Alle whitepapers

De duurzaamheid van biobrandstoffen

Er is steeds meer aandacht voor biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. De term biobrandstof doet vermoeden dat de brandstof per definitie schoner en zuiniger is dan fossiele brandstof. Dat is niet het geval. Biobrandstoffen verschillen onderling sterk in duurzaamheid. In dit whitepaper worden de biobrandstoffen groengas en hydrotreated vegetable oil (HVO) belicht en laten we zien dat transparantie in de herkomst van de biobrandstof en het verbruik uiteindelijk allesbepalend zijn in hoe duurzaam de inzet ervan werkelijk is.

Inhoudsopgave

Het belang van herkomst en verbruik van groengas en HVO
Groengas komt voornamelijk uit Nederland, HVO uit het buitenland
Conclusie
PitPoint en biobrandstoffen
References

Whitepaper aanvragen

Aanhef