Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen intensiveren hun investeringen

Waterschappen verhogen de belastingen om extra te investeren in klimaatmaatregelen. Ook gestegen prijzen zijn een oorzaak van de verhoging.

21 maart 2023
geld en water
Shutterstock

De waterschappen verhogen de komende jaren hun investeringen. Tot 2026 is dat jaarlijks gemiddeld 2,25 miljard euro. Dat is ruim 200 miljoen euro per jaar meer dan in de periode 2022-2025.

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Dat blijkt uit de digitale rapportage ‘Waterschapsbelastingen 2023 - Het hoe en waarom’, die op 21 maart is gepubliceerd. De 21 waterschappen gaan meer investeren als antwoord op de klimaatverandering.

Extreme omstandigheden

De waterschappen moeten alle zeilen bij zetten om de extreme omstandigheden aan te kunnen. Waterschappen moeten bestuurslid Vincent Lokin van de Unie van Waterschappen investeren om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking en verzilting. ‘Dijken moeten verhoogd en verstevigd worden en er worden meer gebieden ingericht om water op te slaan’, legt hij uit.

Uitdagingen

Andere uitdagingen zijn volgens Lokin steeds strengere milieunormen vanuit Europa en de stikstofproblematiek. En bij de ruimtelijke ordening speelt het vraagstuk waar je, gezien de klimaatverandering, verstandig kunt bouwen.

Verder zijn de waterschappen doende om zelf circulair, energieneutraal en – in 2035 – volledig klimaatneutraal te worden. Dit om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Lokin: ‘Daar is geld voor nodig. De investeringen hebben invloed op de hoogte van de waterschapsbelasting.’

Opbrengst belastingen

Waterschappen brengen in 2023 in totaal ongeveer 3,5 miljard euro aan belastingen in rekening. Een gezin van vier personen met een eigen woning van 280.000 euro betaalt dit jaar gemiddeld 380 euro aan waterschapsbelasting. Dat is 27 euro meer dan in 2022 en daarmee een grotere verhoging dan in de vorige jaren. Ook de sterk gestegen prijzen zijn een belangrijke oorzaak van de belastingverhoging.

Dashboard

De belastingen, investeringen en kosten van de waterschappen worden via een interactief belastingendashboard inzichtelijk gemaakt. Daarin is per waterschap te zien wat er aan belasting wordt opgehaald, wat inwoners en bedrijven betalen en waaraan het geld wordt besteed. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie