Alle whitepapers

De duurzaamheid van biobrandstoffen. Deel 2: Luchtkwaliteit

Schone brandstoffen dragen niet alleen bij aan het beperken van de klimaatverandering, ze worden ook vaak ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dragen biobrandstoffen meer bij aan behoud van een goede luchtkwaliteit dan conventionele brandstoffen? In het tweede deel van onze reeks whitepapers over biobrandstoffen kijken we naar de impact van groengas en HVO op de luchtkwaliteit.

Inhoudsopgave

Inleiding

Luchtkwaliteit heeft een grote impact op onze gezondheid

Gemiddeld gezien gaan we vooruit, maar lokaal nog steeds vieze lucht voor door NOX

Groengas en HVO verminderen uitstoot van fijnstof en NOX

Niet zero emissie, maar toch dragen groengas en HVO bij aan schonere lucht

Whitepaper aanvragen

Aanhef