Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Limburgse waterschappen fuseren in 2017

Volgens Gedeputeerde Staten van Limburg is een fusie nodig voor een stabiele toekomst van het waterschapsbestel in Limburg. De twee waterschappen zijn niet robuust en slagvaardig genoeg.

14 mei 2014

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei fuseren per 1 januari 2017 tot één Limburgs waterschap. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het ontwerpbesluit tot fusie van de Limburgse waterschappen vastgesteld. Waterschap Limburg wordt de nieuwe naam.

Niet slagvaardig en robuust genoeg

Provinciale Staten moeten het besluit nog vaststellen, dat gebeurt naar verwachting in juli. Volgens Gedeputeerde Staten (GS) is een fusie nodig voor een stabiele toekomst  van het waterschapsbestel in Limburg. GS baseren zich daarbij op een evaluatie waaruit onder andere blijkt dat de huidige waterschappen op termijn niet slagvaardig en robuust genoeg zijn. Van de verschillende onderzochte vormen van samenwerking biedt fusie volgens het evaluatierapport de meeste meerwaarde. Dat zorgt voor betere samenwerking met gemeenten en het waterleidingbedrijf.

Steun na verzet

Na aanvankelijk verzet steunt het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei inmiddels de fusie per 1 januari 2017. Dit tijdstip biedt mogelijkheden voor een verantwoord en zorgvuldig proces, aldus het waterschapsbestuur. Waterschap Roer en Overmaas blijft het oneens met de fusie, maar werkt er ondanks de bezwaren wel aan mee, om in constructief overleg te blijven met de provincie. De twee waterschappen hebben samen de naam Waterschap Limburg gekozen na een prijsvraag onder medewerkers en bestuur. PS nemen ook daarover in juli een besluit.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie