Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eerste regeringscommissaris Omgevingswet benoemd

Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Kars de Graaf gaat vanaf 1 januari controleren of de Omgevingswet wel doet wat ‘ie moet doen.

03 november 2023
Kars de Graaf

Kars de Graaf is door de ministerraad benoemd tot de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. Hij gaat deze nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, wanneer het nieuwe wettelijke stelsel in werking treedt. De regeringscommissaris draagt bij aan het bewaken en borgen van de kwaliteit en eenheid van het stelsel.

Potentie

De instelling van de regeringscommissaris vloeit voort uit aanbevelingen van de voormalige Integrale Adviescommissie Omgevingswet en uit toezeggingen aan het parlement. De regeringscommissaris bevordert dat de potentie van het stelsel optimaal wordt benut en doet voorstellen voor doorontwikkeling. Daarbij kan de regeringscommissaris ook gevraagd en ongevraagd adviseren over belangrijke ontwikkelingen rondom het stelsel van de Omgevingswet.

Groningen

De Graaf is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid. Hij blijft naast zijn nieuwe functie verbonden aan de juridische faculteit in Groningen.

Evaluatiecommissie

Eerder werd al een Evaluatiecommmissie Omgevingswet benoemd onder voorzitterschap van Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland. Deze commissie adviseert over de inrichting vaneen monitor inzake de werking van de Omgevingswet, brengt jaarlijks een reflectierapportage uit en komt in 2028 met een evaluatie van de Omgevingswet.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie