 

Gevoelig

Het project Feyenoord City ligt voor een deel van de gemeenteraad erg gevoelig. De angst bestaat nog steeds dat de gemeente zich te diep in een project steekt waarvan de financiële risico’s onduidelijk zijn. De bouw van het nieuwe stadion is daarom ingebed in een veel groter gebiedsontwikkelingsproject om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe woningen in de stad en het opknappen van het deel van Rotterdam-Zuid waar het nieuwe stadion gepland staat. Daarmee zijn ook kritische partijen als GroenLinks en de PvdA over de streep getrokken.

 

Uitgangspunten

Maar dan moet de gemeente wel vasthouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten, zeggen de partijen. ‘Voor de PvdA Rotterdam en GroenLinks Rotterdam heeft de gebiedsontwikkeling in Feijenoord City altijd de belangrijkste prioriteit gehad, met als speerpunt betaalbaar wonen op die prachtige locatie rondom het stadion. (…) Wanneer het erop lijkt dat er een verschuiving van kosten plaats vindt van private middelen naar publieke middelen baart dit ons ernstig zorgen omdat hiermee mogelijk die afspraken en de gebiedsontwikkeling onder druk komen te staan,’ zeggen ze in hun brief aan het stadsbestuur.

 

Rekenkamer

Over de risico’s van het project was de Rekenkamer Rotterdam vorige maand nog vrij duidelijk: de gemeente heeft zijn best gedaan om die zoveel mogelijk af te dekken, en heeft een afdoende structuur opgezet om eventuele extra kosten in de hand te houden. Maar de rekenkamer was wel kritisch over het publieke belang van de deelname van 40 miljoen die de stad heeft in het stadion. Bovendien vreest de rekenkamer dat de druk op de gemeente nog zal toenemen, nu de coronacrisis de winstgevendheid voor de ontwikkeling en exploitatie van het stadion onder druk zet. ´De samenwerking is dermate hecht dat het risico ontstaat dat de gemeente meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt bij haar publiekrechtelijke en adviesrol past.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.