Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nieuwe Huisvestingswet stelt Nederlandse gemeenten teleur

Een amendement van coalitiepartijen VVD en D66 brengt grote verandering aan.

27 juni 2023
Rijtjeswoningen in Zaanstad, in de voormalige sociale woonwijk Vissershop uit begin vorige eeuw.
Rijtjeswoningen in Zaanstad, in de voormalige sociale woonwijk Vissershop uit begin vorige eeuw.ANP

Na negen jaar heeft Nederland een nieuwe Huisvestingswet. Maar hij is door een dinsdag aangenomen amendement van Kamerlid Peter de Groot (VVD), Faissal Boulakjar (D66), Caroline van der Plas (BBB) en Nicki Pouw-Verweij (JA21) flink van aangezicht veranderd. Dit tot grote teleurstelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Door het amendement worden bestaande koopwoningen op het laatste moment alsnog uitgesloten van de Huisvestingsverordening die gemeenten mogen opstellen.

Technisch Adviseur Waterveiligheid

JS Consultancy
Technisch Adviseur Waterveiligheid

Medewerker Personeelsadministratie

JS Consultancy
Medewerker Personeelsadministratie

Het was de bedoeling van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, op basis van een wens die leefde bij Nederlandse gemeenten, om gemeenten meer invloed te geven op hun woningvoorraad, zowel qua huur als koop. In het wetsvoorstel stond dat gemeenten tot de helft van de betaalbare koopwoningen in hun gebied, tot een maximale prijs van 355.000, zouden mogen toewijzen aan speciale doelgroepen: mensen met een lokale binding, of met zogenaamde vitale beroepen, zoals agenten, zorg- en onderwijspersoneel. Tot 2014 konden gemeenten dit nog doen.

De heropneming hiervan in het wetsvoorstel was bedoeld als noodmaatregel zolang de woningmarkt nog krap is. Zo zouden starters en middeninkomens makkelijker aan een huis in hun eigen gemeenschap kunnen komen. In de huidige markt worden ze snel overboden door koopkrachtigere kopers.

Een doorslaggevende rol speelde PVV-Kamerlid Alexander Kops die eind vorige week op Twitter duidelijk maakte dat hij toch het amendement ging steunen. 

Militairen ook speciaal

Alsnog mogen gemeenten met deze nieuwe Huisvestingswet wel vijftig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een lokale binding of met een vitaal beroep. Eerder was dat 25 procent. Voor gemeenten met een Defensielocatie gaan militairen ook gelden als doelgroep, dankzij een dinsdag aangenomen motie van VVD'ers Peter de Groot en Peter Valstar.

Echt woningschaarste

Van CU-Kamerlid Pieter Grinwis en PvdA-collega Henk Nijboer is een motie aangenomen over de voor een Huisvestingsverordening vereiste onderbouwing door gemeenten dat er in hun regio echt woningschaarste heerst. Uit een evaluatie van de vorige wet bleek dat dit niet altijd goed gaat. De Kamerleden vragen het kabinet om 'heldere en eenvoudig hanteerbare richtlijnen om schaarste aan woonruimte en leefbaarheid aan te tonen om te dienen als grond voor een huisvestingsverordening'.

Om toch te zorgen dat woningen betaalbaar blijven, is een motie van D66, CU, CDA en VVD aangenomen. Hierin wordt het kabinet verzocht 'te sturen op maatregelen, zoals bijvoorbeeld een antispeculatiebeding, die nieuw te bouwen koopwoningen beschikbaar en betaalbaar houden voor mensen met een middeninkomen'.

Passend toewijzen?

Tot slot werd een motie van SP, CU en PvdA aangenomen waarin aangedrongen wordt op een onderzoek naar het 'passend toewijzen' van sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties. Huurwoningen met een maandhuur van maximaal 808 euro kunnen speciaal toegewezen worden aan woningzoekenden met lage inkomens. Maar verschillende Kamerleden, waaronder Henk Nijboer van de PvdA, benoemden vorige week dat deze maatregel liefdadig klinkt maar onwenselijk uitpakt voor de leefbaarheid in een wijk met veel passend toegewezen woningen.

Een soortgelijk onderzoek, naar de mogelijk averechtse werking van de zogenaamde Rotterdamwet, oftewel de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, werd door een meerderheid van de Kamer afgewezen. De SP had hier, met D66, op aangedrongen. Ook deze wet werkt met het toewijzen van woningen aan speciale doelgroepen, in dit geval om de leefbaarheid in een wijk te bevorderen door het sturen op inwoners.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Het is sowieso een reactieve wet. De woningnood is veroorzaakt door bevolkingsgroei. De coalitiepartijen zijn er niet in geslaagd om ook maar één maatregel door te voeren om de ongebreidelde bevolkingsgroei af te remmen. Arbeidsmigratie staat met stip op nummer één als oorzaak, daarna volgt asielmigratie. In 2008 telde Nederland 16,45 miljoen inwoners. Nu 17.81 miljoen. Dat zijn dus 1,36 miljoen mensen erbij, waarvan 800.000 arbeidsmigranten. Volgens het cbs stijgt het aantal arbeidsmigranten door naar 1,2 miljoen in 2030. De werkgevers: kassen, slachterijen en distributiebedrijven. Zijn het deze bedrijven die wij nodig hebben vanwege tekorten door vergrijzing? Nee. Heeft Sigrid Kaag deze bedrijven nodig? Jazeker, lekker goedkoop kussens voor haar kinderen bestellen bij Amazon. En goedkope tomaten in de supermarkt. Wordt Nederland per saldo armer door deze sectoren? Ja, absoluut. Tel alle negatieve impact maar eens bij elkaar op. Wordt de wereld beter van het asielbeleid, helpen we die vluchtelingen een beetje efficient? En weten we wel zeker met echte vluchtelingen te maken te hebben? Nee, nee nee. Het is dus hele zinloze, dure bevolkingsgroei in een overvol land met een extreem slechte luchtkwaliteit. En dan worden we opgezadeld met een lapmiddel als zo’n Huisvestingswet. Symptoombestrijding.
R. D.
Goed nieuws dus voor de woningbezitter, gemeenten mogen niet tornen aan de vrijheid aan wie de woning wordt verkocht!

@Hans Bakker: Wat is toch die heksenjacht jegens Sigrid Kaag? Jij had haar naam in jouw vreselijke, repetetieve betoog kunnen vervangen door elke andere naam. Geertje Wilders, Carolien van der Plas, Baudet etc. Bang voor vrouwen met macht?
P.s. als je echt zo begaan bent met dat onderwerp doe er dan zelf wat aan in plaats van de lezer op BB onder elk artikel lastig vallen. Onderneem actie. Ga de politiek in. Nederland te vol? Ga dan verkassen, simpel.
Hans Bakker
@R.D. Sigrid is de voorvrouw van een zeer ideologische politieke beweging. Zoals alle ideologische bewegingen uit de geschiedenis, heeft ook deze beweging het uiteindelijk niet bij het juiste end. Een sterk geloof in iets werkt verblindend.
Hielco Wiersma
Terecht is in ieder geval de zeer kromme maatregel om ook bestaande woningen in de wetgeving mee te nemen geamendeerd. Zelfs de VNG raakt bij het woningbouwbeleid inmiddels al de weg kwijt. Als dit de voorbode is van het nieuwe voorzitterschap binnen deze vereniging dan zullen we aan de adviezen van deze organisatie nog 'veel lol' gaan beleven.
Tijdens de vorige regeerperiode (Rutte 3) werden de huren -ondanks zeer beperkte loonstijgingen- door de toenmalige minister Ollongren gedurende een aantal jaren zéér fors verhoogd. De huidige verlagingen en veel te veel regelzucht larderen 'het weinig consistente huisvestingsbeleid' dat al jaren via de Kabinetten Rutte wordt gevoerd.
T. Simpelmans
Grappig dat de Staat ineens gul wilde worden met andermans bezit.

Het echte probleem is natuurlijk dat alle beschikbare betaalbare (huur)woningen aan buitenlanders worden geschonken. Daardoor ontstaat schaarste, loopt de wachttijd voor onze eigen jeugd op tot schier oneindig en stijgt de prijs aan de onderkant.
Dan moet je niet doen alsof je ineens iets voor je eigen jeugd wilt betekenen. Als je dat wilt, moet je de immigratie beperken.
Advertentie