Alle whitepapers

Met groengas sneller weg van diesel en dichter bij klimaatdoel

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het realiseren van schonere lucht staan hoog op de agenda van Rutte-III. Het kabinet wil voor de sector verkeer nog meer CO2-reductie realiseren dan is bepaald in het Energieakkoord. Voor schone lucht treft het kabinet extra maatregelen om de luchtkwaliteit in met name de randstad te verbeteren.¹ Het is hiervoor van wezenlijk belang dat de uitstoot afkomstig uit het verkeer op de Nederlandse wegen wordt teruggedrongen. De overheid richt zich hierbij met name op het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en elektrisch rijden. Om te zorgen dat ook het vervoer verduurzaamt in de markten waar elektrisch rijden nog nauwelijks een optie is, zou de overheid ook moeten kijken naar groengas.

Inhoudsopgave

Hoge ambities

Groengas als alternatief

Rijden op groengas, een kwestie van certificaten

Rekenmethode geeft vertekend beeld van groengas besparing in het verkeer

Optimaliseren inzet groengas

Onafhankelijk onderzoek door CE Delft

Overheid: laat de milieuwinst van groengas niet langer links liggen!

Whitepaper aanvragen

Aanhef