Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet gaat ten koste van natuur en milieu

Dat constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie Milieueffectentoets Wetsvoorstel Omgevingswet.

29 mei 2013

De nieuwe Omgevingswet mag dan goed zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen; de wet gaat wel ten koste van natuur en milieu. Dat constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie Milieueffectentoets Wetsvoorstel Omgevingswet, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Tweede Kamer.

Meer risico’s dan kansen

De Omgevingswet levert per saldo meer risico’s dan kansen op voor de milieu- en natuurbescherming. Dit komt door de manier waarop de extra ruimte voor ontwikkelingen in het wetsvoorstel wordt vormgegeven én door de beperkingen aan de procedure voor de milieueffectrapportage, blijkt uit de studie van het PBL. Deze constatering is in strijd met de doelstelling van de regering om met de Omgevingswet, in vergelijking met de huidige wetgeving, een gelijkwaardig beschermingsniveau voor milieu en natuur te waarborgen.

Uitwerking bepalend voor het beschermingsniveau

De Omgevingswet is nog niet af. Op dit moment ligt er een toetsversie waarin de kaders staan voor de belangrijkste materiële en procedurele regels voor ruimtelijke ontwikkeling, gebruik en beheer van de leefomgeving. De uitwerking van de Omgevingswet gebeurt op een later moment in Algemene Maatregelen van Bestuur. Deze latere concrete invulling is bepalend voor het feitelijke beschermingsniveau van milieu en natuur; het PBL kan dan ook alleen in termen van kansen en risico’s voor milieu- en natuurbescherming spreken.

Meer afwegingsruimte

Het PBL constateert dat het wetsvoorstel meer afwegingsruimte biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen dan de voorgaande wetgeving en zorgt voor integrale besluitvorming. Bovendien voorziet het in een eenduidige aanpak voor het oplossen van de problemen in de leefomgeving. Hiermee levert het wetsvoorstel kansen op voor de bescherming van milieu en natuur, stelt het Planbureau.

Maar ook meer mogelijkheden om af te wijken

Er zijn echter ook risico’s voor de milieu- en natuurbescherming in de voorgestelde Omgevingswet. Zo biedt het wetsvoorstel meer flexibiliteit om te kunnen afwijken van de milieu- en natuurregelgeving. Het stelt hierbij minder eisen aan welke gebiedsontwikkelingen worden toegelaten en biedt daarnaast minder garanties tegen eventuele negatieve milieu- of natuureffecten.

Beperkingen van de m.e.r.-procedure

Volgens het PBL is het onvermijdelijk dat sommige ruimtelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met milieu- en natuurbescherming. Maar vooral de stapeling van de mogelijkheden voor flexibiliteit in combinatie met beperkingen van de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) levert risico’s op voor de milieu- en natuurbescherming. Bij de m.e.r.-procedure zal het onderzoek naar alternatieven met minder milieueffecten namelijk vaker buiten beeld blijven.

Grote afwijkingen via projectbesluit

Verder nemen de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie af en wordt de verplichte onafhankelijke kwaliteitstoets voor de rapportage van een project-m.e.r. geschrapt. De meeste flexibiliteit om van de milieu- en natuurregelgeving af te wijken biedt het instrument ‘projectbesluit’, terwijl het hierbij niet om de minste projecten gaat. Denk bijvoorbeeld aan grote en complexe projecten als snelwegen, windmolenparken en waterbergingsgebieden, aldus het PBL.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

gertjan
Zeer genuanceerde reactie van xenofobe LPF-er Adelaide ha ha. Maar ik zou nog verder gaan: volgens mij is de slechte staat van de Nederlandse riolering ook te wijten aan dat vreemde buitenlandse eten van die mensen (vrij naar Van Kooten en De Bie)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Je bent vast verdwaald, gertjan. Reacties zoals die van jou, horen thuis op Joop.nl of Saragossa.nl. Bij BB zijn we gewend te reageren op basis van argumenten, en daarvan staat er niet 1 in jouw bijdrage.Verder raad ik je aan de huidige politiek wat beter te volgen. De LPF is nl. al jaren geleden opgeheven, ik heb daar overigens nooit op gestemd, al vond en vind ik Pim Fortuyn een kei van een politicus. Om het leven gebracht door een partijgenoot van Alfred Blokhuizen en wellicht ook van jou (?).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alfred
Hoe lang giaat dit nog door? Wanneer houdt men eens op met alles platasfalteren en volzetten met onnodige gebouwen? Je kunt niet blijven groeien met een krimpende bevolking over midden lange termijn.Straks moet je echt het land uit om stilte, rust en natuur te beleven. Waar in Nederland kun je nog een mooie sterrenhemel zien? Voor wie doen we het eigenlijk? Worden alle mensen er beter van of gaat het alleen om de financiele rijkdom van enkelen?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
bekende oogkleppenreactie van de GroenLinkser Alfred Blokhuizen, die zich afvraagt: "Voor wie doen we het "?Nou, we doen het o.a. voor de nog steeds voortdurende stroom immigranten uit Midden- en Oost-Europese Landen (vooral Polen en na 1-1-2014 ook Bulgaren en Roemenen) en de gezinsherenigingen uit islamitische landen (Marokkanen en Turken). Steeds meer mensen, terwijl de oppervlakte hetzelfde blijft. Ja, dat leidt tot nog meer gebouwen en nog meer asfalt per vierkante kilometer.GroenLinkser zet de deuren wagenwijd open voor al die gelukszoekers. Tegelijkertijd klagen ze dat dit ten koste gaat van het groen. Een zekerheidje: als je hypocriete standpunten zoekt, kun je altijd terecht bij de club van Halsema.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rogier
Adelaide slaat de spijker op zijn kop. En meer volk en meer groen is niet te verenigen. Platasfalteren is ook goedkope retoriek. Bijna alle wegprojecten in NL zijn onderhoud, uitbreiding van bestaande wegen en wegen in nieuwe woonwijken. Het is te hopen dat de omgevingswet al die nutteloze milieuregeltjes niet meer voorschrijft. En GL: die extra rijstrook is er voor iedereen, ook de normale, niet-rijke burger die GL liever in de file laat staan. Reactie PBL ook niet verrassend, hoog GL-gehalte die club
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie