Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Gebruik liever gezond verstand dan regels'

Friso de Zeeuw: de stapeling van regels, nota’s en ambities leidt tot vertraging en onnodige kosten bij gebiedsontwikkeling, bouwplannen en herbestemmen.

15 mei 2013

Gemeenten moeten stevig saneren in de stapeling van regels, nota’s en ambities, want dat leidt tot vertraging en onnodige kosten bij gebiedsontwikkeling, bouwplannen en herbestemmen. ‘We moeten weer meer gewoon ons gezonde verstand gaan gebruiken: welke plannen willen we wel, welke niet? En ja, dat betekent ook meer risico aanvaarden. De mentaliteit en werkcultuur is misschien nog belangrijker dan die regels zelf.’

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, verwoordt de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Wenken voor het ontslakken’, voorkomend uit de Actie-Agenda Bouw. In zijn Ontslak-team zijn onder meer zes gemeenten en een provincie vertegenwoordigd. Gemeenteraden beseffen niet hoeveel regels ze zelf hebben vastgesteld, vaak vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, een groene leefomgeving, brandveiligheid of beperking van geluidhinder. In gebiedsontwikkelingen willen ze alles tegelijk regelen, waardoor plannen vastlopen in het proces of onbetaalbaar worden.

De Zeeuw heeft het voorbeeld van de bouw van een huis van 250.000 euro, waarvan de kosten uitkomen op drie ton vanwege bijkomende kosten door extra eisen aan duurzaamheid, archeologisch en flora- en faunaonderzoek, et cetera.

Het is makkelijk om te zeggen: Schrap die regels. Maar ze zijn toch niet onzinnig?


‘Het zijn geen onzinthema’s, alleen het totaal van al die eisen kan rampzalig zijn. Natuurlijk vindt iedereen duurzaamheid belangrijk, maar willen mensen daar in tijden van economische crisis extra voor betalen? Dus maak nu een woning die later nog gemakkelijk te verduurzamen is. En waarom willen gemeenten koploper zijn op al die onderwerpen? De politiek bevordert dat, want veiligheid, meer groen en minder parkeerproblemen, dat scoort. Bovendien oefenen adviseurs en belangengroepen sterke druk uit op gemeenten, of zijn er onderdeel van. Archeologie-ambtenaren werken met hart en ziel aan de goede zaak en hun werkwijze is verankerd in het systeem. Maar hoeveel pijpenkoppen willen we nog verzamelen? Gemeenten moeten van een verkokerde wetenschappelijke benadering naar een meer maatschappelijk afweging: wat is de meerwaarde van archeologische vondsten afgezet tegen de kosten die je maakt? Wij zeggen daarom: Maak een afweging van belangen in plaats van ze op te tellen.’

Dat vraagt een grote omslag van bestuurders, politici en ambtenaren.


‘Inderdaad, maar de crisis leidt tot bezinning en gemeenten willen de investeringen die er nog zijn goed faciliteren. Er is in elk geval belangstelling voor onze pilot om acht gemeenten te helpen ‘ontslakken’. Breda en Delft hebben zich al aangemeld. De rol van de gemeenteraad is daarbij essentieel. Zij zouden plannen moeten evalueren die zijn afgewezen door toepassing van alle regels. Achteraf kunnen ze beoordelen of dat terecht was, of dat ze het plan eigenlijk toch hadden willen uitvoeren. Gewoon, op basis van je boerenverstand. Dat is de methode die Eindhoven heeft gevolgd. Gemeenteraden hebben de neiging om, als de zaak vastloopt, het bestemmingsplan de schuld te geven. Maar ze hebben veel van die regels zelf vastgesteld. Archeologie, parkeren, groen, duurzaamheid, veiligheid, daarin bepalen gemeenten zelf hun ambitieniveau.’

Beleid schrappen dus, of regels soepeler toepassen. Dat maakt het voor burgers niet transparanter en kan leiden tot meer bezwaarprocedures.


‘De zelfbedachte extra regels kun je schrappen, daar is niets onduidelijks aan. En ja, dan moet je het risico accepteren dat parkeren in de binnenstad wat lastiger wordt. Wij pleiten niet voor oncontroleerbare besluitvorming of dat de beste lobbyist zijn zin krijgt. Maar we moeten wel naar een nieuw evenwicht, want we zijn volstrekt doorgeschoten. Op een bouwplan voor twintig appartementen komt een gemeentelijke nota van vijftig pagina’s. En het plaatsen van een brievenbus aan de gevel van een monument, kost door allerlei procedures 5500 euro. Dit zijn niet zomaar wat absurde voorbeelden. Ook de Ombudsman constateert dat burgers te hoop lopen tegen bureaucratie, complexe wetgeving en gebrek aan empathie. Dat geldt ook voor bouwers en ontwikkelaars.’

De Zeeuw, ook directeur bij  een grote ontwikkelaar, vindt dat ook aan die kant van de tafel wat moet veranderen. Corporaties, bouwers en projectontwikkelaars zetten te snel in op juridische procedures, schetsen te mooie plaatjes, maar zijn ondertussen nogal eens vaag over hun plannen en planning.

‘Als we de weerbarstige processen die in dertig jaar zijn gevormd willen veranderen, moeten alle partijen veranderen.  Als de regels en werkwijzen dezelfde blijven, hebben we niets aan modebegrippen als uitnodigingsplanologie.’

U was jaren raadslid, wethouder, statenlid en gedeputeerde in Noord-Holland. Heeft u zelf meegewerkt aan die regeldrift?

‘Ja, als wethouder in Monnickendam dacht ik in het begin oprecht dat dingen goed in regels vatten identiek was aan goed bestuur. Later bij de provincie stuitte ik op de overregulering en heb ik vergeefs geprobeerd dat aan de orde te stellen. Toen was de tijd er niet rijp voor, door alle politieke ambities. Nu is het moment er wel om het tapijt weer wat terug te rollen.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wieke Galama / beleidsadviseur, procesfacilitator
Deregulering, onze regels weer begrijpelijk maken voor burger, maar ook ambtenaar en politicus. Dat betekende op rijksniveau 10 jaar geleden 'het dode hout' opruimen. Ik wacht al geruime tijd om het echte snoeiwerk. Pas daarna kan er weer iets moois groeien. 'T is een rotklus, weet ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / advies bureau
Gezond verstand , een nieuwe fabriek pal naast een woonwijk en lagere overheden steken miljoenen voor infra???http://www.tubantia.nl/regio/achterhoek/zes-milj …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
En hiermee komt het 'Legaliteits-beginsel' helemaal op de tocht te staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
AS
1. Dhr. De Zeeuw heeft gemakkelijk praten: die woont zelf lekker gerieflijk en het is gemakkelijk pleiten om toch maar lekker goed te bouwen: geeft de schuld aan de regels: wat een onzin! 50.000 euro voor de genoemde onderzoeken (dat geld is waarschijnlijk 80% te wijten aan de kosten van zijn projectleider want die was vergeten het te regelen), maar goed, hoe vaker je het ventileert in de media, hoe echter het lijkt om de massa voor de gek te houden - je bent per slot van rekening hoogleraar - hoe heette die ene ook al weer...

2. De scope vd heer De Zeeuw reikt niet verder dan 4 jaar (duurzaamheid is lange termijn denken maar dat kunnen alleen mensen met verstand van zaken)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Wat is uw definitie van 'gezond verstand'?Juist omdat ieder mens een andere mening

is toegedaan, worden er zaken op papier vastgelegd. Daarmee wordt de discussieruimte in ieder geval een stuk kleiner. En door dat soort stukken ook nog democratisch vast te stellen, kan niet één persoon verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vevelende gevolgen. Kortom een erg verstandig werkwijze!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost de Valk
'...maar hoeveel pijpenkoppen willen we nog verzamelen?' Ik begrijp dat dit een chargering is om de discussie aan te gaan. Deze simplificatie van de functie van archeologisch onderzoek, klinkt uit de mond van een projectontwikkelaar en ex-wethouder echter niet relativerend, maar eerder populistisch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hupsel
Mijn gezond verstand zegt hier klopt iets niet .Bladzijde 70 http://www.centrumpp.nl/Images/Landschapsplan%20 … 25 Mb pdfDe nadere uitwerking van de groenstructuur op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein wordt (buiten OTB) met gemeente afgestemd in samenhang met de ontwikkeling van dat bedrijventerrein.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
dimitri / advies
In de afgelopen 10 jaar zijn 800.000 vinex woningen gebouwd. Toen waren die regels er ook al.

Dit verhaal lijkt op een stokpaardje. En belangenverstrengeling: ontwikkelaar, overheid, hoogleraar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald / jurist
Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het begrip populisme hier van toepassing is. Uurtje factuurtje voor zijn bv.

Kan stellingname ook niet rijmen met zijn rol voor de VNG in het kader van de omgevingswet.

Veel voorbeelden die hij noemt zijn geen gemeentelijk beleidsregels maar Europese en Rijksregels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rechtspraktijk BAWA Afd. Bestuursrecht / Juridisch adviseur bij BAWA c.s.
.......... en wil meneer de Zeeuw ook de door Nederland geratificeerde verdragen afschaffen ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Beste lezers. Wat heeft de bevolking aan wet en regelgeving, die de Overheid zelf dagelijks overtreed. Het beschermen van de corruptie. nu het tapijt langzamerhand word terug gerold, komen de schandalen boven. Er staat geschreven, ieder voor zich en ( God voor ons allen!. Zondag morgen met opgeheven hoofd de kerk in. Lieve heer vergeet ons, onze zonden. Op maandag morgen op de zelfde voet verder, op naar de volgende zondag!. Onze lieve heer heeft zich al vaak laten belazeren!. Deze mensen, bestuurders zijn een gevaar voor de samenleving!. Huigelaar's die het geloof ( misbruiken om hun schande te bedekken. Zij die zich voordoen als integere bestuurders, maar in werkelijkheid aan de ketting horen, ver buiten de bebouwde kom op water en brood!. Snoeien heeft geen zin meer, radicaal kappen !. Weg met foute bestuurders , voordat er nog meer slachtoffers vallen. De tijd is rijp om in te grijpen!.

Vriendelijke groet, klokkenluider corruptie & misbruikpraktijken ( Hoogeveen Drenthe.} H. Okken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie