of 58952 LinkedIn

Koepels: Wachten op nieuw kabinet

‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

Investeringsagenda

Eerder deze zomer overhandigden de provincies samen met gemeenten en waterschappen de kabinetsonderhandelaars de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. ‘Belangrijke randvoorwaarden’, stelt het IPO, ‘zijn dat het nieuwe kabinet mee investeert, knelpunten in wet- en regelgeving wegneemt en een Nationaal Programma Energietransitie start onder krachtige verbindende regie.’

 

Deltafonds
Vandaag maakte het ministerie van Infrastructuur & Milieu wel bekend dat in 2018 1,1 miljard euro wordt uitgetrokken voor het Deltafonds om Nederland minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden. Daarvan is 527 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van waterveiligheid, 189 voor beheer, onderhoud en vervanging en zo’n 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Ook investeert I&M 2,6 miljard en 2,2 miljard in een intensievere benuttig van het spoor. In totaal zijn de investeringen gelijk aan die in vorige jaren.

 

Uitbreiding Programmabureau
Op veel kleinere schaal wordt wel extra geld vrijgemaakt voor het programmabureau Aan de slag met de Omgevingswet, dat gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en  uitvoeringsorganisaties ondersteunt bij de invoering van de wet. In 2017 wordt 89 fte aan dit bureau toegevoegd en in 2018 153 fte. Naar verwachting wordt binnen een paar maanden een nieuwe streefdatum voor de invoering van de wet bekendgemaakt. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.