of 59761 LinkedIn

Koepels: geld in plaats van woorden tegen hoosbuien

Gemeenten, provincies en waterschappen willen op korte termijn geld zien van het kabinet om beter te kunnen optreden tegen hoosbuien. Anders dreigen de gevolgen van de klimaatverandering vooral terecht te komen bij burgers en bedrijven.

Gemeenten, provincies en waterschappen willen op korte termijn geld zien van het kabinet om beter te kunnen optreden tegen hoosbuien. Anders dreigen de gevolgen van de klimaatverandering vooral terecht te komen bij burgers en bedrijven.

71 miljard euro schade

Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen in een gezamenlijke oproep aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). ‘De hevige buien van deze week zijn een ernstige voorbode van wat ons te wachten staat. Snelle maatregelen om schade door wateroverlast en langdurige droogte te voorkomen zijn nodig. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien.’

 

Financiële impuls blijft uit

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bundelt deltacommissaris Wim Kuijken september vorig jaar een pakket aan maatregelen om wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Ook in het Interbestuurlijk Programma onderschreef het kabinet-Rutte III de urgentie van klimaatadaptatie. Maar de bijbehorende financiële impuls vanuit het rijk, om die extra maatregelen daadwerkelijk uit te kunnen voeren, bleef tot nu toe uit.  

 

Meer waterberging

Het gaat daarbij om aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor het water meer ruimte krijgt. Te denken valt aan meer groen en tijdelijke wateropslag in steden en dorpen. Ook moet bij nieuwe  bouwplannen rekening worden gehouden met de klimaatverandering door zorg te dragen voor voldoende waterberging.


Schop de grond in

‘Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het tot op heden onduidelijk of het rijk invulling zal geven aan de toezegging dat al vanaf dit jaar financieel wordt bijgedragen aan de oplossing van dit grote en groter wordende maatschappelijke vraagstuk’, aldus Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘De eerste plannen zijn sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de grond in gaat.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar in deeltijd) op
Waar halen ze de basale onzin vandaan?? het Kabinet?
Dan zijn ook de burgers die moeten dokken! Ik verwacht wel dat gemeentes en waterschappen eerst eens zelf beleid gaan maken! Het probleem van opwarming van de aarde en hoosbuien kennen we al enkele jaren. Ze zitten daar bij die waterschappen er toch niet om ruzie te maken en hun zakken te vullen?
Neem dan je verantwoordelijkheid en zeur niet zo dom.

Ja, wellicht gaan dan een keer de waterschapslasten omhoog, maar als we er een goede en veilige woonomgeving voor terug krijgen, dan is dat zo.
Ga verder gewoon aan het werk, dan zijn we over tien jaar een flink eind op weg...

We leven toch niet in een land van eencellige twitteraars?
Door Spijker (n.v.t.) op
Nog niet zo lang geleden schreeuwden diezelfde Overheidsinstellingen moord en brand dat ons land als gevolg van de lage waterstand een Sahara dreigde te worden. Zo zie je maar weer: het kan allemaal snel veranderen.