Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Ministerie: handelsverdrag geen obstakel schaliegasverbod

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het handelsverdrag TIFF waar de EU en de VS deze week over onderhandelen geen obstakel voor een mogelijk Nederlands schaliegasverbod.

12 maart 2014

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken staat het handelsverdrag TTIP tussen de VS en de EU een mogelijk Nederlands schaliegasverbod niet in de weg.

TIFF geen obstakel voor boorverbod schalie
Milieudefensie slaat de plank mis als het stelt dat een clausule in een nog te sluiten handelsverdrag tussen de EU en de VS een mogelijk toekomstig schaliegasverbod onmogelijk maakt. Dat blijkt uit de reactie van het ministerie op de waarschuwing die de milieuorganisatie vorige week uit liet gaan. ‘Nee, TTIP kan een verbod op het boren naar schalie niet in de weg staan’, is het ondubbelzinnige schriftelijke antwoord van het ministerie.

Niet-discriminatoire maatregelen
Vorige week sloeg Milieudefensie alarm. Amerikaanse bedrijven zouden met een beroep op een clausule in het verdrag toekomstige misgelopen winsten kunnen claimen bij de Nederlandse staat. Daardoor zou de Tweede Kamer van een verbod af kunnen zien. Maar volgens het ministerie komt in het verdrag te staan dat de overheid algemene niet-discriminatoire maatregelen mag nemen ter bescherming van publieke belangen zoals milieu en arbeid.

Geen schadevergoeding
Minister Ploumen hoeft er dus niet bij de Europese Commissie op aan te dringen zulke rechten voor bedrijven uit de handelsverdragen te schrappen, zoals Milieudefensie haar vroeg. De beleidsvrijheid voor lidstaten blijft zelfs met dit soort investeringsbeschermingsclausules in verdragen als TTIP in stand. Aan bedrijven die nu nog geen toestemming hebben om te boren hoeft dan geen schadeclaims te worden uitgekeerd. Of zoals het ministerie het schrijft: ‘Wanneer een maatregel als een verbod op het boren naar schalie leidt tot schade aan investeringen, hoeft daarvoor in beginsel geen schadevergoeding te worden betaald.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Markus / gemeenteambtenaar
Als er in beginsel geen schadevergoeding hoeft te worden betaald wanneer een wettelijke maatregel leidt tot schade aan investeringen, waarom neem je de mogelijkheid van schadevergoedingen dan op in een verdrag?En het ministerie danst in haar beantwoording elegant heen om de machtsoverdracht naar de private arbitragecommissie: waarom zou je in dit verdrag dit niet gewoon aan de rechter voorleggen?Overigens geldt dit verdrag niet alleen voor Amerikaanse bedrijven, Europese en Nederlandse bedrijven kunnen hier ook een beroep op doen.Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als dictaturen zich bij dit verdrag gaan aansluiten. We konden als Europa toch al geen vuist maken tegen iemand als Putin, met dit verdrag geef je regeringsleiders met veel (autoritaire) macht over (overheids)bedrijven alleen maar nog meer macht, zoals Saudi-Arabië en China.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
erg Boos / ambtenaar
Vermoedelijk is de Minister hier wel erg naïef. Als zulke rechten er in staan gaan ze er ook gebruik van maken. Tegen die tijd is deze Minister al lang "uit de pluche" en de bevolking blijft met de ellende zitten

Kijk maar eens naar de omschrijving van Planschade op Wikipedia. Daar zien slimme juristen al veel mogelijkheden voor forse claims. De beste optie is om in heel NL een verbod op boren naar schaliegas in te stellen. En dan liefst nog voor dat dit Verdrag van kracht wordt. Anders is dat verbod al weer juridisch aanvechtbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie