Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Friese Staten houden getijdemeer in leven

Het Friese kustdorp Holwerd mag blijven hopen op een directe verbinding met de Waddenzee.

23 februari 2023
Ontwerp Holwerd aan zee
Ontwerp Holwerd aan zee

Provinciale Staten van Friesland weigeren vooralsnog het plan ‘Holwerd aan zee’ af te schieten. Tegen het advies van het provinciebestuur in, schaarde een meerderheid in de Staten zich gisteren achter een nieuwe subsidie van ruim een miljoen om het plan verder uit te werken.

Strateeg Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Strateeg Gebiedsontwikkeling

Senior Projectleider Civiel

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Maasdriel
Senior Projectleider Civiel

Getijdemeer

Met het burgerinitiatief ‘Holwerd aan zee’ hoopt het krimpdorp de lokale economie nieuw leven in te blazen. Het plan behelst een binnendijks getijdemeer, waardoor bij vloed zilt water het land in stroomt. Het toekomstige ‘vogelwalhalla’ moet veel natuurliefhebbers gaan trekken.

Verzilting

De aanvankelijke plannen gingen met een binnenhaven nog een stuk verder. Vorig jaar stapten Wetterskip Fryslân en LTO Noord uit de stuurgroep Holwerd aan zee, omdat ze steeds meer begonnen te twijfelen aan de haalbaarheid en wenselijkheid van de plannen. Er wordt onder meer verzilting van landbouwgrond gevreesd.

Meer helderheid

Voor Gedeputeerde Staten van Friesland was de aanpassing van de plannen reden om de stekker uit Holwerd aan zee te trekken. Maar zo ver willen Provinciale Staten niet gaan. Die verlangen van GS meer helderheid over de verzilting en de planologische consequenties. Ook verlangen ze nadere afspraken over  eigendom, financiering, beheer en onderhoud van Holwerd aan zee.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie