Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Handen ineen voor de gezonde stad

Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen.

11 januari 2017

Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad?

Deal tussen steden, provincie en waterschappen

De gezonde stad moet gaan landen in het dna van de publieke professional, stelt Edwin Weijtmans. Hij is als omgevingsmanager milieu en gezondheid bij de provincie Noord-Brabant nauw betrokken bij de uitvoering van de Brabantse Health Deal die afgelopen zomer werd gesloten. De vijf grote Brabantse steden, drie waterschappen en GGD’en, kennisinstellingen en de provincie zetten hun handtekening voor een gezonder Brabant: gezondheid en welzijn worden uitgangspunt bij ruimtelijk-economische afwegingen. Samen legden ze ruim drie ton op tafel om de Health Deal op te tuigen. Brabant is daarmee de eerste provincie waar gezondheid zo breed en concreet op de agenda van bestuurders en beleidsmakers is gezet.

Breder dan gezonde lucht

Luchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel van de Health Deal. Verklaarbaar, volgens Weijtmans, omdat op dat onderwerp veel winst is te behalen. ‘De grenswaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert voor gezonde lucht, ligt de helft lager dan de Europese grenswaarde die wij ook in Nederland hanteren. Gezonde lucht is dus iets anders dan het compromis dat tot wettelijke norm is verheven.’ Maar de provincie trekt het onderwerp uitdrukkelijk breder dan luchtkwaliteit, door naast gezondheid ook welzijn centraal te stellen. Participatie, klimaatbestendige stad en economisch vestigingsklimaat spelen ook een rol.

Vier sporen

De ondertekenaars gaan de komende twee jaar via vier ‘sporen’ aan de slag, schetst Weijtmans. Allereerst gaat de TU Eindhoven samen met de vijf stedelijke regio’s een routekaart opstellen om uit te stippelen wat zij kunnen doen op het gebied van gezondheid. ‘We sluiten aan bij wat er al gebeurt en kijken of we dat kunnen verbreden. Zo loopt in Eindhoven al enige jaren het project AiREAS, een innovatief luchtmeetsysteem dat vanuit een burgerinitiatief is ontstaan. We kijken of we dat kunnen uitbreiden naar de Metropoolregio en wat daarvoor nodig is. Zo zijn er in alle steden bestaande initiatieven, bijvoorbeeld rondom klimaat. Die kunnen we wellicht breder oppakken, samen met de waterschappen en de GGD’en.’

Kennis versnipperd

Het tweede spoor gaat over meten en monitoren, vervolgt Weijtmans. ‘Je moet weten welke thermometers je kunt gebruiken om gezondheid in kaart te brengen. Daarom ontwikkelen we een gereedschapskist waarin we alle instrumenten leggen die je kunt gebruiken.’ De overige sporen gaan over het vergroten van burgerparticipatie en het delen en bundelen van kennis, die nu nog versnipperd is.

Lees deze week in Binnenlands Bestuur nr.1 meer over de Brabantse Health Deal en hoe gemeente Utrecht en waterschap De Dommel werken aan de gezonde stad.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Nou we toch daarover praten, hoe is het toch met de Zure Regen? Hebben we ondanks alle veelal mislukte klimaatbesprekingen en een enkel succesje alle oorzaken van de Zure Regen weggewerkt en kunnen we weer uit de hemel drinken?
Post
Klinkt allemaal zo luchtfietserig, net als de grote onzin om auto 's te weren uit de grote steden en dat is onomstreden aangetoond. De lucht houdt niet op aan de grens. Dat is allemaal symboolpolitiek en het is schandalig dat er gemeenteraden zijn die daar in meegaan, terwijl er in de Tweede Kamer daar stelling tegen is genomen. De kern van de zaak is, dat we een over en overbevolkt land zijn en dat grote milieuschade veroorzaakt. Zolang men daar de kop voor in het zand steekt, zal het er zeker niet beter op worden, wat men ook bedenkt.
Sunny
Betekent dit ook dat er in Noord Brabant niet meer met pesticiden e.d. giffen gesproeid mag worden?

Dat zou de bodemkwaliteit en daarmee de voeding die daar op groeit én de luchtkwaliteit heel erg goed doen.
Advertentie