ruimte en milieu / Partnerbijdrage

De uitdagende route naar een klimaatneutrale organisatie

Kloven, bochten en steile stukken, maar zicht op de top.

11 november 2022
Chris Steensma

Hoe neem je iedereen mee als je je eigen organisatie wilt verduurzamen? Hoe zorg je dat niemand wegloopt of juist ín de weg loopt? Dwingende vragen, want ‘het is een groepsreis die je echt met zijn allen maakt,’ aldus Chris Steensma. Hij is projectleider CO2-Prestatieladder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zijn “reisverhalen” deelt hij zowel hier als in een netwerk van het Rijksprogramma DuurzaamDoor, dat ambtenaren ondersteunt die aan verduurzaming werken.

‘Ik zie het werken aan verduurzaming van de RVO als een groepsreis naar de top,’ zegt Chris Steensma. ‘Onze top? Een klimaatneutrale organisatie in 2030. We zijn een eind op weg, maar er zijn nog wat steile stukken te gaan.’

Een van die steile stukken is het verduurzamen van de keten. De klim lukt alleen als de ketenpartners meedoen. ‘En dat vraagt om een lange adem. Om onze footprint te bepalen heb ik bijvoorbeeld data nodig van heel veel partners en leveranciers, over de duurzaamheid van hun product of dienst. Maar niet iedereen wil de informatie geven, ze snappen niet waarom dat nodig is of er spelen andere belangen. Ik moet blijven bellen en blijven uitleggen wat het gedeelde belang is. Uiteindelijk komen ze dan wel over de brug,’ zegt Chris. Hij kent het klappen van de zweep enigszins uit zijn vorige functie bij een certificerende instelling. ‘Daar was ik auditor voor gemeenten en bedrijven die de CO2-Prestatieladder gebruikten. En al zit ik nu aan de andere kant van de tafel, de uitdagingen zijn een feest der herkenning.’ 

In het reisgezelschap mogen de medewerkers van de RVO niet ontbreken, wist Chris. ‘Maar hoe krijg je ruim 6000 medewerkers mee, van wie ook nog een deel in het buitenland werkt? Hoe maak je zoveel mensen duidelijk wat er al gebeurt aan verduurzaming, wat nog nodig is, en wat ze zelf kunnen bijdragen? Het is zoeken naar een goede aanpak daarvoor. En we stimuleren dat medewerkers zelf initiatieven nemen, maar die mogen we niet laten stranden in schoonheid.’ Chris maakt deel uit van het team Duurzaam. ‘Maar we kunnen het als team niet alleen. Dus werven we continu ambassadeurs in de organisatie, en daar gaan we volgend jaar nog veel meer mee aan de slag.’ De grootte van de organisatie heeft trouwens ook een voordeel: ‘Er zijn zoveel experts in huis, ik breng ze graag bij elkaar, zodat we elkaar kunnen versterken.’  

Tijdens de reis kun je niet verslappen, weet Chris. ´Al is het maar omdat we de CO2-Prestatieladder gebruiken. Je rapporteert elk jaar en wilt het certificaat behouden. Maar het gaat niet vanzelf goed, het kost veel tijd en aandacht om iedereen aangesloten te houden. De vuile koffiebekers belanden na een jaar niet meer consequent in de juiste bakken. En na Corona stijgt het aantal dienstreizen per vliegtuig weer. Om klimaatneutraal te worden zijn echt nog pijnlijke keuzes nodig. Daarom hebben we op Duurzame Dinsdag, op 6 september, een groen koffertje met de CO2 begroting aangeboden aan onze directie, die onze aanpak gelukkig steunt. En uit de nieuwe strategie voor 2025 blijkt ook dat de RVO zichtbare maatschappelijke impact wil maken. Zo gaan we met zijn allen die top halen in 2030, linksom of rechtsom.´

Dit artikel maakt deel uit van een serie van zes artikelen van DuurzaamDoor waarin ambtenaren vertellen wat ze tegenkomen bij het versneld realiseren van hun klimaat- en circulaire opgaven. Over deze ervaringen verschijnt begin december ook een whitepaper en op 9 december organiseert DuurzaamDoor hierover LEF-talks, die online te volgen zijn.

Aanhaken kan nu al, via de LinkedIn-pagina van Tessa de Haas. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.