of 63998 LinkedIn

Ook de branche wil beter toezicht bij boringen

Bedrijven die bodemenergiesystemen aanleggen zijn blij met de aanbevelingen die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorige week deed om grondwatersystemen te beschermen tegen schade door grondboringen. Maar de branchevereniging Bodemenergie ziet niets in een aanscherping van de regels.

Bedrijven die bodemenergiesystemen aanleggen zijn blij met de aanbevelingen die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorige week deed om grondwatersystemen te beschermen tegen schade door grondboringen. Maar de branchevereniging Bodemenergie ziet niets in een aanscherping van de regels.

Zorgen

In een rapport zei het ILT zich zorgen te maken over de praktijk van grondboringen voor zogenaamde gesloten bodemenergiesystemen. Bij dit soort warmtesystemen wordt de temperatuur uit de bodem gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen door een vloeistof door een gesloten buis tot soms meer dan honderd meter diep in de grond te leggen. Maar in sommige plaatsen in Nederland lopen diepgelegen drinkwaterreserves daardoor gevaar. Bij een diep aangelegd bodemenergiesysteem wordt door de afdekkende bodemlagen heen geboord, wat tot vervuiling van het drinkwater kan leiden. Vooral het dichtmaken van de boorgaten met een cementmengsel, of het gebruik van smeermiddelen, kan voor problemen zorgen. Als een gat niet goed wordt afgedicht kan verontreiniging uit bovenliggende lagen door de bodem heen sijpelen.

 

Toezicht

De ILT adviseerde om meer prioriteit te geven aan het toezicht op de sector, en om boringen te monitoren. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft toegezegd dat ze aanvullende eisen gaat stellen aan het afdichten van boorgaten en onderzoekt welke eisen moeten worden gesteld aan meer milieuvriendelijke smeermiddelen.

 

Boordiepte

Maar inmiddels nemen decentrale overheden meer verregaande maatregelen. In de ontwerp-Omgevingsvergunning heeft de provincie Brabant, met een grote drinkwaterreserve onder de grond, inmiddels een maximale boordiepte opgenomen. Bij de aanleg van bodemenergiesystemen mag straks tot maximaal de bovenkant van de afdekkende kleilaag worden geboord, zodat de laag niet doorboord kan worden. Maar niet iedere gemeente is het daarmee eens. De diepte van de kleilaag varieert sterk. Als de kleilaag al begint op 40 meter zijn meerdere ondiepe boringen nodig om een bodemenergiesysteem goed te laten werken. Maar daarmee wordt het systeem ook duurder, en minder bruikbaar als alternatief voor gas. Ook de branche is niet gelukkig met de Brabantse plannen.

 

Steun

De bedrijven zelf steunen de aanbevelingen van het ILT en de maatregelen van de staatssecretaris, en willen samenwerken met decentrale overheden om het proces en de toezicht op boringen te verbeteren. Maar ze zeggen er wel bij dat aanscherping van regels ‘geen oplossing is voor het niet naleven van doelmatige regulering.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.