of 59250 LinkedIn

Bestuurders ondaadkrachtig bij gevaarlijke bedrijven

Toezicht en handhaving faalt, lokale bestuurders blijven lang praten, wachten en boetes uitdelen, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Het toezicht en de handhaving op de meest risicovolle bedrijven in Nederland schiet ernstig tekort. Dat leidt tot incidenten met grote maatschappelijke gevolgen. Versnippering van toezichthouders (rijk, provincies en gemeenten) is een van de problemen.

Meer daadkracht

Dat blijkt uit een brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het briefadvies 'Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht' dringt de Rli aan op meer daadkracht bij de overheid om het toezicht bij risicovolle bedrijven en de handhaving snel te verbeteren.

 

Meerdere toezichthouders

De Rli constateert dat het toezicht en de handhaving op bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), ondanks vele onderzoeken en adviezen in de afgelopen jaren, nog steeds problematisch is. ‘Meerdere toezichthouders -op nationaal (rijks-) en decentraal (provinciaal en gemeentelijk) niveau- kijken met hun eigen blik en veiligheidsnormen naar hetzelfde bedrijf. De coördinatie tussen deze instanties blijkt onvoldoende te werken, dit belemmert adequaat toezicht en handhaving’, aldus de Rli.

 

Einde aan versnippering met RUD’s

Aan die versnippering moet een einde worden gemaakt. De vorming van zes Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) speciaal voor Brzo-bedrijven en de bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld inspectiemethodieken zijn een stap in de goede richting, vindt de Rli. Zij moeten de kans krijgen om te laten zien dat ze het toezicht kunnen verbeteren. Lukt dat niet, dan moet er een nationale toezichthouder komen voor deze bedrijven, adviseert de Rli. Niels Koeman, als Rli-lid betrokken bij de voorbereiding van het briefadvies, licht toe: ‘De vergunningverlening kan prima decentraal plaatsvinden. Maar bij toezicht en handhaving moet je niet steeds opnieuw discussie hebben over veiligheid versus werkgelegenheid.’

 

Niet nog maar eens boetes opleggen

Juist vanwege de uiteenlopende lokale belangen, is het voor lokale bestuurders lastig om daadkrachtig op te treden, meent de Rli. Gevaarlijke situaties bij deze bedrijven kunnen een enorme impact hebben op de volksgezondheid en het milieu, zegt Koeman. ‘Als het gaat om mensenlevens, moet je niet te lang praten, wachten, nog maar eens boetes opleggen en kijken of het dan beter gaat.’ Voor een RUD-directeur is het al eenvoudiger om een fabriek te sluiten die de zaken niet goed op orde heeft. Die moet daarvoor dan ook een duidelijk mandaat krijgen. De formele verantwoordelijkheid blijft uiteraard berusten bij een democratisch gekozen bestuur, aldus Koeman.

 

Gebrek aan kennis en expertise

Het ontbreekt gemeenten en regionale milieudiensten vaak ook aan kennis en expertise voor het vereiste toezicht. Tegelijkertijd constateert de Rli dat inspecteurs vaak jarenlang bij dezelfde bedrijven komen, waardoor een te nauwe band ontstaan tussen inspecteurs en ‘hun’ bedrijven. Ook op die twee punten kunnen de zes brzo-RUD’s een oplossing bieden.

 

Onderscheid interne en externe veiligheid opheffen

Tot slot wijst de Rli op het onderscheid tussen interne veiligheid (arbeidsomstandigheden) en externe veiligheid (milieu). Voor zowel toezichthouders als bedrijven is het lastig dat zij te maken hebben met arbowetgeving, milieunormen en de eisen die de veiligheidsregio stelt, licht Koeman toe. Soms zijn die regels tegenstrijdig. Dat onderscheid zou daarom in de regelgeving moeten worden opgeheven. Dat kan in de Omgevingswet, of een nieuwe Wet op de fysieke veiligheid, aldus de Rli.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door obby (animal cop) op
Dat handhaving onderdeel van het lokale bestuur uitmaakt, is het probleem. Bestuurders willen bedrijven niet of nauwelijks aanpakken die de regels fors of permanten c.q. beiden overtreden om wille van de "economie" en de angst dat het bedrijf verkast naar een buurgemeente.
Daarom heb ik al eerder gepleit voor een landelijke handhavingunit naast de politie (waar je overigens ook weinig aan hebt in de praktijk bij dit type overtreders). Ik wil daar als extra aan toevoegen dat we in Europa hebben afgesproken dat de overheid moet bevorderen dat er open en transparant zaken moeten kunnen worden gedaan en gezonde concurrentie tussen bedrijven wordt bevorderd. Het overtreden van de regels door een bedrijf vind ik dus een schoolvoorbeeld van oneerlijke concurrentie. Er moet dus een LHD komen i.p.v. RUD's. Vergunningverlening en handhaving gaan niet in een hand samen want het loopt onbedoeld door elkaar heen. Nee, lokale overheid verleent vergunningen en ontheffingen en toezicht en controle door de LHD.
Door nn (teamleider Handhaving) op
Degene die beweert dat er onvoldoende expertise is bij de toezicthouders op BRZO bedrijven heeft de afgelopen 5 jaar kennelijk wel gekeken maar niet gezien. Er is heel veel in kennis en kunde geinvesteerd en het niveau is wezenlijk omhoog gegaan in die periode.
Dat er overtredingen worden geconstateerd is meestal niet direct een groot veiligheidsrisico maar meestal wel het bewijs dat er kwalitatief goede toezichthouders naar de veiligheidsbeheersystemen kijken. Een bedrijf waar geen overtredingen worden gevonden roept juist bij mij vraagtekens op.
Neemt overigens niet weg dat het inbedden van de ontwikkeling van de afgelopen 5 jaar in een OD-RUD structuur een prima borging kan zijn.
De afstand tot (locale) bestuurders in uitvoeringsdiensten is daarbij een belangrijke borging dat verkeerde motieven de basis vormen voor besluitvorming.
Door Flipper op
Heeft niets met o.a.: "Het ontbreekt gemeenten en regionale milieudiensten vaak ook aan kennis en expertise voor het vereiste toezicht". te maken. 't Heeft puur en uitsluitend en ook maar dàt alleen, met werkgelegenheid te maken. Dat is en blijft, wat er ook aan de hand is ? Het enige criterium.
Alles, en dus ook de Volksgezondheid, wordt daar 100% aan ondergeschikt gemaakt.
Flipper