Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Fietsveiligheid in het geding

In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft. Opvallend is dat Utrecht en Den Haag ondanks het grote onveiligheidsgevoel bijna gemiddeld scoren in de beoordeling van gemeentelijke maatregelen. Behalve koploper Zwolle scoren ook Lelystad en Almere hoog op fietsveiligheid.

23 februari 2018
fietsers-in-de-stad.jpg

Zwollenaren voelen zich het veiligst op de fiets en zijn het meest tevreden over het gemeentelijk fietsbeleid. Bij Amsterdammers is het precies andersom, blijkt uit ANWB-ledenonderzoek in de grotere gemeenten van elke provincie.

Kwart stedelingen voelt zich niet safe

In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft. Opvallend is dat Utrecht en Den Haag ondanks het grote onveiligheidsgevoel bijna gemiddeld scoren in de beoordeling van gemeentelijke maatregelen. Behalve koploper Zwolle scoren ook Lelystad en Almere hoog op fietsveiligheid.

Meest genoemd als oorzaken voor het gevoel van onveiligheid zijn gevaarlijke kruispunten, vrachtwagens en de afwezigheid van fietspaden. Ook het gedrag van andere fietsers en de snelheidsverschillen dragen bij aan onveiligheidsgevoelens. De toename van het aantal e-bikes en scooters speelt hierbij een rol. ‘Maak fietspaden breder. Als die ruimte er niet is, moet je als gemeente een keuze maken tussen welke voertuigen je toelaat’, zegt woordvoerder Ad Vonk van de ANWB. ‘Je wilt e-bikes niet op de autoweg hebben, dus moet de auto misschien wijken voor voetgangers en fietsers. Dit zal vooral in binnensteden het geval zijn.’

Vier van de vijf ANWB-leden vinden het belangrijk dat gemeenten milieuzones invoeren om sterk vervuilende voertuigen te weren. Vooral steden die dit al hebben gedaan, zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, kunnen rekenen op begrip. Daarbij dringt de overgrote meerderheid aan op landelijke regels. De ANWB pleit hier al langer voor. ‘Denk aan uniforme ontheffingsregels voor bepaalde groepen en voertuigen’, zegt Vonk.

Overigens vindt de ANWB dat gemeenten terughoudend moeten zijn met invoering. ‘Doe het alleen als het nodig is om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Neem ook andere maatregelen. Iedereen zal begrijpen dat je in Assen geen milieuzone hoeft in te voeren.’ Het bevorderen van elektrisch rijden is een van de andere maatregelen waarmee steden de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Eén op de vijf ANWB-leden verwacht binnen vijf jaar over te stappen op een elektrische auto. In Utrecht en Amsterdam is dat zelfs één op de vier. In Enschede en Oldambt is de belangstelling het geringst met respectievelijk 13 en 11 procent.

Laadpalen
Er ligt een uitdaging om voor voldoende laadvoorzieningen te zorgen, stelt Vonk. ‘Gemeenten zullen minimaal moeten aangeven onder welke voorwaarden mensen gebruik kunnen maken van een laadpaal in de openbare ruimte. Als je driehoog achter woont, heb je geen mogelijkheid voor een particuliere laadpaal.’ De woordvoerder waarschuwt gemeenten dit probleem niet voor zich uit te schuiven, gezien het kabinetsstreven dat in 2030 iedereen elektrisch rijdt. Grote verschillen zijn er in het gemak waarmee de inwoners hun stad in en uit kunnen per auto.

Utrecht scoort hierin het laagst met 36 procent tevredenheid en 39 procent ontevredenheid, gevolgd door Leiden, Haarlem, Den Haag en Eindhoven. Inwoners van Lelystad en Oldambt scoren met 82 procent tevredenheid het hoogst, gevolgd door Terneuzen, Súdwest-Fryslân en Almere. Over de bereikbaarheid van de steden per fiets en openbaar vervoer is bijna iedereen tevreden. De ANWB stuurt de onderzoeksresultaten naar alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen in de 28 onderzochte gemeenten. Na de verkiezingen wil ze in gesprek met de nieuw gevormde colleges.

Voor meer informatie: anwb.nl/gemeenteraadsverkiezingen2018


Afbeelding

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Leo Maathuis / Beleidsbeïnvloeder.lid Fietsersbond
Misschien worden de regels vooral genegeerd omdat de meeste gemeenten het verkeer door de autobril bekijken. Als je de groentijden voor auto en fiets vergelijkt, dan is die verhouding een soort uitlokking. We willen allemaal dat er meer gefietst wordt. Maar het belang van de fietser wordt genegeerd en er is geen geld. Het verbaast mij niet dat Maastricht zo slecht scoort.
Ron / adviseur
Draagt het gedrag van de gemiddelde fietser niet heel erg sterk bij aan de onveiligheid van fietsers. Het massaal en straffeloos negeren van de verkeersregels kan niet anders dan tot problemen leiden.
Advertentie