ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Duurzame energie niet meer te stoppen

Duurzame energie niet meer te stoppen. Schone brandstoffen voor een betere leefomgeving voor toekomstige generaties

26 september 2016

Deze week was het Prinsjesdag! Wij zijn benieuwd naar de kabinetsplannen voor het komende jaar. En dan in het bijzonder wat er op het gebied van schoon vervoer in de planning ligt. Het zou niet goed zijn als het kabinet op dit gebied op haar lauweren gaat rusten, maar daarentegen veel ambitie toont! Wij zullen hier in een volgend blog uitgebreid op terug komen.

ACTIERADIUS ELEKTRISCHE BUSSEN STEEDS GROTER

Ondertussen staat Nederland niet stil: zo ook Eindhoven niet. Op 11 december zal vervoersbedrijf Hermes namelijk 43 volledig elektrische bussen in gaan zetten voor het Openbaar Vervoer. De markt voor ‘zwaar vervoer’ is volop in beweging. Zo presenteerde Proterra, een ontwikkelaar van elektrisch transport, afgelopen week in Amerika een elektrische bus met een actieradius van maar liefst 560 kilometer. De tijd dat bussen alleen op benzine en diesel kunnen rijden ligt dus écht achter ons en het einde van deze transitie is nog lang niet in zicht.

TRANSITIE BROODNODIG

Eerder stonden we stil bij de benoeming van nieuwe leden van onze Raad van Commissarissen. Een van hen, Peter Goedvolk, gaf afgelopen week een fraai interview in de Telegraaf (artikel via Blendle). Hij benadrukte het belang van schone brandstoffen in de energietransitie. Goedvolk roept partijen op om werk te maken van duurzaamheid. Zijn oproep is vooral positief:  “de duurzame beweging houden ze nu niet meer tegen, anders dan tien jaar geleden. En dat is broodnodig. Die omslag zoals via PitPoint moét. Energie vraagt niet om polderen, maar om actie”.  En laat dat nou net de reden zijn waarom PitPoint graag met Peter Goedvolk onze missie voor schoon vervoer in 2030 verder vorm wil geven.

DE SCHEEPVAART VERDUURZAAMT

Goedvolk ziet steeds meer initiatieven voor verduurzaming in de Rotterdamse Haven (bron: FD).  Dat komt overeen met het feit dat ervoor ‘zwaar vervoer’ over het water steeds meerbelangstelling komt. Zo gaat TNO emissies van de Nederlandse binnenvaart opmeten, in het kader van de Green Deal Emissies Binnenvaart. Goed om te zien dat TNO voor het schoon en zuinig maken van de binnenvaart inzet op o.a. de inzet van LNG als schone brandstof. Broodnodig, want deze sector kent nog genoeg uitdagingen. Zo kondigde de Inspectie Leefomgeving en Transport aan de controles op de kwaliteit van bunkerolie te verscherpen. Wat onze oproep zou zijn aan de scheepvaart moge duidelijk zijn: over op schone brandstoffen!

KOEIENMEST EN KLIMAAT

Vanuit het Rijk kwam er afgelopen week een ambitieus actieplan op het gebied van de circulaire economie. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, en in 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50% verminderd zijn. Een mooi voorbeeld om hiertoe te geraken is het recentelijk aanpassen van Europese regels zodat koeienmest ingezet kan worden tot biobrandstof.  Als er meer van dit soort resultaten kunnen worden geboekt, kijken wij uit naar de voortgang.

Tot slot nog het klimaat: PvdA en GroenLinks willen vaart maken en nog dit jaar hun nieuwe klimaatwet in de Tweede Kamer bespreken. Zij geven min of meer invulling aan een hartenkreet van het Planbureau voor de Leefomgeving, die stellen dat het ontbreekt aan richtinggevend rijksbeleid op het gebied van het klimaatprobleem. Mooi dat deze partijen het voortouw nemen en zodoende het Rijk dwingen snelheid te maken op dit belangrijke onderwerp.

Want daar doen we het uiteindelijk voor: schone brandstoffen voor een betere leefomgeving voor toekomstige generaties.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.