Het hof veegde echter de vloer aan met deze en andere argumenten. 'De staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht.' De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990. 'Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen.'

 

Verpletterd

De uitspraak werd in de zaal met een lang en luid applaus en gejoel ontvangen door de achterban van Urgenda en mensen vielen elkaar in de armen. Tijdens het voorlezen van het arrest werd ook al meerdere keren 'yes!' geroepen, of gelachen als argumenten van de staat van tafel werden geveegd. De argumenten van de staat zijn 'verpletterd', aldus de aanwezigen. (ANP)