Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Benut leegstand voor woonruimte asielzoekers’

VluchtelingenWerk Nederland hoopt zo de druk van overvolle opvangcentra af te nemen. Gemeenten lopen achter op hun taakstelling om vergunninghouders te huisvesten.

28 augustus 2015

Gebruik leegstaande kantoorpanden en bejaardenhuizen om asielzoekers met een verblijfsvergunning tijdelijk woonruimte te bieden. Met die oproep spoort VluchtelingenWerk Nederland gemeenten aan om beter bij te dragen aan creatieve oplossingen voor het huisvestingprobleem van asielzoekers.

Oplossingen in Amsterdam en Nijmegen

De oplossing is second best, erkent directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland. Want uiteindelijk heeft iedere vergunninghouder recht op een fatsoenlijke woning met zelfstandige voorzieningen en privacy. Maar de opstopping in de asielzoekerscentra door de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, maakt tweedekeus-oplossingen noodzakelijk, vindt Manson. Ze noemt het GAK-gebouw in Amsterdam als goed voorbeeld en heeft ook waardering voor de gemeente Nijmegen, die opvang voor honderd jonge vluchtelingen uit Eritrea wil realiseren in een voormalig studentencomplex in Lent. ‘Het is niet ideaal om een grote groep asielzoekers bij elkaar te zetten; juist in een gewone wijk, tussen Nederlanders leren ze snel de taal en de ongeschreven codes’, zegt Manson. Haar organisatie sprak daarover met de gemeente. ‘Nijmegen kijkt nu hoe de vluchtelingen zoveel mogelijk in contact kunnen worden gebracht met de Nederlandse samenleving.’


Gemeente moet voor woonruimte zorgen

Alles is beter dan wachten op woonruimte in een asielzoekerscentrum (azc), stelt Manson. 'Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen in een azc niet werken, niet leren, niet inburgeren. Hun leven staat in de pauzestand.’ Formeel moeten vergunninghouders binnen drie maanden na het ontvangen van hun verblijfsvergunning eigen woonruimte krijgen. Ze worden aan gemeenten toegewezen, naar rato van het inwoneraantal. Bij gebrek aan vrijkomende sociale huurwoningen blijven vluchtelingen op een wachtlijst staan, soms langer dan een jaar.

Achterstand bij huisvesting vergunninghouders

Gemeenten moeten dit jaar bijna 29.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten, zo luidt de taakstelling aan gemeenten van minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken). 14.000 daarvan in de eerste helft van 2015 en 14.900 in de tweede helft van dit jaar. Op 1 juli van dit jaar hadden de gemeenten er ruim 11.000 gehuisvest. Met de achterstand die ze nog moesten inhalen uit voorgaande jaren, liepen de gemeenten op 1 juli ruim 5000 plaatsingen achter op de taakstelling. Daar komt komend jaar nog een flinke uitdaging bij: Voor de eerste helft van 2016 verwachtte Blok in zijn brief begin april een taakstelling van 20.000 te huisvesten vergunninghouders.

Verlichting door benutten leegstaand vastgoed

De achterstand zorgt voor capaciteitsproblemen in de overvolle azc’s, waar op dit moment 30.000 asielzoekers zitten, in afwachting van huisvesting, danwel een beoordeling in hun asielaanvraag. Wekelijks komen er op dit moment ruim 1500 vluchtelingen bij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werkt aan uitbreiding van de capaciteit en verwacht dat er dit najaar en in 2016 extra ruimte beschikbaar komt. De tijdelijke woonoplossingen in leegstaande panden kan voorlopig wat verlichting geven, hoopt Manson.

Rem door rijksbeleid

Manson weet, ook als voormalig directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam, dat gemeenten maar aan een beperkt aantal knoppen kunnen draaien. ‘De economische crisis en het rijksbeleid, met de verhuurdersheffing voor corporaties, hebben de laatste jaren een rem gezet op de bouw van sociale huurwoningen.’ Het is dan ook onterecht om het gebrek aan sociale huurwoningen – ook voor andere woningzoekenden – af te wentelen op de vluchtelingen, stelt ze. ‘Dat probleem was er al.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem / Directeur
Wij hebben nog leegstand
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Vluchtelingenwerk Nederland wil nu de 17% leegstand of 8,5 miljoen m2 kantoorruimte nu gaan benutten voor de huisvesting van veelal economische vluchtelingen. Zelfs leegstaande bejaardenhuizen worden genoemd. Men vergeet echter dat Nederland met een oppervlakte van slechts 41.526 km2 en 16,9 miljoen inwoners reeds verreweg het dichtstbevolkte landje van Europa is met 537 inwoners per m2. Ook wordt er kennelijk geen rekening gehouden met de jaarlijkse miljardenschade vanwege de dagelijkse filevorming en de opgelegde CO2-norm in 2020 die ons opgelegd is door Brussel en we bij overschrijding enorme boetes kunnen verwachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Nog beter is om uitsluitend in krimpgemeenten, waar woningen leeg staan, vluchtelingen te huisvesten. Geeft meteen ook meer draagvlak aan voorzieningen daar die anders verdwijnen. Dat nou geen politicus daarop komt....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Vluchtelingen uit een oorlogsgebied moet je slechts een tijdelijke verblijfsvergunning geven. De beste oplossing voor deze groep is opvang in de regio. Zodra de situatie verbeterd is kunnen deze vluchtelingen terug om hun land te helpen opbouwen. Alleen mensen die in hun land vervolgd worden wegens geloof, geaardheid enz. zouden in Nederland asiel moeten krijgen. Het probleem is nu dat de meeste vluchtelingen economische vluchtelingen zijn. Het eerste wat gedaan wordt is een selfie maken met een i-Phone om het thuisfront te melden dat men is gearriveerd in Europa.Juist door toe te geven aan de economische vluchtelingen wordt de problematiek van de echte vluchteling ondergesneeuwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Johannes. Touché. Geheel eens met uw verhaal. Maar de spoeling zal nog veel dunner worden indien de Balkanroute, bewust gemaakt voor destabilisatie van het vm. Oostblok om Turkish Stream te kunnen aanleggen, in stand wordt gelaten door falen van de EU en aanschurken tegen Turkye/VS. Dit in een nutshell want er is genoeg te lezen over de dubbele moraal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rekenaar / medewerker
Ouderen worden gedwongen uit verzorgingshuizen gezet; jonge mensen uit dorpen en in grote steden wachten vaak meer dan 5 jaar op huisvesting vanwege gebrek aan geschikte woonruimte. Uiteindelijk nemen ze vaak genoegen met kamerbewoning, met gedeelde voorzieningen omdat hun leven - ook - al jaren in de wachtstand staat.

Dat alles staat in schril contrast met wat er nu ineens allemaal schijnt te moeten en ook blijkt te kunnen voor heel veel asielzoekers. Ik zie uitgebreide reportages over opvang voor jonge asielzoekers die een fijn appartementje met eigen keuken en sanitaire voorzieningen toegewezen krijgen in allerlei aangepaste voorzieningen die blijkbaar voor de eigen Nederlandse woningzoekenden niet aangepast konden worden en ik vraag me af hoe lang dat nog acceptabel blijft voelen. Voor mijn gevoel klopt het in ieder geval niet, vooral niet meer nu we - met geweld - worden overspoeld door asielzoekers waarvan we de herkomst vaak niet eens weten. De selectie aan de poort op rechtmatigheid is zo goed als verdwenen omdat we het niet meer in de hand hebben.

Laten we ons inderdaad zo veel mogelijk richten op opvang in de regio want zoveel mensen op drift is voor niets en niemand goed. Niet voor de echte vluchtelingen en ook niet voor de opvangende landen.

Want zoals er door de economische vluchtelingen zelf te kennen wordt gegeven: zij houden niet van ons en van onze cultuur maar ze houden van onze welvaart en ons geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kees
in relatie tot dit artikel is een mooi persbericht verschenen: 'Leegstandwet uitkomst voor gemeenten bij huisvesting vluchtelingen'
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
kees
te vinden onder deze link:

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2015/09/25/P002.htm
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie