Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten verlangen waarborgfonds voor warmte-infra

Het rijk zou gemeenten tegemoet moeten komen met een waarborgfonds voor investeringen in de warmte-infrastructuur bij bestaande bouw.

03 januari 2023
bestuur---zak-met-geld.jpg

Gemeenten vrezen dat de energietransitie in de bestaande bouw zonder nieuw instrumentarium voor financiering onvoldoende van de grond komt. In plaats van het ‘stompe potlood van subsidiëring’ zou het rijk daarom een waarborgfonds moeten beginnen, om zo bij te dragen aan een doelmatiger inzet van middelen, lagere kapitaalskosten en een lager warmtetarief.

Coördinator Financiële Administratie

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Financiële Administratie

Financieel Adviseur P&C

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur P&C

Brief

Dat staat in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op 18 januari aanstaande buigt de Tweede Kamer zich over de Warmtewet.

Geen gaten

Volgens de gemeenten dreigen zonder een dergelijk waarborgfonds vertragingen in de warmtetransitie. ‘Het is van belang dat duidelijk wordt welk nationaal financieringsinstrumentarium beschikbaar komt zodat investeringen voor publieke warmtebedrijven mogelijk worden en zodoende geen grote gaten op de kaart komen in gebieden waar juist wel goede kansen liggen.’

Voordelen

Daarnaast dient volgens de VNG de rol van netwerkbedrijven te worden geborgd zodat ook zij een rol in de collectieve warmtevoorziening kunnen spelen en moet de positie van energiecoöperaties te worden versterkt om zo het draagvlak te kunnen vergroten. ‘Versnel de ontkoppeling met de aardgasprijzen zodat overstappen op een warmtenet in de bestaande bouw voordelig is dan aardgas blijven gebruiken. De energietransitie moet de bewoner financiële voordelen opleveren.’

Blokverwarming

Verder roept de VNG minister Jetten (EZK) op om boter bij de vis te doen voor wat betreft de huishoudens die bij blokverwarming niet onder het prijsplafond vallen. ‘Het gaat hier (…) om 700.000 huishoudens. De brief met de contouren geeft (…) nog geen duidelijkheid over de hoogte van de tegemoetkoming en wanneer huishoudens dit tegemoet kunnen zien.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie