Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nicis kraakt plannen voor prachtwijken

De plannen voor de 41 prachtwijken hebben te weinig samenhang en zijn soms slecht onderbouwd, waarschuwt het kenniscentrum voor grote steden.

04 januari 2008

Somber. Dat is het beeld dat Nicis, het kenniscentrum voor grote steden, heeft van de plannen van gemeenten om de 41 'prachtwijken' op te knappen. Het Nicis legde de plannen naast elkaar en beoordeelde ze onder meer op samenhang tussen de probleemanalyse, doelen en instrumentkeuze. Conclusie is dat doelmatigheid en effectiviteit van de plannen door een gebrek aan logische samenhang 'sterk in twijfel kunnen worden getrokken'.

 

De probleemanalyses van de gemeenten zijn over het algemeen wel goed en helder, maar het ontbreekt aan een goed onderbouwde samenhang tussen verschillende thema's als wonen en veiligheid. Verkokering komt als thema nauwelijks aan de orde, signaleert de onderzoeker van Nicis. Doelstellingen zijn vaak niet eenduidig en slecht meetbaar, en instrumenten worden weinig zorgvuldig gekozen. 'Veel plannen ademen een sfeer uit van: we proberen van alles, dan lukt er vast wel iets', zo staat te lezen in het onderzoeksverslag. Steden hebben slecht onderbouwd waarom ze kiezen voor een bepaalde methode en laten zich niet leiden door goede of slechte ervaringen uit het verleden.

 

Serieus

 

Maar het is volgens het instituut niet louter droefenis dat de klok slaat. De plannen ademen stuk voor stuk enthousiasme uit en hebben een positieve toon. Bovendien is burgerparticipatie serieus genomen en wordt overal gepoogd tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen. Opvallend is verder nog dat in veel plannen 'Achter de Voordeur' instrumenten vorkomen. Gemeenten blijken veel te zien in het op pad sturen van teams die per huishouden problemen inventariseren. Tegelijk is juist dit instrument vaak niet erg uitgewerkt, omdat de gemeenten nog precies weten hoe ze het moeten inzetten.

 

Het beste plan van aanpak heeft volgens het Nicis de gemeente Leeuwarden voor de wijk Heechterp-Schieringen. De stad kent de problemen in de wijk goed, weet welk beleid werkt, formuleert heel concrete maatregelen en stelt afrekenbare doelen. 'Een heldere aanpak, die we in niet veel andere plannen zijn tegengekomen', aldus onderzoeker Coen Geerdes in het verslag. Speciaal genoemd wordt het zogenaamde frontlijnteam, dat elk huishouden in de wijk gaat bezoeken en een individueel hulpaanbod doet. Een andere aansprekende ambitie is om de wijk als eerste in Nederland gloeilampvrij te krijgen; niet alleen voor het milieu, maar ook als middel in de armoedebestrijding.

 

Wethouder Roel Sluiter laat desgevraagd weten 'buitengewoon verheugd' te zijn over de positieve beoordeling. 'We hadden ons plan als allereerste klaar. Dat het dan ook nog eens het beste blijkt te zijn is dan natuurlijk helemaal leuk.' Het mooie rapport komt de wethouder niet bepaald ongelegen. Door een dwarsliggende woningcorporatie dreigen de frontlijnteams niet van de grond te komen. De corporatie wil niet mee betalen omdat dat te ver van hun taak staat, aldus Sluiter. 'Ik zal alles op alles zetten om het toch voor elkaar te krijgen.'

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie