Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Je ontkomt er niet aan die 400 km2 plat dak te gebruiken'

Interview met Tanja Klip, voorzitter van Nationaal Dakenplan.

03 november 2022
Het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen met bomen op het dak.
Het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen met bomen op het dak.Shutterstock

Nederland heeft zo’n vierhonderd km2 aan plat dak op woningen en bedrijfspanden. We moeten daar gebruik van maken, is de oproep van stichting Nationaal Dakenplan. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Programmamanager Sociaal Domein

JS Consultancy
Programmamanager Sociaal Domein

Projectmanager archiefvormen en tooling Programma Informatiehuis

JS Consultancy
Projectmanager archiefvormen en tooling Programma Informatiehuis

Voorzitter sinds vorig jaar is VVD-senator Tanja Klip-Martin. Stel de eisen voor draagconstructies van daken gelijk aan die van de verdiepingsvloeren eronder, zegt zij. Bekijk daarna per gebied wat er op die daken noodzakelijk is: de aanleg van groen, leefruimte, energieopwek en/of wateropvang.

Op dit moment wordt in Den Haag het Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl) herzien. Wat gaat dat betekenen?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is leidend voor alle lagere wet- en regelgeving. Die wijziging in het bbl geeft de nieuwe bevoegdheid aan gemeenten om het duurzaam gebruik van de daken van industrie- en bedrijfsgebouwen, zoals van distributiecentra en loodsen, te verplichten. Iedere keer dat ik voorbijrijd aan een bedrijventerrein vind ik het verbijsterend dat niks met die platte daken gedaan wordt. Uit het net uitgekomen onderzoek Dakmeter 2021 van de dakenbranche blijkt dat 90 procent van de platte daken niet multifunctioneel is ingericht. Dat is een luxe die we ons niet kunnen permitteren in ons dichtbevolkte land.

Gemeenten kunnen straks maatgevende regels opnemen in hun omgevingsplannen. Wat wij zeggen, is: focus dan niet alleen op groen of op zonnepanelen, maar combineer die zonnepanelen met groen. Onderzoek heeft aangetoond dat zonnepanelen samen met groen beter werken, omdat een groen dak koeler is. Je kunt groene daken behalve met zonnepanelen ook combineren met verblijfsruimte of met wateropvang. Stuur dus niet op zonnepanelen, maar op de randvoorwaarden die multifunctioneel gebruik mogelijk maken. Het ideale is dan dat de dakconstructie sterk genoeg is. Maak daar de kracht van een verdiepingsvloer van. Daarna kun je per gebied bekijken wat de beste multifunctionele oplossing in die specifieke omgeving is.

Eind september riepen Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) de regering op om te voorkomen dat nog daken worden aangelegd zonder groen of zonnepanelen. Hun motie kreeg geen meerderheid, onder andere door uw partij.

Ik spreek hier als voorzitter van het Nationaal Dakenplan, niet als VVD’er. Dat moeten we niet door elkaar halen. Ja, 65 Kamerleden stemden wel voor. Dat laat toch zien dat er wat speelt. In Brussel is een wet in voorbereiding met een groennorm, waarbij een bepaald percentage van de bebouwde omgeving groen moet zijn. Als je dat combineert met de Nederlandse woningopgave, ontkom je er niet aan de daken te gebruiken. Een aantal ministeries werkt aan een nationaal actieprogramma Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving, en minister de Jonge werkt aan een maatlat voor klimaatadaptief bouwen. Dit leeft dus op allerlei fronten. Wij zeggen daarom: het momentum is er, maar zorg dat de randvoorwaarden op orde zijn.

Logisch nadenkend ben je heel dom bezig als je dat niet doet. In het Nationaal Deltaplan zit onder meer het programma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin staat dat overheden klimaatadaptie standaard moeten meenemen in hun ruimtelijke ordening. Dus het kan niet anders. Frappez toujours. Elke ontwikkeling die er is, maken wij bekend. Op 17 november hebben wij een seminar op het multifunctionele dak van het depot van Museum Boijmans Van Beuningen om aan allerlei partners het goede voorbeeld te geven. Er gebeurt al heel veel, maar dit moet ook op nationaal niveau aangepakt worden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Prima, maar je kunt het land niet volplempen met zonnepanelen, zonneparken en windmolens. Bovendien gaat deze 'zogenaamde duurzame energie' op middellange tot langere termijn een grote milieuberg opleveren vanwege o.a. het chemisch afval, lood en niet afbreekbaar floatglas.
Zonder kernenergie gaan we het overigens niet redden. Een snelle(re) aanpak van het realiseren van meer kernenergiecapaciteit is zeer urgent.
Advertentie