Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Gefaseerde invoering van Wkb niet haalbaar’

Kwaliteitsborging bij het bouwen verschuift van gemeenten naar de private sector. Heeft die wel voldoende borgers?

14 september 2022
Nieuwbouwvergunningen-shutterstock-1091222249.jpg

Gebrek aan private kwaliteitsborgers kan vanaf 1 januari onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een showstopper blijken bij de gemeentelijke bouwopgave. Enkele gemeenten en een omgevingsdienst trokken erover aan de bel. De VNG reageert schriftelijk op vragen van Binnenlands Bestuur.  

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

BB Deelt de VNG de zorg over de beperkte beschikbaarheid van private kwaliteitsborgers in 2023?

VNG 

'We volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook over wat wij zien aan ontwikkelingen rond het overstappen van personeel van gemeenten naar kwaliteitsborgers. Dat aantal overstappers is in het verleden hoger ingeschat. Doordat we nu aan het oefenen zijn met de Wkb, zien we dat er bij gemeenten vooralsnog minder werkafname is dan verwacht. Daardoor hebben gemeenten meer mensen nodig. We zien dat de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) maatregelen treft om aan het benodigde aantal kwaliteitsborgers te kunnen voldoen. Maar in de huidige arbeidsmarkt blijft dat ongetwijfeld een uitdaging.’

BB Klopt het dat gemeenten niet toekomen aan de 10 procent aan initiatieven die ze idealiter nu al op de nieuwe Wkb-wijze moeten doorlopen?

VNG 

‘De genoemde 10 procent is een streven dat is opgenomen in het bestuursakkoord. Om een initiatief op de nieuwe Wkb wijze te doorlopen, zijn er voor de initiatiefnemer meer kosten mee gemoeid. Hij betaalt immers de kwaliteitsborger en leges. Om die drempel verder weg te nemen, is er subsidiegeld beschikbaar via het ministerie en de VNG. Gezamenlijk stimuleren we het doen van zoveel mogelijk proefprojecten. Uiteraard is het belangrijk om te kijken naar het doel van het doen van deze proefprojecten, zeker als blijkt dat 10 procent niet gehaald gaat worden. Op dit moment zijn er ruim 200 proefprojecten. Daarnaast zijn er nog ruim 400 andere initiatieven waar gemeenten kunnen meekijken. Ook zijn er proeftuinen beschikbaar waar op basis van simulatie kan worden geoefend. We roepen gemeenten op om proefprojecten te starten omdat uit ervaring vanuit andere gemeenten blijkt, dat je het meeste leert als je er zelf mee aan de slag gaat.’

BB  Is het nog denkbaar om invoering van Omgevingswet en Wkb van elkaar los te koppelen?

VNG 

‘Dit is een vraag die meermaals langskomt en tegen het licht wordt gehouden. We zien hierin ook een verdeeldheid onder gemeenten. Er zijn gemeenten die zeggen dat ze het liefst zouden willen dat de Wkb en Omgevingswet worden losgekoppeld en er zijn gemeenten die de koppeling in stand willen houden. Anders krijgen ze twee keer te maken met een stelselwijziging en aanpassingen van processen en systemen. Alles mee wegende is koppeling vooralsnog de beste oplossing. Het levert meer werk op om nu los te koppelen, zoals in de ict en de VTH-keten. Loskoppelen heeft ook juridische gevolgen die verwerkt moeten worden in de wet. Dat lukt niet meer voor 1 januari 2023.’

BB Is het nog denkbaar om de Wkb gefaseerd in te voeren, zoals Rotterdam beschrijft?

VNG 

‘Als VNG hebben we meermaals naar degelijke scenario’s gekeken. Voor grote gemeenten is dit een mogelijke optie, maar bij kleinere gemeenten brengt het te veel risico’s in uitvoerbaarheid met zich mee. Omdat het bij die gemeenten ontbreekt aan (voldoende) bouwopgave om de kosten middels de leges te dekken. Eerder hebben we hierover een aanbod aan het ministerie gedaan en een optie aangedragen om te faseren. We hebben voorgesteld om eerst te starten met nieuwbouw en verbouwingen later in te laten gaan. Maar de conclusie was toen dat er te veel nadelen aan kleefden.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie