Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Gemeenten hebben wethouder voor vastgoed nodig'

Die kan zorgen voor meer zicht op de omvang en leegstand van maatschappelijk vastgoed en proberen de financiële verliezen door inefficiënt gebruik te beperken. Dat stelt 'ambassadeur maatschappelijk vastgoed' en oud-wethouder van Amersfoort Gert Boeve.

25 februari 2014

Gemeenten zouden allemaal een speciale wethouder vastgoed moeten aanstellen na de verkiezingen. Zij kunnen zorgen voor meer zicht op de omvang en leegstand van maatschappelijk vastgoed en proberen de financiële verliezen door inefficiënt gebruik te beperken. Dat stelt 'ambassadeur maatschappelijk vastgoed' en oud-wethouder van Amersfoort Gert Boeve in een interview met het vakblad Vastgoedmarkt.

Boeve was van 2008 tot begin 2013 wethouder voor het CDA in Amersfoort, met onder meer zorg en welzijn, economische zaken en Vathorst in zijn portefeuille. Na de val van het college kwam zijn partij in de oppositie terecht. Zijn inspanningen om in de gemeente leegstand van zorg- en welzijnsaccommodaties te bestrijden, brachten hem nadien het verzoek van de VNG om ambassadeur maatschappelijk vastgoed te worden. Hij licht zijn pleidooi voor de vastgoedwethouder toe aan Binnenlands Bestuur.


U stelt dat maatschappelijk vastgoed nu versnipperd is, elke wethouder gaat over zijn eigen gebouwen. Dat is een probleem?

‘Ja, want de leegstand is enorm. Veel wethouders en politici weten niet dat de leegstand van maatschappelijk vastgoed de komende jaren net zo groot wordt als de leegstand van winkels en kantoren bij elkaar. Het wordt vaak verbloemd omdat het gedeeltelijke leegstand is. Een lege winkel is alle dagen leeg, maar sporthallen, scholen en wijkcentra worden relatief slecht gebruikt, een groot deel van de tijd gebeurt daar niets mee. Het probleem is dat vastgoed wordt benaderd als beleidsmiddel, niet als bedrijfsmiddel. Een wethouder zegt al snel: we hebben een nieuw gebouw nodig voor onderwijs of sport. Er wordt dan niet gekeken of er ander vastgoed is waarmee je ook uit de voeten kunt.’

U constateerde dat als wethouder in Amersfoort. Hoe pakte u dat aan?

‘Ik zag die leegstand als een kans om een bezuiniging te realiseren. We hebben wijkcentra kunnen sluiten door activiteiten op een andere manier binnen die wijk uit te voeren, want dat was wel een voorwaarde. Ook konden inwoners wijkcentra zelf overnemen. Helaas heb ik die klus niet kunnen afmaken, maar de eerste tekenen waren succesvol. We konden zo structureel een miljoen euro besparen, waarvan ik zes ton weer heb ingezet voor zorg- en welzijnsbeleid, maar dan inhoudelijk.’

Dat is een fikse besparing, alleen op dat ene beleidsterrein. Weet u wat dat omgerekend voor de hele gemeente zou kunnen betekenen?


‘Nee, daar waag ik mij niet aan. En dat is de kern van mijn oproep: breng nou in beeld hoeveel vastgoed je hebt, wat leegstaat en wat je als gemeente over hebt voor al die eigen gebouwen. Dat is transparant naar de burgers. En vervolgens kan je daar ook effectief op sturen.’

Dat wordt de taak van de wethouder vastgoed. Krijg je dan ook een vastgoedbedrijf?

‘Dat zou ik wel aanbevelen, ja. En daar zet je al het vastgoed in dat de diverse afdelingen nu afzonderlijk onder hun hoede hebben. Als de wethouder onderwijs wat wil, moet hij eerst langs zijn vastgoedcollega met de vraag: hoe kun je mij faciliteren? Die vraag kan vervolgens worden afgestemd met andere vastgoedbehoeften.’

Verwordt dat vastgoedbedrijf niet – via verhuur of beleggingen - tot een melkkoe voor gemeenten zoals het grondbedrijf, met alle risico’s van dien?

‘Je zou er ook geld mee kunnen verdienen, dat is de keerzijde. Maar mijn stelling is dat de nieuwe gemeenteraden ermee moeten beginnen om dit op de agenda te zetten. Vervolgens kunnen ze keuzes maken over de taken van zo’n vastgoedbedrijf en ongewenste risico’s afdekken.’

U bent lijstduwer voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort. Is dit pleidooi soms ook een open sollicitatie voor de post wethouder vastgoed in uw eigen gemeente?

‘Ik ben lijstduwer uit loyaliteit aan mijn partij en dit onderwerp heeft mijn interesse. Het kan best zijn dat ik nog eens terugkeer in de politiek, maar daarover is eerst de kiezer aan het woord.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

adviseur / adviseur
Gemeenten hebben een groot probleem met vastgoed. Overzicht ontbreekt en vastgoed wordt ondoelmatig ingezet. De oplossing is echter verkeerd. Vastgoed is geen doel op zichzelf maar een instrument voor maatschappelijke doelen zoals sport, onderwijs en welzijn. Het gaat om het bewaken van die relatie. We hebben om die reden toch ook geen wethouder subsidiebeleid?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.J. Schreurs / Wethouder
Afgezien van de persoon is het goed om te opteren voor een aparte portefeuillehouder vastgoed. Voor afdelingen samenleving die naast het echt inhoudelijke werk ook nog vastgoed beheer doen, komen onwillekeurig in een spagaat, waardoor veranderingen of onttrekkingen van maatschappelijk vastgoed leidt. Het cda en pvda zijn in het verleden de vastgoedmagnaten geweest die veel vastgoed maatschappelijk bestemd hebben, meestal voor gesubsidieerde instellingen of verenigingen.

Ik ben deze periode wethouder vastgoed en ben gestart met een enorme achterstand van kennis waarover we eigenlijk als gemeente eigenaar van waren. Gedachte was dat het om 40 panden ging, maar het blijken er meer dan 100 objecten te zijn. Achterstallig onderhoud laat ik buiten beschouwing. Dus het oplossen van allerlei verschillende problemen die hebben voorgedaan en er nog zijn maken het niet tot een portefeuille waar je publiekelijk mee scoort. Wel het gegeven dat de gemeente zelfs leegstand heeft overeind gehouden voor het geval dat een pand een maatschappelijke invulling zou kunnen krijgen in het kader van versterking van het verenigingswelzijn of algemeen belang. Het gaat in Woerden over een geschatte waarde van meer dan 10 miljoen. Kortom, er is wellicht in veel gemeentes nog veel te doen binnen de portefeuille vastgoed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Alle gemeenten hebben al een wethouder die het vastgoed in zijn portefeuille heeft, vaak als onderdeel van een grotere portefeuille. Deze wethouder kan met instemming van het college dit onderdeel net zo belangrijk maken als hij/zij zelf nodig acht.

Het is derhalve grote onzin om in iedere gemeente een speciale wethouder vastgoed te benoemen. In kleinere tot middelgrote gemeenten heeft de man/vrouw niet eens een dagtaak. Deze suggestie leidt derhalve alleen maar tot hogere publieke kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
irma thijssen / beleidsadviseur
Mee eens, en graag een wethouder met aandacht voor verduurzaming en energiebesparing, daar is veel winst te halen! http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Ka …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
Maar dan niet de ex CDA wethouder Gert Boeve.

Wel iemand met verstand van zaken, en specifiek van Onroerend Goed zaken.

Dat is in Amersfoort hard nodig.

De heer Boeve heeft in zijn wethouders tijd zeer duidelijk laten blijken dat hij van stenen en hun sociale waarde helemaal niets snapt.

Gaat u vooral terug naar het ambtenaren korps van Hardewijk heer Gert Boeve voor een leerzame OG stage.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
Ons Nederland zit alleen nog maar te wachten op wethouders met de juiste papieren/ HBO opleiding en voldoende inhoudelijke, financiële, en macro economische kennis.

Daar vallen na mijn mening de meeste CDA banenjagers nu net niet onder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
Weer zo'n aardige CDA verkiezingsstunt.

Maar gaat dit ook werken? Een ex-ambtenaar, uit een kleine plaats op de Veluwe, met veel ambities en mooie woorden, nu weer verantwoordelijk stellen voor dit megaprobleem?Of moet je juist naar een (ex) ondernemer die weet wat het handelen met EIGEN geld betekent i.p.v. zaken doen namens de burgers (met hun geld!) van een stad?Mijn Amersfoort zoekt mensen met aantoonbare Daden en Resultaten uit het verleden.Al de huidige "problemen" zijn veroorzaakt door vorige Bestuurders samen met een ambtelijk apparaat wat in het geval van Amersfoort onvermoeibaar vast zit, elkaar vast houd, en waar de Top 11 verantwoordelijk is voor zo'n beetje alle huidige financiële "uitdagingen" in mijn stad.

(Vathorst , Podium, Trapezium, enz. enz. incl. een éénzijdige Kredietgarantie van 175 miljoen aan de OBV partners.)

(Overigens als personen allemaal zéér aardige mensen, maar daar gaat het in deze tijden van financiële Crisis niet om)

Met deze zelfde "bemanning" moet een nieuw College na 19 maart de Amersfoortse financiële problemen gaan oplossen?Persoonlijk geloof ik daar niet in.

We gaan kijken wat de Kiezer daarvan vindt.

Hans van Wegen / BPA = Lijst 1 in Amersfoort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M Kap / Statenlid
Natuurlijk zeer belangrijk domein. Maar aan dit voorstel kleven ook nadelen. Wat kost zo'n extra wethouder de maatschappij? Veel te veel geld en de oplossing is eigenlijk heel simpel. Gekwalificeerde politici op de plaats zetten waar zij ook een achtergrond in hebben. Nog te vaak gaat het om de poppetjes in plaats van de inhoud en komen bestuurders om strategische politieke redenen op een bepaalde positie. Dat is vragen om problemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
ook hier gaat het weer om het poppetje.

niet om de inhoudelijke kennis van deze persoon.

politieke banen jagers heeft 2014 niet meer nodig.

wel inhoudelijk goede bestuurders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
soesterkwartierder / vutter
de totale sociale afbraak van de buurthuizen en buurtwinkels in Amersfoort, is juist aan deze CDA meneer Boeve te danken

hij heeft wellicht nog geen nieuwe baan, dus daarom wil hij wel zijn eigen "scherven" komen opruimen in mijn Keistad.

Niet nodig meneer Boeve, daar vinden we wel iemand anders voor.

de frisse Keientrekker.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie