of 64231 LinkedIn

Kamer wil gemeente meer ruimte geven in middenhuur

Een groot deel van de Tweede Kamer wil het bouwen van middeldure huurwoningen makkelijker maken door de zogenaamde markttoets af te schaffen. Minister Ollongren ziet weinig in die maatregel. Zij stelde vandaag in een Kamerdebat voor om de markttoets wel te verruimen.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil het bouwen van middeldure huurwoningen door corporaties makkelijker maken door de zogenaamde markttoets af te schaffen. Minister Ollongren ziet weinig in die maatregel. Zij stelde vandaag in een Kamerdebat voor om de markttoets wel te verruimen.

Kerntaak

Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral bezighouden met hun kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen. Het hogere huursegment, tussen de 700 en 1000 euro, moet vooral aan de vrije markt worden overgelaten. Corporaties mogen in principe wel middenhuur bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst een zogenaamde markttoets doen om te onderzoeken of er echt geen private marktpartijen zijn die willen bouwen.

 

Complex

Het probleem met de huidige markttoets is dat gemeenten het vooral als een complexe methode ervaren, waarmee het bouwen van middelhuur door corporaties veel te lastig wordt gemaakt. Corporaties bouwen inmiddels al jaren nauwelijks meer woningen boven de huursubsidiegrens van 720 euro. De regels van het vorige kabinet hebben ook niet geleid tot meer middenhuur. Ook de markt bouwt nauwelijks in deze prijsklasse. Maar door het gebrek aan deze woningen stokt de doorstroming uit de sociale huursector, en loopt de woningmarkt in veel gemeenten muurvast.

 

Versoepelen

Minister Ollongren wil met de Wet maatregelen middenhuur de markttoets aanmerkelijk versoepelen. zodat corporaties èn marktpartijen sneller meer woningen gaan bouwen. Maar veel partijen vinden de plannen van de minister te mager om de bouw van huurwoningen vlot te trekken.

 

Doorschieten

De oppositiepartijen in de Kamer, en coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, vragen de minister tijdens het debat waarom de toets niet helemaal kan worden afgeschaft.  maar Ollongren voelt daar weinig voor. Ze denkt dat het compleet vrijgeven van de bouw van middenhuurwoningen door corporaties juist een afschrikkende werking heeft voor marktpartijen. ‘We willen de markttoets verruimen, omdat het voor gemeenten teveel rompslomp oplevert. Maar we moeten niet helemaal doorschieten naar de andere kant. Dat is een te grote gok.’

 

Innig

Maar volgens de Kamer is de angst voor het afschrikken van marktpartijen onterecht. CDA-kamerlid Ronnes denkt niet dat corporaties een voorsprong hebben bij de gemeente ten opzichte van marktpartijen. 'De relatie van gemeentebesturen met corporaties is niet dan met projectontwikkelaars'. Ronnes diende samen met  ChristenUnie en GroenLinks een motie in om corporaties een vrijstelling te geven voor de markttoets bij een huurwoning tot 1000 euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door VVD (VVD) op
Vooropgezet plan van de VVD.

Weinig sociale huurwoningen, is weinig doorstroming, is hoge huren in alle sectoren.
Bouwen duurt decennia, dus lekker de zakken vullen, door sociale huurders uit te kleden en zo is de belastingbetaler ook wederom de lul.

Het is beslist geen domheid van de minister, maar men wil/mag niet.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ollongren (D'66) snapt weinig van de woningmarkt. Feit is dat particuliere ondernemingen meer geld kunnen verdienen en minder risico hebben bij de verkoop van duurdere woningen. Huurwoningen worden daarom door deze ondernemingen nauwelijks gebouwd. Aangezien woningbouwverenigingen ook zeer matig presteren met woningbouw in de sociale huursector stagneert het huidige rijksbeleid voor het bouw van huurwoningen in de bedoelde sectoren (sociale/middenhuur) op alle fronten. Met dank aan dit slechte Kabinetsbeleid!
Door Alexander (oud raadslid) op
Ja, de markt. Wanneer stapt dit kabinet af van zijn vriendenclubs en gaat naar echte noden kijken ? Nog niet geleerd van de afgelopen jaren ?