Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nieuw kabinet: sneller van het gas af

De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. En aan het eind van de kabinetsperiode moeten minimaal 50.000 nieuwbouwwoningen gasvrij zijn, plus nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen op korte termijn gasloos kunnen worden gemaakt.

10 oktober 2017

De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. En aan het eind van de kabinetsperiode moeten minimaal 50.000 nieuwbouwwoningen gasvrij zijn, plus nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen op korte termijn gasloos kunnen worden gemaakt.

Transitie versneld 

Dat staat in het Klimaat- en energieakkoord van het nieuwe kabinet, waarmee de transitie naar duurzamere vormen van energie in Nederland moet worden versneld. Het kabinet wil hiertoe regionale plannen met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders opstellen om per gebied te komen tot de meest doelmatige aanpak.

 

Makkelijker participeren 

Onderdeel daarvan is een aparte regeling voor energiecoöperaties waardoor omwonenden makkelijker moeten kunnen participeren in lokale energieprojecten. Ook kunnen corporaties die in verduurzaming investeren in aanmerking komen voor een korting op de verhuurdersheffing. Hiervoor reserveert het kabinet 100 miljoen euro.

Gronings fonds 

In het regeerakkoord wordt jaarlijks 2,5 procent van de Groningse aardgasbaten vrijgemaakt voor een regionaal fonds. Met deze naar schatting 50 miljoen euro hoopt het kabinet dat de provincie Groningen ‘nationale koploper’ bij de energietransitie kan worden en op dit gebied als landelijk kenniscentrum kan functioneren.

 

Duurzame mobiliteit

Het kabinet investeert ook in duurzame mobiliteit. Gemeenten en provincies ontvangen eenmalig 100 miljoen euro van het kabinet voor cofinanciering van investeringen in fietsinfrastructuur. Ook krijgen or provincies en vervoerregio’s meer ruimte om met nieuwe vormen van vervoer (‘mobility as a service’)  te experimenteren.

 

Right to challenge

Bestaande regelingen om groei, innovatie en leefbaarheid van de Nederlandse  steden te stimuleren – de zogenaamde city deals ­– worden voortgezet. Krimpgebieden krijgen meer experimenteerruimte om hun voorzieningen  door clustering van aanbod op peil te houden. Ook wil het kabinet burgers en lokale verenigingen meer mogelijkheden bieden bij de uitvoering van collectieve voorzieningen als het beheer van groen of sportvelden. In overleg met gemeenten wil het hiervoor een right to challenge opzetten.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie