of 59345 LinkedIn

Gemeenten gezocht voor archeologie

Het is voor gemeenten van groot belang om te weten waar er mogelijk archeologische vindplaatsen liggen en wat de waarde van deze archeologische plekken is. Op initiatief van de archeologische sector is er nu een handleiding gemaakt om archeologische waarden- en verwachtingskaarten op te stellen die geschikt zijn voor omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Met de komt van de Omgevingswet gaan gemeenten aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook het cultureel erfgoed komt daarbij aan bod. Een belangrijk onderdeel daarvan is de archeologie. 

Het is voor gemeenten van groot belang om te weten waar er mogelijk archeologische vindplaatsen liggen en wat de waarde van deze archeologische plekken is. Op initiatief van de archeologische sector is er nu een handleiding gemaakt om archeologische waarden- en verwachtingskaarten op te stellen die geschikt zijn voor omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Om de handleiding aan de praktijk te toetsen, zijn de initiatiefnemers op zoek naar gemeenten die hun archeologie in kaart willen brengen. Elke gemeente kan zich hiervoor aanmelden. Er worden drie pilotgemeenten geselecteerd. Gemeenten die in aanmerking willen komen moeten zelf een bedrag van maximaal 15.000 euro neertellen. Vanuit het projectbudget wordt dat bedrag verdubbeld. Met dit geld kunnen weer samenwerkende archeologische bedrijven voor die gemeente aan de slag gaan om een archeologische waarden- en verwachtingenkaart op te stellen, plus een bijbehorend rapport. De waarden- en verwachtingenkaart is Omgevingswetproof.

De handleiding is het initiatief van zeven archeologische bedrijven, het Convent van Gemeentelijke Archeologen en de Vrije universiteit Amsterdam. Het project wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van OCW ondersteund. Aanmelden kan tot 1 oktober 2018 door een mail te sturen naar projectleider Jan Breimer: info@a-is-m.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.